taşeron programı

Like Tree1Beğeni

Konu: İşten Çıkış Ve Hakların Ödenmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.295

  İşten Çıkış Ve Hakların Ödenmesi

  firmamızda işçimizin biri hastalandı ve rapor aldı. ama rapor süresi çok uzadığı için mevcut işin aksamaması için bir işçi ile anlaştık ve işe başlattık. hastalanan kişi 50 gün sonra ( rapor bitişinde )işe başladı. ama yönetim ilgili kişiyi çalıştırmak istemediğinden kıdem ihbar ve yıllık izin alacağını ödeyerek çıkarmak istiyor. ( firmamız da 50 üzeri işçi çalışmaktadır. )
  ilgili kanunlar açısından çıkış vermemizin firmamıza olumsuz bir etkisi olur mu? yada ne önerirsiniz.
  Konu ebru şener tarafından (13.Aralık.2012 Saat 12:30 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.055
  Eğer çalışan işe iade davası açar ve sizin işten çıkarma nedeniniz kabul edilmez ise ya yeniden iş başı yaptıracaksınız yada işe başlatmama tazminatı ödemek durumunda kalacaksınız.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.295
  50 günlük bir mağduriyet nedeni ile şirketin işçiyi çıkarmasını kanunlar haklı neden olarak kabul ederler mi ? tereddütlerim var.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029
  YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
  E.No : 2007/27731 K.No : 2008/7815
  Tarih : 08.04.2008
  İLGİLİ MADDE: 18,19
  • HAKSIZ FESİH • GAZETECİ • SAĞLIK RAPORUÖZÜ: Davacı olan gazetecinin istirahat raporu altı aydan az olduğundan iş sözleşmesinin bu nedenle feshedilmesi geçerli değildir. İşçiden kaynaklanan davranış ve yetersizlikler nedeniyle iş akdinin feshedilebilmesi için işçinin savunmasının alınması zorunludur. (4857 s. İş K. md. 18, 19) (5953 s. Basın İş K. md. 12, 116)Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Davalı iş yerinde muhabir olarak Basın İş Kanunu'na tabi olarak çalışan davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, 5953 sayılı Basın İş Kanunu 6/son ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18-21. maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.Davalı işveren vekili, davacının rahatsızlığı nedeni ile 29 Mart-17 Nisan 2006 tarihleri arası rapor aldığını, şifahi olarak bildirmesine rağmen sunmadığını, rapor bitiminde işbaşı yapmadığını, yakınları ile yapılan telefon görüşmelerinde sağlığı nedeni ile acil bir durumunun olmadığının öğrenildiğini, kendisi ile bağlantı kurulamadığını, 03.05.2006 tarihinde iş yerine gelerek daha önce aldığı raporları ibraz ettiğini, raporun 01.06.2006 tarihine kadar olduğunu, daha sonra 25.06.2006 tarihine kadar uzatıldığını, rapor bitimi de yıllık izne çıktığını, açıklanan nedenlerle gerekli verimi sağlayamadığını, sürekli haber gerektiren çalışma pozisyonu ile ilgili görevleri ifa edemediğini ve şirket kurallarını ihlal ettiğini, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yetersizliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle feshedildiğini davanın reddi gerektiğini savunmuştur.Mahkemece, davacının hastalığı nedeni ile yaklaşık 3 ay süre ile istirahat raporu aldığı, yaptığı işin devam eden bir iş olduğu, makul olmayacak derecede uzayan raporu nedeni ile iş sözleşmesinin devamının işveren açısından beklenmez bir hale geldiği, sık rahatsızlık nedeni ile çalışamaz hale gelmenin ve işin yapılmasını engelleyen hastalığın, işçinin yetersizliğinden kaynaklanan neden olduğu, bu durumda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19/2. maddesi uyarınca işçinin savunmasının alınmasını gerektirmediği, feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 4857 sayılı İş Kanunu'nun 116. maddesi ile değişik 6/son fıkrası uyarınca, "İş Kanunu'nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddesi hükümleri kıyas yoluyla basın çalışanları hakkında uygulanır". Aynı Kanun'un 12. maddesine göre de, "Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle iş akdi işveren tarafından feshedilemez. Ancak, bu hastalığın altı aydan fazla uzaması halinde tazminat verilmek suretiyle akdin feshi cihetine gidilebilir". 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinin 3. fıkrasının f bendinde, "Hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık" nedeni ile feshin geçerli bir neden oluşturmayacağı açıkça belirtilmiştir.Diğer taraftan 4857 İş Kanunu'nun 19. maddesine göre: "Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25. maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır". Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir. İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise, bu şekilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolayısıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur.Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren davacının uzun süreli rapor alması, verim sağlayamaması, sürekli haber gerektiren çalışma pozisyonu ile ilgili görevleri ifa edememesi ve şirket kurallarını ihlal etmesi gibi, davacıdan kaynaklanan davranış ve yetersizliklere dayanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19/2. maddesinin açık düzenlemesi karşısında, bu durumlarda davacı işçinin savunmasının alınması zorunludur. Mahkemenin yazılı şekilde yetersizlikte savunma alınmayacağı şeklindeki gerekçesi doğru değildir.Somut uyuşmazlıkta gazeteci olan ve Basın İş Kanunu'na tabi davacının 29.03.2006 tarihinden 25.06.2006 tarihine kadar aralıksız rahatsızlığı nedeni ile raporlu olduğu, rapor dönüşü izin kullandığı ve iş sözleşmesinin izin dönüşü çalışırken yukarıda belirtilen nedenlerle feshedildiği anlaşılmaktadır. Basın İş Kanunu'na tabi çalışan gazetecinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18/3.f bendi uyarınca bekleme süresi, 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca 6 aydır. Davacının istirahat raporu 6 aydan az olduğundan, iş sözleşmesinin bu nedenle feshedilmesi, belirtilen hükümler nedeni ile geçersizdir. Kaldı ki davacı rapor bitimi izin almış ve izin bitimi de çalışmaya devam etmiştir. Davalı işveren bunun dışında, davacının görevleri ifa edemediğini ve şirket kurallarını ihlal ettiğini kanıtlamış değildir. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.Hüküm: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;1- Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,4- Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,08.04.2008 gününde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.
  Hasretim nazlıdır...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029
  Okuduğum hemen hemen her kararda 6 haftalık süre olayı geçmektedir.
  Feshin geçerli nedene dayanması
  madde 18:
  f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık,
  25.madde nin ilgili kısmı :
  b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda,

  Bunlara göre değerlendiriniz.Şunu da unutmayın feshin geçerli bir nedene dayandığının ıspat külfeti işverene aittir

  şeref aydemir bunu beğendi.
  Hasretim nazlıdır...

 6. #6
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.531
  Alıntı cetvel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  50 günlük bir mağduriyet nedeni ile şirketin işçiyi çıkarmasını kanunlar haklı neden olarak kabul ederler mi ? tereddütlerim var.
  Hiç tereddütünüz olmasın,
  haklı neden olarak kabul edilmez.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2012
  Mesajlar
  2
  Sn. Yetkili,arkadaşlar,
  şubat 2008 yılında ilk işe girşimde 5 yıllık belirli süreli sözleşme imzaladım. aralık 2008 da tekrar bu sözleşmemi aynı şirket ismiyle, tekrar yenilediler,işim yine m. mühendisi - işletme mühendisi olarak kaldı değişmedi. bu ikinci sözleşmede 5 yıllık, yanlız işe giriş tarihi şubat 2008 iken , aralık 2008 olarak değişti. ikinci bir belirli süreli iş sözleşmesi oldu. yanlız daha sonra baktığımda "ilk iş yerine ait bir yükümlülüğü kalmadığını,fesih kuralları içinde işten ayrıldığını kabul eder" maddeler içinde yazılı olduğunu gördüm.
  1- ikinci sözleşmemle iki defa üst üste belirli süreli sözleşme yapılmış olurmu?
  2- aynı işyerinde çalışmaya devam etmekteyim aralık 2013 sözleşmem bitiyor. süre sonunda haklarım nelerdir? mahkeme ye versem üstüste 2 belirli süreli sözleşme yapıldığından kabul edilebilirmi kıdem tazminatı alabilirmyim?çünkü bilgisizliğimden yapıtığım bir işlem.
  3-süre bitiminde aynı şirkette devam edersem sözleşmem belirsiz sürelimi olacak? ve izin haklarım ilk giriş tarihinden geçerli olmak üzere 20 günmü yada yeni işakdinin başlangıcı alınarak 14 günmü?
  yardımlarınız ,cevaplarınız için şimdiden tşk. ederim.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2012
  Mesajlar
  2
  Üsteki soruma ek olarak;
  -ayrıca sözleşmelerimde eğer ben işten ayrılırsam 30 bin tl verecem diye bir kısım var , sadece benim için var. tek taraflı.. bu da adil olmayan bir taraf
  - ayrıca aralık 2013 ten sonra bu işe devam edersem, şirket ismi sözleşmemde farklı olursa, örneğin : A. üretim A.Ş. , B üretim A.Ş. olarak değiştirilirse yeni sözleşmem nasıl olmalıdır?
  tşk ederim

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2012
  Mesajlar
  4
  MERHABA iyi günler ben 7 yıl bir işyerinde çalıştım ve beni 25 madde ahlak kurallarından çıkardılar ama kesinlikle öyle bir olay yok karşıda kızı da çıkardılar sırf tazminat vermemek için şahitlerimde var kendileride böyle bir iftiraya başvurdular eğer şahitler de mahkemede konuşursa tazminatımı alabilirmiyim yardım lütfen

 10. #10
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.531
  Alıntı laser2323 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  MERHABA iyi günler ben 7 yıl bir işyerinde çalıştım ve beni 25 madde ahlak kurallarından çıkardılar ama kesinlikle öyle bir olay yok karşıda kızı da çıkardılar sırf tazminat vermemek için şahitlerimde var kendileride böyle bir iftiraya başvurdular eğer şahitler de mahkemede konuşursa tazminatımı alabilirmiyim yardım lütfen
  o konuşmalar hakimi de ikna ederse, alabilirsiniz elbette.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 11
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2017, 15:50
 2. Cevap: 10
  Son Mesaj : 31.Ocak.2014, 19:32
 3. İşten Çıkış Bildirgesindeki Çıkış Kodu Düzeltilebilir mi ?
  Konu Sahibi alice5581 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Şubat.2013, 12:03
 4. Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Kasım.2012, 17:25
 5. Cevap: 5
  Son Mesaj : 04.Mayıs.2011, 14:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36