-"fazlaya dair haklarım saklı kalmak kaydıyle "denilmesi yeterli
-biz olması gerekeni söylüyoruz,evet bu durum işverenin dikkatini çekecek,şu an sizin için uygun düşmeyecek yani siz bu şartlarda çalışmanıza devam edecekseniz bu kaydı düşmeyiniz
-ayrıca bu kayıt düşme noktası tek başına yeterlide olmayabilir ama yinede işcinin lehine olabilecek bir durum arzeder
-fazla çalışmaların ispatındaki süreçte bordrolar önemli ,kısaca durumunuzu tam bilemiyorum,anladığıma göre ve sizinde rahatlıkla kavrayabileceğinizi düşünerek, Yarg.9.hukuk dairesinin 21.03.2008 Tarih 2008/939 Esas ,2008/5619 karar sayılı kararını inceleyiniz.
bu karada ispat,bordro,kanıt yöntemi,fazla çalışma sütununu bulunup bulunmadığı,aylık maktu ücretli çalışan,takdiri indirim vs.gibi noktalara ilişkin hususular mevcut.