İş Kanunu M-54/1 nci fıkrası çerçevesinde yazarların yorumları faklıdır.
Faydalı olması açısından,bahsekonu karar dışında diğer kararlar:
-2008/33424 E.,2010/22100 K.
-2010/3949,2012/16695 K.
Okunması tavsiye olunur.