kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni
 • 2 Post By şeref aydemir

Konu: Fazla Mesai Hakkında çelişkiler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  2

  Fazla Mesai Hakkında çelişkiler

  Arkadaşlar Merhaba Forumda yeniyim mutlaka konuşulmuş olabilir şimdiden özür dileyerek bir kaç sorum olacak hatamız varsa affola

  1) Fazla mesai hesaplamasını hepimiz bilmemize rağmen çelişkili yazılara denk gelmekteyim.

  İsmmmo sorulan soru çelişkisi

  ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ KONUSUNDA TEREDDÜTE DÜŞTÜK.SİZDEN BİR ÖRNEK ÜZERİDE CEVABINIZI RİCA EDİYORUM. SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDİRMENİZİ RİCA EDECEĞİM. SORU 1 AYLIK ÜCRETİ 1000 YTL.OLAN BİR İŞÇİ HAFTA SONU TATİLİ OLAN PAZAR GÜNÜ GELİP 5 SAAT ÇALIŞIRSA MAAŞ ARTI FAZLA MESAİ OLARAK TOPLAMDA AY SONUNDA NE KADAR ÜCRET ALIR? SORU 2 AYLIK ÜCRETİ 1000 YTL.OLAN BİR İŞÇİ HAFTA İÇİ AKŞAM GÜNLÜK ÇALIŞMASININ HARİCİNDE FAZLADAN 5 SAAT ÇALIŞIRSA MAAŞ ARTI FAZLA MESAİ OLARAK TOPLAMDA AY SONUNDA NE KADAR ÜCRET ALIR? SORU 3 AYLIK ÜCRETİ 1000 YTL.OLAN BİR İŞÇİ BAYRAMDA GELİP 5 SAAT ÇALIŞIRSA MAAŞ ARTI FAZLA MESAİ OLARAK TOPLAMDA AY SONUNDA NE KADAR ÜCRET ALIR? SAYGILARIMLA NURHAN TURUNÇ

  Cevap : Değerli Meslek Mensubu * Fazla Çalışma Ücreti normal çalışma ücretinin % 50 oranında arttırımasıyla hesaplanan bir ücrettir. Aylık ücret / 30 = günlük ücret Günlük ücret / 7,5 saat = Saat ücreti Saat ücreti * 1,50 * çalışılan saat = işçiye ödenecek ücret ** Fazla çalışma ücreti MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Yukarıdaki yasal zorunlulukları dikkate alacak olursak böyle bir çalışma yani hergün 5 saat fazla çalışma yapamazsınız. *** Genel tatil ücreti MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. günlük ücret*2 : Bayram ücreti İyi çalışmalar

  Ben koskoca açıklamada cevabı göremedim?

  2-)- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 47, 49)

  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bayramlar; Ulusal Bayram, Yılbaşı, Resmi ve Dini Bayram günleri olarak dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlamak üzere Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir.

  Özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunlu tutulmaktadır. Tatil günleri, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılmaktadır.

  İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu Madde 47) İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Tatil ücreti hukuki olarak iş karşılığı olmaksızın kanundan dolayı yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret hukuken tatil ücreti değil çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir.

  ÖRNEK 1: İşçi haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurmuş ve 23 Nisan günü de çalışmıştır. Çalıştığı bu güne hak kazandığı ücret normal ücretinin % 250 zamlı miktarıdır. Normal yevmiye 100 (+) bayram yevmiyesi 100 ve (+) fazla çalışma ücreti 50 olmak üzere toplam bordroya yansıyacak ücret % 250 zamlı ücret olacaktır.

  ÖRNEK 2: iş sözleşmesinde saatlik yevmiye 3 YTL ve haftalık çalışma süresi 45 saat olarak kararlaştırılan işçi, haftalık çalışma süresini doldurmuş ve 19 Mayıs günü de çalıştırılmışsa işçiye ödenecek günlük ücret 56.25 YTL olarak hesaplanacaktır (Günlük ücret 3 YTL x 7.5 = 22,50 YTL x 2,5 kat = 56,25 YTL)

  Bu örnekte 19 mayısta da 7,5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. Bu durumda fazla çalışmaya isabet eden ücret 3 + 3*0,50 = 4,5 * 7,5 saat = 33,75 YTL fazla çalışma ücreti. Tabi bu 33,75 YTL’nı da ikiye ayırabiliriz. 4857 sayılı kanun 47. maddesine göre alacağı 1 günlük ücret, yani 3*7,5=22,5 YTL. Ayrıca fazla mesaisi için alacağı 3*0,50=1,5*7,5=11,25 YTL. Toplam (22,5+11,25=33,75) Ayrıca birde işçinin zaten çalışmasa bile maaşı içinde olacak normal ücreti (7,5 * 3 = 22,5 YTL) ilave edersek (33,75 + 22,5) 56,25 YTL’na ulaşırız.

  Güray ÖĞREDİK
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  MAZARS/DENGE
  Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür

  BU KONUDA YAZIDA ÇELİŞKİDE OLAN DURUM 19 GÜNÜ 1 GÜN +1 GÜN VE %50 ZAM OLMASI BANA BİRAZ TERS GİBİ GELDİ İŞ KANUNUNDA GENEL TATİL GÜNÜ ÇALIŞMIŞ İSE MESAİ ÜCRETİNE %50 ZAM DAN BAHSETMİYOR YANILIYORSAM DÜZELTİN AMA BANA GÖRE BU ÖRNEKTE 56,25 tl YERİNE 45 tl ALMASI GEREKMEZ Mİ NEDEN %50 ZAM VAR KANUNDA BÖYLE MADDEYE DENK GELMEDİM?


  3- HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASINDA ÇELİŞKİ(SAYIN UMUT TOPÇU'NUN YAZISI MALİ ÇÖZÜM

  Örnek Olay: A adındaki işçi X Ltd. Şti. unvanlı işyerinde 01.02.2008
  tarihinde işe başlamış ve 30.06.2008 günü iş akdine son verilmiştir. A
  şahsı, çalıştığı süre zarfında bir saat ara dinlenmesi dahil işyerindeki mesai
  saatleri 09.00-18.00’ dir. A’ nın işyerinden almış olduğu ücret aylık brüt
  1.000,00 TL ’ dir. A şahsı İş Mahkemesine açmış olduğu davada X Ltd.
  Şti.’ ndeki çalıştığı süre boyunca kendisine hafta tatili izni verilmediğini,
  hafta tatili olan Pazar günlerinde dahi çalıştırıldığını ve buna rağmen hafta
  tatili ücretlerinin ödenmediğini belirterek, bu alacaklarını işverenden
  talep etmiş, mahkeme de bu isteği kabul etmiştir. Bu durumda fazla mesai
  alacakları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

  01.02.2008-30.06.2008=1.000,00 (AYLIK BRÜT) ÜCRET

  GÜNLÜK BRÜT ÜCRETİ=33,33
  SAAT ÜCRETİ=4,44
  %150 ART. SAAT ÜCRETİ=11,10
  FAZLA MESAİ SAATİ=160 SAAT
  TOPLAM MESAİ ÜCRETİ=1.776,00 TL

  ŞİMDİ ÜSTADIN HESABINA GÖRE MESAİ ÜCRETİ %150 ARTIRILMIŞ AMA KİŞİ NİN ELİNE GEÇEN ÜCETTE FAZLADAN 1 GÜNLÜK ÜCRET YOK MU

  BANA GÖRE 4,44*1,5(%50)=6,66*160 SAAT=1065,60 TL ÇÜNKÜ KİŞİ 1000 TL İÇİNDE O HAFTA TATİLİNİN ÜCRETİNİ GELEREK ELDE ETTİ O GÜN İÇİN KİŞİYE ZATEN SAAT OLARAK 4,44+4,44+2,22 ÜCRET ÖDEMESİ YAPILMASI GEREKİYORDU AMA YAPILMADIĞI İÇİN ALMASI GEREKN 4,44+2,22=6,66*160 SAAT OLARAK 1065,60 tl HAK ETMEZ Mİ?

  SON OLARAK  900 TL NET ÜCRET ALAN BİR KİŞİ 6 GÜN 7,5 SAAT ÇALIŞIP PAZAR GÜNÜ HAFTA TATİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM(DEVAMSIZLIK YAPMADIĞINI HAFTALIK 45 SAATİ DOLMUŞ OLSUN)


  1-) AYDA 7,5 FAZLA HAFTA İÇİ FAZLA MESAİ YAPMIŞ AY SONUNDA ELİNE GEÇEN TOPLAM MAAŞ DAHİL ÜCRETİ NE KADARDIR?
  2-) 1 PAZAR GÜNÜ GELİP FAZLA MESAİ YAPTIĞI TAKTİRDE AY SONUNDA MAAŞ DAHİL ELİNE GEÇEN NET ÜCRET NEDİR?
  3-) 23 NİSANDA İŞYERİNE GELİP ÇALIŞTI(GENEL TATİL GÜNÜ) VE AY SONUNDA MAAŞI DAHİL ELİNE GEÇEN TOPLAM ÜCRETİ NEDİR?


  LÜTFEN SORULARA BAĞIMSIZ CEVAP VEREBİLİRSENİZ BENİM İÇİN BU SORU KAPANMIŞ OLACAKTIR. BİR HATAM VARSA AFFOLA CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
  Konu fozdemir tarafından (05.Aralık.2013 Saat 12:03 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2013
  Mesajlar
  264
  bunu detaylı okursanız işinize yarayacaktır.yaklaşık bir kaç ay önce birden fazla kişiye danışılarak hazırlanmıştır.
  1-Fazla çalışma ücreti
  Madde 41 - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
  Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
  Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
  Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
  Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
  Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
  Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
  2- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 47, 49)
  İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu Madde 47) İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Tatil ücreti hukuki olarak iş karşılığı olmaksızın kanundan dolayı yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret hukuken tatil ücreti değil çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir.
  ÖRNEK 1: İşçi haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurmuş ve 23 Nisan günü de çalışmıştır. Çalıştığı bu güne hak kazandığı ücret normal ücretinin % 250 zamlı miktarıdır. Normal yevmiye 100 (+) bayram yevmiyesi 100 ve (+) fazla çalışma ücreti 50 olmak üzere toplam bordroya yansıyacak ücret % 250 zamlı ücret olacaktır.

  Not: Normal bir işletmde (haftalık çalışması 45 saat olan işletme) hafta içi mesaisi de hafta sonu mesaisi de normal ücretin %50 artırılması ile ödenir.Pazar günü işe gelinmesi durumunda ayrıca daha fazla ücret verileceğine dair kanuni bir düzenleme yoktur. (Normal 1 saatlik çalışma ücretinin %100 arttırılarak ödeneceği gibi!!)


  Mesai hesaplama brüt ücret saat.brt.üc. mesai.br.üc.(saat) mesai.net.üc.(saat) mesai saati mesai ücreti net mesaili brüt ücret (aylık) oran
  hafta içi mesai 1,021.50 4.54 6.81 4.87 19.50saat 94.94 1,154.30 50%
  hafta sonu mesaisi 1,500.00 6.67 10.00 7.15 7.00saat 50.04 1,570.00 50%
  uls.bay.hen.t.mes. 2,000.00 8.89 22.22 15.89 15.00saat 238.30 2,333.33 250%

  brüt /225 =saatlik brt ücrt - saarlik brt ücr*1.5 = mesaili brt üc - 6,81*0,7149=mesaili net üc. - mesaili net ücret * 19,50 saat mesai= mesaili net üc. -
  (mesaili brt (saat)*19,50 saat mesai ) + normal brt (1021,50) =mesaili brüt ücret aylık tır. (ilk örneğin açıklaması)
  '' İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ''

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2013
  Mesajlar
  264
  o kadar da uğraştım ama yine karışmış yazılar bana özelden mail adresini yolla
  bende bununla alakalı bir exel tablo var. o tabloya sen brüt ücreti ve mesai saatini yaz o rakamı sana
  formullü ve de açıklamalı olarak çıkarıyor.
  '' İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ''

 4. #4
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.714
  Alıntı fozdemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Arkadaşlar Merhaba Forumda yeniyim mutlaka konuşulmuş olabilir şimdiden özür dileyerek bir kaç sorum olacak hatamız varsa affola

  1) Fazla mesai hesaplamasını hepimiz bilmemize rağmen çelişkili yazılara denk gelmekteyim.

  İsmmmo sorulan soru çelişkisi

  ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ KONUSUNDA TEREDDÜTE DÜŞTÜK.SİZDEN BİR ÖRNEK ÜZERİDE CEVABINIZI RİCA EDİYORUM. SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDİRMENİZİ RİCA EDECEĞİM.
  SORU 1 AYLIK ÜCRETİ 1000 YTL.OLAN BİR İŞÇİ HAFTA SONU TATİLİ OLAN PAZAR GÜNÜ GELİP 5 SAAT ÇALIŞIRSA MAAŞ ARTI FAZLA MESAİ OLARAK TOPLAMDA AY SONUNDA NE KADAR ÜCRET ALIR?
  SORU 2 AYLIK ÜCRETİ 1000 YTL.OLAN BİR İŞÇİ HAFTA İÇİ AKŞAM GÜNLÜK ÇALIŞMASININ HARİCİNDE FAZLADAN 5 SAAT ÇALIŞIRSA MAAŞ ARTI FAZLA MESAİ OLARAK TOPLAMDA AY SONUNDA NE KADAR ÜCRET ALIR?
  SORU 3 AYLIK ÜCRETİ 1000 YTL.OLAN BİR İŞÇİ BAYRAMDA GELİP 5 SAAT ÇALIŞIRSA MAAŞ ARTI FAZLA MESAİ OLARAK TOPLAMDA AY SONUNDA NE KADAR ÜCRET ALIR?
  SAYGILARIMLA NURHAN TURUNÇ
  "Yanlış veya noksanımız varsa lütfen belirtiniz"-(hesaplamalarda küsürat hatası da olabilir)"
  Ayrık yazılı hüküm ya da yazılı olmayan işyeri uygulaması dışında/normalde/ haftalık çalışma süresinin aşılması halinde;

  Cevap 1-
  1.000/225(veya 1.000:30=33.33:7.5)=4.44 artırımı %50=6.66x5 saat=33.30
  sonuç:1.000+33.30=1.033,30
  Cevap 2-
  sonuç:aynı
  Cevap 3-
  Bu noktada;
  a-1.000/30=33,33
  33,33+33,33=66,66
  66,66+%50 lik kısım 16,67=83,33
  1.000+83,33=1.083,33

  b-66,66+%50lik kısmı 33,33=99,99
  1.000+99,99=1.099,99

  c-bayram veya genel tatil günü normal günlük mesai saatinin üzerinde işcinin çalışması olmuş ise sadece o süreler f.çalışma olarak dikkate alınır,
  şeklinde farklı görüşler var.

  Not:
  -44 ncü madde dorultusunda çalışanların ücretleri 47 nci maddeye göre ödenir
  -ulusal bayram ve g.tatil günlerinde yapılan çalışmalar kural olarak f.çalışma sayılmaz
  -önceden benzer konular forum da paylaşılmış idi,haftalık 45 saat aşılmamış ise a,b,c şıkları yönünden zaten mesele yok,,aşılmış ise"c"şıkkı daha uygun olabilir düşüncesindeyim.
  keremcem ve fozdemir bunu beğendi.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  2
  teşekkür ederim cevaplarınız için Şeref beyin cevaplarında 1 ve 2 soruya katılıyorum. Ancak çelişkide kaldığım durum cevap 3'deki a ve b kısımlarıdır bana kalırsa cevap 1000+33,33 olacaktır çünkü zaten 1000 TL içinde pazar günü çalışması haricinde 1 yevmiyesi var ve 5 saatte mesai ücreti extra çalışmış olması durumunda zamlı olarak verilecektir. Mesela ayı günlere bölelim(1. gün 33,33+2. gün 33,33+.........5.gün(bayram olsun 33,33+ 33,33(4857 md 47 göre +1 gün fazla ücret)=66,66+......30.gün 33,33 toplamda ay sonunda 1000+33,33 TL yapacaktır. yani 1000+66,66 veya 1000+83,33 hatta 1000+99,99 verilmesi bana göre çift yevmiye +mesai demek ama kanunda böyle bir madde yok defalarca okudum ve bence 5. gün bayram günü 33,33+33,33 66,66 TL alacak ama 1000+66,66 dediğimiz zaman 1000 tl içindeki 33,33 kısmı kaçırmış oluruz diye düşünüyorum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Fazla Mesai Hesaplanmasın Hakkında
  Konu Sahibi orhan6161 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Mayıs.2016, 21:36
 2. Fazla Mesai Ve Kesinti Hakkında
  Konu Sahibi emrahyucel Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 19.Şubat.2015, 09:56
 3. Fazla Mesai Yapmak İsteyen Personele F.Mesai Yaptırılmaması
  Konu Sahibi yavuzakbal Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 25.Eylül.2014, 10:45
 4. Fazla Mesai Hakkında
  Konu Sahibi TK_3418 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 21.Mart.2013, 17:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36