Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

Kötü niyet tazminatı: iş güvencesinden yararlanamayan işçinin, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından...


İş Hukukunda Kötü Niyet Tazminatı