kamu işçi maaş

Konu: Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  601

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  1475 sayılı iş kanununda resmi tatil cumaya gelince ertesi gün cumartesi çalışan işçiye resmi tatil ücreti veriliyordu peki yeni kanunda da aynı mı,bir değişiklik oldumu ben rastlayamadım da.Cumartesi ve pazar çok sayıda nöbetçi bırakacağız resmi tatil ücretimi vereceğiz?Teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  Re: Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  ctesi normal gündür dolayısıyla tatil ücreti değil normal çalışma ücreti vermelisiniz
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

 3. #3
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  5223 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası : 2429
  Kabul Tarihi : 17/3/1981
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/3/1981 Sayı : 17284
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 227

  Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

  Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

  A) Resmi bayram günleri şunlardır:

  1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

  2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

  3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

  B) Dini bayramlar şunlardır:

  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

  C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

  D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

  Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

  Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

  29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

  Madde 3 – A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

  B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.

  C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.

  Madde 4 – Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.

  Madde 5 – 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 – (Ek:28/12/1999 - 4500/ 1 md.)

  31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.

  Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

  Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  Merhaba,
  Evet, cumarteside tatil olmalıdır.Eğer Cumartesi çalışılacaksa valilikten izin alınması gerekir.

  Kolay Gelsin.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  [B/1475H.208

  YARGITAY KARARI

  Dokuzuncu Hukuk Dairesi İlgili Kanun/Madde
  E. No. 2003/17269 --------------------
  K. No. 2003/16543 1475/38,42
  Tarihi: 9.10.2003 4857/47
  2429/2/D

  * GENEL TATİL
  * CUMARTESİ TATİLİ


  ÖZETİ: Son günü cumaya gelen genel tatil
  gününü takip eden cumartesi günü,
  tatil günü kapsamına alınmış ise
  de, genel tatil günü olarak kabulü
  mümkün değildir.

  DAVA: Davacı tatil günü çalışmasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  KARAR: Davacı dava dilekçesinde Genel Tatil gününün son gününün Cuma gününe rastladığını, ertesi gün olan cumartesi gününde de çalıştırılması nedeniyle kendisine toplu iş sözleşmesinin 36/2. maddesine göre tatil günü ücreti ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Genel Tatil gününü takiben cumartesi gününün de Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanun uyarınca genel tatil günü olarak kabul edilmesi gerektiği görüşüyle davacı isteklerini kabul etmiş olup, karar davalı tarafca temyiz edilmiştir.
  Davacının dayanak yaptığı 1.3.2001-28.2.2003 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin 36. maddesinin "Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücretleri" başlıklı II. bendinde; "ulusal bayram ve genel tatil günleri ilgili kanunlarda belli edilen günler olup, bugüne ait ücretleri, çalıştırılmadıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksızın tam yevmiye, tatil yapmayarak çalıştırıldıkları takdirde ise bir misli fazlası ödenir. Ayrıca bu iki misli ücretin %50'si tutarı tazminat olarak ödenir.. "hükmü yer almaktadır."
  Yine aynı sözleşmenin 36. maddesinde "haftalık iş süresi 5 gün ve 45 saat olarak uygulanan işçilerden haftalık iş süresine uygun olarak çalışmış olup, cumartesi günü dinlenmesi gereken işçilerin bu gün çalıştırılmaları halinde çalıştıkları süreye ait ücretleri %75 zamlı ödenir" denilmektedir.
  Davacı genel tatil günü olan cuma gününden sonraki cumartesi günün de genel tatil günü olarak değerlendirilmesini talep etmektedir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2/D maddesinde: "Bu Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır." hükmü yer almaktadır. Kanunun bu maddesinin düzenleniş amacı, Kanunun yayınlandığı tarihte cumartesi günleri saat 13'e kadar çalışma yapılmasıdır. Yasa belirtilen maddesiyle bu süreyi de tatil gününün kapsamı içine almış olup, cumartesi gününün genel tatil günü olarak kabulü mümkün değildir. Bugünün de normal cumartesi günü olarak değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca yukarıda belirtilen Yasada genel tatil günlerinin kaç gün olduğu da belirtilmiştir. İlgili toplu iş sözleşmesinde cumartesi günleri çalışma yapılması halinde ödenecek ücrette açıkça belirtilmiştir. Yine 1475 sayılı İş Kanununun 38. maddesinde cumartesi günü ücreti düzenlendiği gibi aynı yasanın 42. maddesinde de genel tatil günü ücretinin hangi günler için ödeneceği belirtilmektedir. Bütün bu yasal düzenlemeler karşısında son günü cumaya gelen genel tatil gününü takip eden cumartesi gününün de genel tatil günü olarak kabul edilmesi mümkün olmayacağından usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 9.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  Evet bu yargıtay kararını bende biliyorum ancak bunun şuanda herhangibir hükmü yoktur. Çalışma Bakanlığı için şuanda bu esas değildir ve eğer cumartesi çalışılması durumunda zaten çalışmasaydı vereceğiniz ücrete artı bir ücret daha ilave etmeniz gerekiyor.

  Teyidi için, Çalışma Bakanlığı : 0212 296 62 76 numaralı telefondan bilgi alabilir yada bilgi edinmeden faydalanabilirsiniz.

  Kolay Gelsin.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  peki yargıya giden davada bu kararın emsal gösterilmesi halinde aleyhe işlem yapılacağını düşünmüyorum. çünkü ortada yargıtayın vermiş olduğu bir karar var
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  Haklısınız ama ben size bir dünya yargıtayın birbiri kararlarıyla çelişkiye düşen bir sürü örnek verebilirim.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  236

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  Hafta tatili 1 gün oldu Kanun çıktı ama şimdi numarasını hatırlıyamıyorum
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema Sinangil

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  601

  Resmi tatilin cumaya denk gelmesi

  peki arkadaşlar sonuç olarak ben ne yapmalıyım?cuma,cumartesi ve pazarı tatil yaptık.cuma bayramdı ve pazar hafta tatili aradaki cumarteside tatile girdi ve herkes ücretini alacak.İşçilerimiz sendikalı ve pazarları çalışırlarsa veya tatillerde 3 misli yevmiye alacaklar.Şimdi cumartesi evde tatil yapıp oturana normal yevmiyesini verirken cuma,cumartesi ve pazar çalışana her üç gün içinde 3 yevmiye vermemiz gerekmiyormu sizce?Çünkü sendikalı işçilerimiz zaten hafta tatili veya resmi tatilde nöbetçiolarak çalışırsa 3 misli yevmiye alayor.Bu durmda cumartesi evde tatil yapıp parasını alanla bir tutamayız ve onada 3 misli tatil çalışması yevmiyesi vermeliyiz diye düşünüyorum siz ne dersiniz?teşekkürler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 1 Mayıs' In Cuma Gününe Denk Gelmesi Hk.
  Konu Sahibi HaMaL Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Nisan.2015, 10:12
 2. Ücretsiz İznin Bayram Tatiline Denk Gelmesi ?
  Konu Sahibi Rietveld Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Temmuz.2014, 18:10
 3. Cevap: 9
  Son Mesaj : 16.Ağustos.2013, 11:52
 4. Resmi tatilin Cumartesi gününe isabet etmesi
  Konu Sahibi HR. Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 07.Haziran.2012, 11:29
 5. Rapor süresinin pazar' a denk gelmesi.
  Konu Sahibi guidance Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Haziran.2010, 15:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36