Sayın arkadaşlar,

Bu olay içersinde, acaba işçide meslekle ilgili bir hastalık oluşmuş olabilir mi?

Meslek hastalığını bildirme :
Madde 28-

İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse
veya durum kendisine bildirilirse bunu, örneği Kurumca hazırlanan
haber verme kağıdı ile ve öğrendiği günden başlayarak iki gün içinde
Kuruma bildirmekle yükümlüdür.


Ayrıca, devamlı olarak 2'şer gün rapor verilmesi karşısında, işveren olarak işçiyi genel bir sağlık muayenesine göndermek ya da işte çalışmaya uygunluğunun devam edip etmediğinin kontrolü için tekrar sağlık raporu isteyemez miyiz?

Bir de bu açılardan yorumlayalım.

Selamlar...