23.04.2015 tarihinde 4857 sayılı kanundaki değişiklikler
1- maden işçilerinin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
2- izinlere "eşin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin verilir" maddesi eklendi.

Kayda değer başka değişiklikler var mı acaba?

Birde 1 Mayıs 2015 ten itibaren AGİ hesaplamaları değişti.