kamu işçi maaş

Konu: Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

  İşçinin yıllık izni hakkında en çok merak edilenler


  Çalışanlar kaç gün yıllık izin kullanabilir


  İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilecektir. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Çalışanların yıllık izin süresi, işyerindeki hizmet süresine ve yaşına göre belirlenmektedir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, işçinin hizmet süresi;

  a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

  b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

  c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

  az olamayacaktır. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

  Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacağından, izin süresi 14-20-26 gün işgünü olarak kullandırılacaktır.(4857/56.md). İşçinin işyerine giriş tarihinden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, her çalışma yılını tamamlaması halinde o yıla ilişkin ücretli izne hak kazanır. Uygulamada çok sıkça rastlanıldığı üzere, bir yıldan az süre için orantılı olarak yıllık ücretli izin hakkı doğmaz. Yani, yıllık ücretli izin hakkı için mutlaka bir yılın dolması gerekmekte olup, bir yıldan az süreler için kıst izin hakkının doğması söz konusu değildir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Tarafların rızası olsa bile, yıllık izin hakkı ortadan kaldırılamaz.

  Yıllık ücretli izne hak kazanılması için gerekli şartlardan birisi de işçinin sürekli bir işte çalışmasıdır. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.
  Uygulamada, bir işyerinde emekli olduktan sonra çalışmasını sürdürenlerin veya askerlik nedeniyle iş sözleşmesi sona erdikten sonra askerlik dönüşü aynı işyerinde çalışmasına devam edenlerin yıllık izin kıdemlerinin devam edip etmeyeceği konusu tartışmalara neden olmaktadır. Hem sosyal açıdan, hem de yıllık ücretli izinle ilgili düzenlemelerin amacına uygun olması bakımından bu durumdaki işçilerin yıllık izin kıdemlerinin devam ettirilmesi gerekmektedir.

  4857 sayılı İş Kanunu’nun, 53. maddesinde İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere. yıllık ücretli izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yasal düzenlemede haftanın her günü tam gün çalışanlar ile kısmi çalışanlar arasında bir ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle, part-time çalışanların da yıllık ücretli izin haklarından, izin süresinden indirim yapılmaksızın yararlandırılması gerekmektedir.

  İş sözleşmesinin askıda kaldığı; grevde geçen süreler, izinsiz ve mazeretsiz devamsızlık süreleri, kadın işçinin 74. madde gereğince doğumdan sonraki sekiz haftadan sonra altı aya kadar kullanabileceği ücretsiz izin süreleri yıllık iznin hesabında çalışılmış gibi sayılmayacaktır. Yıllık izne hak kazanmak için işçilerin ayrıca bu süreler kadar çalışması gerekecektir.

  Özellikle işçi işten ayrıldıktan sonra, işçilik haklarını alamadığına dair iş mahkemelerinde dava açabilmektedir. İşçinin bu şekilde dava konusu yaptığı haklardan birisi de yıllık ücretli izin alacağıdır. İşçinin yıllık ücretli izinlerini kullandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Bu nedenle işverenler yıllık ücretli izin defteri, izin pusulası veya izin kartoteksi tutmak zorundadırlar.

  4857 sayılı İş Kanunu’nda, 1475 sayılı Kanundan farklı olarak yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin verileceği hükme bağlandığından, işçinin belgeleyemediği durumlarda ücretsiz yol izni talep etmesi mümkün olmayacaktır. Yol izni alan işçinin iznini işyerinin bulunduğu yerde geçirmesi, sadakat borcuna aykırı olup işverene akdi haklı nedenle fesih imkanı sağlar.

  Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine avans olarak verilen veya peşin ödenen izin ücreti işveren tarafından geri alınabilir. İşveren, isterse bu personelin hizmet akdini, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-(e) bendi uyarınca tazminatsız olarak feshedilebilecektir.

  Yıllık ücretli izinden geç dönen işçilerin, kabul edilebilir bir mazereti olmaması veya bunu belgeleyememesi halinde devamsız sayılarak gerekli kanuni işlem yapılabilir. İşçinin devamsızlık halinin bir iş günü olması halinde, sadece o günün ücreti ile hafta tatili ücretinin kesilmesi gerekir. Fakat, devamsızlık halinin 2 iş günü veya daha fazla olması halinde 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II-(g) bendi uyarınca, olayın öğrenildiği tarihten sonra 6 işgünü içinde işçi tazminatsız olarak işten çıkartılabilir.

  Sağlık nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

  4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinin I. Fıkrasında, (a) ve (b) bentlerinde;  İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa (4857/24-I-a) ya da,


  İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa (4857/24-I-b),

  hallerinde, işçi iş sözleşmesini herhangi bir fesih bildirimi süresi beklenmeksizin derhal feshedebilir. Sağlık sebepleri ile yapılacak fesihlerde (4857/24-I-a), işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması yeterli görülmüş; bu durumun sözleşme sırasında bilinmemesi koşulu kaldırılmıştır. Sözleşme yapılırken bilinsin ya da bilinmesin, işçinin yaptığı iş, işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi bildirim sürelerini beklemeksizin veya belirli süreli sözleşmelerde, süre dolmadan önce sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilecek ve işverenden kıdem tazminatı talep edebilecektir.

  Resul KURT

  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  18

  BİLGİ

  Şirketimizde 10 yıldır çalışan bir personelimiz 2005 yılında askerlik nedeniyle şirketten ayrılmıştır. Bu esnada tazminatlarını vs tüm ödemeleri yapılmış kendisinden ibraname alınmıştır. 2006 yılının 6 ayında askelik bitince tekrar görevine başladı. Bu durumda yıllık izin hakkı 2006/06 dan itibaren sıfırdan mı başlamalı? Yoksa ilk giriş tarihi olan 1995 mi alınmalı
  Teşekkürler
  Ayten
  ana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  4

  Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

  yıllık ücretli izn parası işverenden talep ettiğimizde 14 gün mü yoksa 16 günlük ücret mi alacağız

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

  Sn. July
  Eğer çalışmaya devam ediyorsanız. İzin parasını talep edemezsiniz.
  Sn . karaca Arama motorunu kullanınız çok tartışıldı.
  Kısaca izin hakkının hesabı ilk giriş tarihinden başlar.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

  İşten ayrılmanız durumunda, 14 Gün olarak alacaksınız.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  1

  Re: BİLGİ

  Alıntı KARACA Nickli Üyeden Alıntı
  Şirketimizde 10 yıldır çalışan bir personelimiz 2005 yılında askerlik nedeniyle şirketten ayrılmıştır. Bu esnada tazminatlarını vs tüm ödemeleri yapılmış kendisinden ibraname alınmıştır. 2006 yılının 6 ayında askelik bitince tekrar görevine başladı. Bu durumda yıllık izin hakkı 2006/06 dan itibaren sıfırdan mı başlamalı? Yoksa ilk giriş tarihi olan 1995 mi alınmalı
  Teşekkürler
  Ayten

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Re: BİLGİ

  Alıntı yusuf_eroglu Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı KARACA Nickli Üyeden Alıntı
  Şirketimizde 10 yıldır çalışan bir personelimiz 2005 yılında askerlik nedeniyle şirketten ayrılmıştır. Bu esnada tazminatlarını vs tüm ödemeleri yapılmış kendisinden ibraname alınmıştır. 2006 yılının 6 ayında askelik bitince tekrar görevine başladı. Bu durumda yıllık izin hakkı 2006/06 dan itibaren sıfırdan mı başlamalı? Yoksa ilk giriş tarihi olan 1995 mi alınmalı
  Teşekkürler
  Ayten
  Cevaplandı...
  İyi Akşamlar.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  53

  Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

  yıllık izin konusunda benimde bir sorum olacak;
  5 yıldır aynı firmada çalışıyorum. geçen yıl İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi yaptım. ayda dokuz gün çalışıyorum diğer bir firmayla ise(aynı işverenin farklı bir firması)ayda 3 gün çalışacak şekilde işe giriş yaptılar. bu durumda yıllık izin haklarımda herhangi bir değişiklik söz konusu olurmu?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

  Sayın ece;
  Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri MADDE 53. - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi MADDE 54. - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır. İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  53

  Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;

  Sayın M.Hayri Andaç
  cevanınız için teşekkür ederim ama iş kanunundan bende baktımm benim merak ettiğim 1 yıldan beri ayda 9 gün çalıştığınız bir işyerinde 5. yılınız dolduğundan dolayı yıllık izni 20 gün hakediyosunuz buda 3 ay o firmaya gelmemek demektir. uygulama böylemi olmalı veya nasıl olmalı..
  net bir bilgiye ulaşamadım açıkcası.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşsizlik Sigortası Hakkında Merak Edilenler
  Konu Sahibi ferhat Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ocak.2009, 09:41
 2. Reformla İlgili En Çok Merak Edilenler (2)
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Ekim.2008, 09:57
 3. Reformla İlgili En Çok Merak Edilenler
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Ekim.2008, 10:54
 4. Bağ-Kur' da Tarım Sigortalılığı Hakkında Merak Edilenler
  Konu Sahibi nane Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Ağustos.2008, 09:53
 5. Yıllık İzin Hakkında
  Konu Sahibi ncl Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Haziran.2007, 10:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36