kamu işçi maaş

Konu: Fesih

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  17

  Fesih

  mrb.iş yerinde 3 işçi küfürlü konuşmalar ukala ukala davranışlar.sergiliyor.mesai oldumu biz kalmayız türünde davranışlar sergiliyor.bu kişileri işten çıkarcam.çıkarmam için ne tür işlem yapmam gerekiyor.bunlar haklı nedenlerden fesihe girermi?ihbar nasıl yazılacak bu konuda varsa hazır ihbar örneği bana mail atarmısınız?çok tşkk :roll: :wink: :?: :?:

  UGAR

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  86

  sözleşmenin feshi

  II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
  İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
  İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
  İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
  Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

  Derhal fesih hakkını kullanma süresi
  MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

  Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

  tutanak düzenlemeniz, ve tutanakta hangi sebeple işçiyi çıkarmak istediğiniz belirtilmelidir.
  ?İyimser insan her felakette bir fırsat görür , <br />kötümser insan da her fırsatta bir felaket?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  127

  Fesih

  ispat edici belgeleri düzenlemenizde fayda olacaktır. Gerekirse kameraya bile çekin derim biraz abartmış olacağım ama.
  Yİ GÜNLER

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  35

  iş akdinin feshi

  belirttiğiniz sebeplerden dolayı işçi çıkartamazsınız. Çünkü ortaya çıkan sorun belirtilen iş kanunu hükmü ile örtüşmüyor. Örtüşecek bile olsa bu konuyu delillerle ispatlayamazsınız. Bu olayları kamera ile tespit etmeniz birşey ifade etmez. Ben kamera ile hırsızlık tespit etmeme rağmen, haki de kamera kayıtlarını izlemesine rağmen halen süren mahkeme süreci sonunda beraat kararı verdi. İşçiyi tazminatsız olarak çıkartmak için daha somut deliller oluşturmalısınız.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  35

  Re: iş akdinin feshi

  belirttiğiniz sebeplerden dolayı işçi çıkartamazsınız. Çünkü ortaya çıkan sorun belirtilen iş kanunu hükmü ile örtüşmüyor. Örtüşecek bile olsa bu konuyu delillerle ispatlayamazsınız. Bu olayları kamera ile tespit etmeniz birşey ifade etmez. Ben kamera ile hırsızlık tespit etmeme rağmen, hakim de kamera kayıtlarını izlemesine rağmen halen süren mahkeme süreci sonunda beraat kararı verme aşamasına gelindi. İşçiyi tazminatsız olarak çıkartmak için daha somut deliller oluşturmalısınız.

  [iş yerinde 3 işçi küfürlü konuşmalar ukala ukala davranışlar.sergiliyor.mesai oldumu biz kalmayız türünde davranışlar sergiliyor.bu kişileri işten çıkarcam.çıkarmam için ne tür işlem yapmam gerekiyor.bunlar haklı nedenlerden fesihe girermi?ihbar nasıl yazılacak bu konuda varsa hazır ihbar örneği bana mail atarmısınız]

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  416

  Fesih

  4857 İŞ KANUNUN Aşağıda belirttiğim 25. maddesinde işverenın haklı fesih nedenleri açıklanmıştır. bu maddeler kapsamında işcinizi işten çıkarma hakkınız bulunmaktadır ve bunun için kendişine uyarıda bulunmalısınız yazılı olarak ihatarda bulunmalısınız eger ihrtarı dikkate almadan yanı davaranışlara devam ederse personel; bu sefer iş arkadaslarınında şahitlik imzasının olduğu bir tutanak düzenleyerek işine son vermelisiniz.

  bu süreç içinde işci sizi şikayette bulunacak ve bir incelemse süreci başlayacaktır. bu inceleme sürecinde, elinizdeki tutanak sizi haklı kılacaktır.

  İyi çalışmalar.

  İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

  MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

  I- Sağlık sebepleri:

  a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

  b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

  (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

  b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

  c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

  d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

  e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

  f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

  g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

  h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

  ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

  III- Zorlayıcı sebepler:

  İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

  IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

  İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

  Derhal fesih hakkını kullanma süresi

  MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

  Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.
  HİİİÇ BİR ŞEY BİLMİYORUM....<br /><br />...........................................

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Fesih Bilidirimi
  Konu Sahibi botego 45 Forum İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Haziran.2016, 06:08
 2. Geçerli nedenle fesih-Hakli nedenle fesih
  Konu Sahibi Ant Z Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 07.Ekim.2011, 15:38
 3. Fesih!
  Konu Sahibi meduzam Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Nisan.2009, 06:20
 4. İş Akdi Fesih Hk.
  Konu Sahibi MEHMET ALİ Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 27.Şubat.2007, 16:19
 5. Fesih
  Konu Sahibi sugares74 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ekim.2006, 16:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36