kamu işçi maaş

Konu: KDV İadesinin Yanlış Vergi Dairesinden İstenmesi

 1. #1
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  KDV İadesinin Yanlış Vergi Dairesinden İstenmesi

  Mükellef 2003 yılının 4. ve 5. aylarından doğan A vergi dairesindeki iade alacağını 6.ayın başında nakil olduğu B vergi dairesine dilekçe vererek B vergi dairesindeki 7-8-9/2003 dönemi geçici vergisine mahsup istemiştir. Ancak bu durum hakkında A vergi dairesini bilgilendirmemiştir. Şimdi mükellefin 7-8-9/2003 dönemi B vergi dairesinde borç görünmekte 4-5/2003 dönemine ilişkin B vergi dairesinde de emanette parası bulunmaktadır. İzlenmesi gereken yollarla ilgili görüş ve önerilerinizi paylaşmanızdır ricam.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Ynt: KDV iadesinin yanlış vergi dairesinden istenmesi

  Şirket A vergi dairesinin kurumlar vergisi mükellefidir. Ayrıca B vergi dairesinde de muhtasar yönünden mükellefiyeti vardır.

  Merkez in bağlı olduğu vergi dairesine parayı yatırıp ( emanete ) sonra dilekçe ile emanetteki o para ile B vergi dairesindeki muhtsar vergisinin ödemesini yaptırmaktadır.

  Önceki firmada bizzat kendim yaptırmıştım işlemi. Ama bu dediğim 2001 ve 2002 yıllarındaydı. Bu tarihe değişen birşey varmı bilmiyorum uygulamada
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 3. #3
  M_Schumacher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  M_Schumacher Guest

  Ynt: KDV iadesinin yanlış vergi dairesinden istenmesi

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  Mükellef 2003 yılının 4. ve 5. aylarından doğan A vergi dairesindeki iade alacağını 6.ayın başında nakil olduğu B vergi dairesine dilekçe vererek B vergi dairesindeki 7-8-9/2003 dönemi geçici vergisine mahsup istemiştir. Ancak bu durum hakkında A vergi dairesini bilgilendirmemiştir. Şimdi mükellefin 7-8-9/2003 dönemi B vergi dairesinde borç görünmekte 4-5/2003 dönemine ilişkin B vergi dairesinde de emanette parası bulunmaktadır. İzlenmesi gereken yollarla ilgili görüş ve önerilerinizi paylaşmanızdır ricam.
  Merhaba sayın güneş
  Burada öncelikle A vergi dairesi ile bir an önce mutabakat sağlanmalı. A vergi dairesi ile iş halledildikten sonra para saymanlık aracılığı ile B vergi dairesinin emanetine alınmalı ve bu işlemden sonra dilekçe ekinde geçici vergiye mahsubunuz gerçekleşir.


 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: KDV iadesinin yanlış vergi dairesinden istenmesi

  Avergi dairesi (emanetteki paranın bulunduğu vergi dairesi) diyor ki , mükellefin B vergi dairesinde mahsup dilekçenin bulunup bulunmadığı, hangi dönemlerden mahsup istendiği, hangi vergi borçlarına mahsubunun istendiğine dair yazı getirin. Ancak B vergi dairesi buna ilişkin bir yazı yazmış ancak iade istenen dönemler yok, şimdi B vergi dairesinden bu şekilde bir yazının A vergi dairesinin takip servisine gönderilmesini isticem, ancak şöyle bir durum da var B vergi dairesine gelir 2003 yılı gelir vergisi verilirken geçici vergilerin ödendiği düşünülmüş ayrıca gecikme cezaları açısından da durumu değerlendirirseniz sevinirim.

 5. #5
  M_Schumacher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  M_Schumacher Guest

  Ynt: KDV iadesinin yanlış vergi dairesinden istenmesi

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  Avergi dairesi (emanetteki paranın bulunduğu vergi dairesi) diyor ki , mükellefin B vergi dairesinde mahsup dilekçenin bulunup bulunmadığı, hangi dönemlerden mahsup istendiği, hangi vergi borçlarına mahsubunun istendiğine dair yazı getirin. Ancak B vergi dairesi buna ilişkin bir yazı yazmış ancak iade istenen dönemler yok, şimdi B vergi dairesinden bu şekilde bir yazının A vergi dairesinin takip servisine gönderilmesini isticem, ancak şöyle bir durum da var B vergi dairesine gelir 2003 yılı gelir vergisi verilirken geçici vergilerin ödendiği düşünülmüş ayrıca gecikme cezaları açısından da durumu değerlendirirseniz sevinirim.
  Merhaba hocam,
  Burada borçlar geçici vergiden çıkıp 2003 yılı gelir vergisine terkin olmuştur. Burada geçici vergi ödenmiş gibi gösterilen mahsupların hepsi aynı tutar kadar Uscz + gecikme faizi olarak işletmeden alınır. (birde anlamadığım B vergi dairesinin yazı tarihi nedir?)

 6. #6
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: KDV iadesinin yanlış vergi dairesinden istenmesi

  B vergi dairesi yazıyı 2006 ocakta yazmış ancak bir cevap alamamış

 7. #7
  M_Schumacher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  M_Schumacher Guest

  Ynt: KDV iadesinin yanlış vergi dairesinden istenmesi

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  B vergi dairesi yazıyı 2006 ocakta yazmış ancak bir cevap alamamış
  Hocam O halde benim kanaatim, Burada geçici vergi ödenmiş gibi gösterilen mahsupların hepsi aynı tutar kadar Uscz + gecikme faizi olarak işletmeden alınır. Ama yinede A vergi dairesi ile görüşülmesi ve burdan çıkacak neticeye göre hareket edilmesi. Saygılar

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: KDV iadesinin yanlış vergi dairesinden istenmesi

  Sayın Ogün Güneş,

  Mahsubun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde hazinenin verginin alacağının elinde bulunmamasından dolayı bir kaybı sözkonusu değildir. Mahsuben iade talebinin ilgili vergi dairesine verilmemiş olması işin mahiyetini değiştirmeyeceğini ve iadenin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

  Fikir vermesi açısından konuya ilişkin bir dava kararı aşağıdadır.

  Danıştay Üçüncü Daire

  Tarih : 28.05.1997

  Esas No : 1996/5152

  Karar No : 1997/2027

  Her ne kadar davacı şirketin KDV iade alacağı, vadesi gelen borcu nedeniyle yapılan mahsup talebinden sonra tahakkuk etmişse de mahsup talebi tarihi itibariyle söz konuşu iade alacağının davalı idarenin nezdinde bulunması nedeniyle mahsup yoluyla yapılan ödemenin vadesinde yapıldığının kabulü gerekir. Bu nedenle gecikme zammında yasaya uyarlık yoktur.

  İstemin Özeti: Net aktif vergisinin 1. taksitinin ........... hesaplanan gecikme zammının tahsili için davacı şirket adına tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılan davayı; dosyanın incelenmesi, hukuki ve şirketin, söz konuşu vergi borcunun, 1993 yılı ihracatı nedeniyle ........ değer vergisi iade alacağından mahsup edilmesi istemiyle yasal süre içinde başvuruda bulunduğu, davalı idarece, 28 no. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri gerekçe gösterilerek mahsup işleminin yapılmadığı, eksik belgelerin ibrazı üzerine mahsup işleminin yapılması nedeniyle ödemenin geç yapıldığından bahisle gecikme zammı hesaplandığının anlaşıldığı, sözü edilen tebliğin A/2a bendinde, mükelleflerin iade ve mahsup taleplerinin, gümrük çıkış beyannamelerinin aslı veya noterden onaylı örneği ile ihracatla ilgili döviz alım belgesinin ibraz edilmesiyle mümkün olacağı koşulu getirilmişse de davacı şirketin, yurt dışındaki firmalarla yaptığı anlaşmalar gereği kararlaştırılan süreler dolmadan döviz bedellerini yurda getirmesinin mümkün olmadığı, her ne kadar gerekli belgelerin ibrazı ile mahsup talebi arasında geçen süre için 6183 sayılı Yasa'nın 51. maddesi gereğince gecikme zammı hesaplanması yerinde ise de davacı şirketin yasal süre içinde mahsup yapılması için müracaat ettiği ve iade alacağının da davalı idarede mevcut olması nedeniyle borcun vadesinde ödendiğinin kabulü gerektiği gerekçesiyle kabul ederek dava konuşu ödeme emrini iptal eden Dördüncü Vergi Mahkemesinin kararının, ödeme emriyle istenen gecikme zammının yasaya uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.

  Karar: Temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
 9. #9
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: KDV İadesinin Yanlış Vergi Dairesinden İstenmesi

  Kanaatimce ; mükellef ihracatını yapmış, iade alacağı da doğmuş ve idarenin bir birimine mahsup dilekçesi yazmış sonuçta ödenmesi gereken miktar zaten hazinede, para hazinenin şu biriminde değil de bu biriminde olmasının çok önem arz etmemesi gerektiğini düşünüyorum ancak bunu dayanaklarla ispatlamak gerekmekte, ayrıca 2003 te B vergi dairesine mahsup dilekçesi yazıldığında bu dilekçe kabul edildiğinde veya edildikten sonra vergi dairesinin mahsubu yapma süresi içinde (yanlış hatırlamıyorsam 15 gün )içinde mahsubu yapmaya çalışması gerekir eğer yapamıyorsa ki yapamayacak çünkü para A vergi dairesinde , o taktirde A vergi dairesine dönüp mükellefin alacağını sorgulaması, emanetteki para ile ilgili işlem yapması gerekir diye düşünüyorum ancak yukarıda da belirttiğim gibi bunları yasal dayanaklarla desteklemek lazım. İlgili danıştay kararı için teşekkür ederim.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: KDV İadesinin Yanlış Vergi Dairesinden İstenmesi

  Sayın Ogün Güneş,

  Konuyla ilgili kritik nokta mahsuba ilişkin dosya ve eklerin süresinde idareye verilmesi, yani mükkellefin iade alacağının mahsup yoluyla iade istenilebilir bir durumda olması.

  Dairenin bu konuda kolay ikna olmayacağını düşünmüyorum. Vergi Dairesinin konuyu idari yollara sürüklemesinde muhtemelen lehinize sonuçlanacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vadesi Gelmemiş Vergi Borçları Vergi Dairesinden Ödenir mi ?
  Konu Sahibi Ertann Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Ekim.2012, 19:07
 2. X vergi dairesinden iadenin Y vergi dairesi borcuna mahsubu hk.!
  Konu Sahibi prof67 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 04.Ekim.2011, 13:50
 3. Vergi İadesinin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi suleyman057 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 24.Mart.2007, 21:01
 4. Vergi İadesinin İşçiye Ödenmesi
  Konu Sahibi organizee Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Şubat.2007, 10:40
 5. Vergi İadesinin Sonu
  Konu Sahibi nguroy Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 25.Aralık.2006, 14:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36