kamu işçi maaş

Konu: hizmet ihracı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  29

  hizmet ihracı

  merhaba arkadaşlar.

  1- yurt içindeki bir firma şahıs veya şirket alım satım yapan; yurt içindeki üretici bir firmadan ihraç kayıtlı mal aldığında yurt dışına direkt ihracat faturasını kesip malı gönderdiğinde herhangi bir kdv iadesine gerek kalmıyor.zaten ihraç kayıtlı malı veren firma bu tür kdv iade prosedürlerinden geçiyor.ve yurt içindeki direkt ihracat satışı yapan firma kdv beyannamesinde tam istisnalar bölümünde hasılatı yazıp yüklenilen kdv bölümüne sıfır yazacak. az önce anlattığım durumda direkt ihracat yapan firma vergi dairesine fatura ve gçb vergi dairesine vermesine gerek kalmıyor fakat işin bilgilendirilmesi olarak vergi dairesine bildiren arkadaşlar var. şimdiki olay yurt içerisindeki alım satım aynı zamanda temsilcilik işiyle uğraşan firmanın yurt dışındaki yerleşik firmaya kestiği komisyon faturaları,yurt dışına gönderdiği bedelsiz numunelerin ups masrafları yani kargo ücretlerini faturalandırıyor.faturalandırırken bilindiği gibi kdv yok.burada kesilen faturalar yukarıdaki anlattığım direkt ihracat yapan firmalar gibi iade talebinde bulunmayacak ama kestiği faturaların ve bankaya gelen dövizlerin belgelerini dab veya makbuz şeklinde vergi dairesine bildirecek mi? bilindiği üzere dab lar 50000$ dan sonra düzenleniyor .yanlış hatırlamıyorsam?.
  2-ihraç kayıtlı işlemlerde kdv iadeleinde beyanname hazırlanırken malın fatura tarihi değil gümrük çıkış tarihini dikkate alacaz.örneğin 27/07/2005 tarihli ihraç kayıtlı fatura 08/08/2005 tarihinde gümrük çıkışı olduysa yani intaç tarihi o zaman eylül ayını engeç 20 sinde ağustos ayının beyannamesiyle iade işlemlerini belirtmek gerekir.aksi takdirde haksız vergi iadesinde bulunmuş oluruz.muhasebe kayıtlarında da temmuz tarihli faturayı ağustos ayında yevmiye kaydına işleme tutmak zorundayız.bazende aralık 2005 tarihinde ihraç kayıtlı faturayı kestiğimizde ocak 2006 da gümrük çıkışı olduğunda gümrük çıkışını dikkate alacağımızdan dolayı ; aralık 2005 tarihli faturayı işleyemeyeceğiz.böylece hem geçici vergi hem de kurumlar veya gelir beyannamesine aralık2005 tarihi faturayı işlemeyeceğiz. bu durumda geçici bir hesapta mı tutmak lazım ???... yoksa faturayı işlemeyecez bekletecez; gümrük çıkışı olduğu zaman ilgili yılda muhasebe kayıtlarına alacaz.? öyle ki birdurumda yıl içerisinde de tarih sapmaları olabiliyor ; geçici vergi dönemlerine işlenmiyor.örneğin 20/06/2005 tarihli ihraç kayıtlı fatura 12/07/2005 gümrük çıkışı oluyor. temmuz ayında haziranın faturası işleniyor.fakat 2.dönem geçici vergiye girmiyor. böyle bir durumda başka ne yol uygulayabiliriz?.
  3-1 numarada anlattığım direkt mal ihracı ve hizmet ihraçlarında kesilen faturalarda iade kdv durumu yok.böyle durumlarda kdv beyannamesine işlemek için yurt dışından yurt içindeki bankaya para geldiği zaman mı işleyecez?.aynı zamanda yıl içindeki geçici vergi dönemleri açısından 2 numarada anlattığım olaylar geçerli oluyor?!...bu duruma göre muhasebe kayıtalarına paranın bankaya geldiği dönemde mi işleyeceğiz?...
  4-hizmet ithalatı olarak örnek verir misiniz? hizmet ithalatları da bir gider niteliği gözüküyor!.yurt içindeki firma hizmet ithalatından yararlandığında örneğin 2000€ hizmetin 1 nolu da kdv sini indirip yani 360€ 2 no lu kdv de ödeme yapacak.360€ ödeyecek.fatura tarihine göre tcmb günlük döviz alış kuruyla çarpıp muhasebeleşecek sanırım?.bilgi verirseniz sevinirim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  29

  hizmet ihracı

  merhaba arkadaşlar.
  hizmet ihraçlı konulu yazıma bilgi ve görüşlerinizi aktarırsanız sevinirim.
  iyi çalışmalar...

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  127

  hizmet ihracı

  Sn.Mustafa Çaycı


  Kesmiş olduğumuz yurtdışı faturaları sizin de sözünü etmiş olduğunuz gibi intaç tarihleri dikkate alınarak muhasebebeltirilecektir. Geçici bir hesaba almak durumunda değilsiniz (en azından ben almıyorum).

  İhracatın gerçekleştiği tarih (intaç tarihi) hangi aya ait ise o dönem beyannamenize dahil etmeniz gerekir.(Muhasebeleştirmek için ihracat bedelini beklemeniz gerekmiyor).

  Hizmet İhracatı ile ilgili olarak KDV Kanunu 17, 26 ve 30 Seri Numaralı Tebliğler sanıyorum faydalı olacaktır.

  26 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  HİZMET İHRACATI :

  Bilindiği üzere, daha önce yayımlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde, hizmet ihracatı istisnasının esasları açıklanmış ve bu arada mümessillik, müşavirlik, mühendislik, gözetmenlik gibi hizmetlerin hizmet ihracına konu olabileceği belirtilmişti.

  Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, söz konusu hizmet ihracatında istisna uygulaması ile ilgili olarak bazı tereddütlerin doğduğu anlaşılmıştır.

  Bu nedenle 1 Ocak 1988 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya aşağıdaki şekilde yön verilmiştir.
  Hizmet ihracatında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

  1. Hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır:

  Yurt dışındaki müşteriden kasıt, hizmet sunulan kişinin ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezinin yurt dışında bulunması veya yurt içinde bulunan bir firmanın, yurt dışında kendi adına müstakil olarak faaliyet gösteren şube, acenta, temsilci ve bürosunun olması gerekmektedir.

  2. Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir:

  Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek fatura veya benzeri belgenin, yukarıda özellikleri açıklanan yurt dışındaki bir müşteri adına olması zorunludur.

  3. Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir:

  Yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmete ait bedelin, Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi zorunludur. İstisnadan yararlanacak olanın döviz alım bordrosu veya dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre geçerli diğer bir belge ile bunu tevsik etmesi gerekmektedir.

  4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır:

  İstisnanın uygulanabilmesi için, hizmetten, yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışındaki müşteri için verilen hizmetin bu müşterilerin, Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

  Örnek 1 :

  Türkiye'de tam mükellef durumunda olan (X) Mühendislik Ltd. Şti. Ürdün'de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya bir tekstil fabrikası projesi çizimini yapmış ve buna ait bedeli T.C. Merkez Bankası aracılığı ile tahsil etmiştir.

  Bu proje çiziminde yukarıda belirtilen şartların tümü gerçekleştiğinden, bu hizmet işi, hizmet ihracatı istisnasından yararlanacak ve (X) firması, keseceği faturada katma değer vergisi hesaplamayacaktır.

  Örnek 2 :

  Türkiye'de komisyonculuk faaliyetinde bulunan (A) şirketi, Batı Almanya'da yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye'den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır.

  Adı geçen firma, bu komisyonculuk faaliyetine ilişkin olarak, hizmeti yurt dışındaki firma için yapmış, fatura bu firma adına düzenlenmiş ve hizmet bedelini Türkiye'ye döviz olarak getirdiğini döviz alım bordrosu ile tevsik etmiştir. Ancak, bu firma hizmet ihracatı istisnasından yararlanamayacaktır.

  Çünkü, (A) şirketinin yurt dışındaki firma için yaptığı hizmetten, Türkiye'de yararlanıldığı için, bu hizmet ihracat istisnasından yararlanamayacaktır.

  Örnek 3 :

  Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acentalığı yapan (B) A.Ş. yurt dışında bulunan bir seyahat acentasının gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti vermektedir. Bu mükellef, söz konusu hizmeti karşılığında, 15.000.000 lira para almıştır. Türkiye'deki seyahat acentası aldığı bu paranın 13.500.000 liralık kısmını, turist grubunun Türkiye'deki konaklama, yeme-içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra kendisine 1.500.000 lira kalmıştır.

  Bu durumda bu mükellef yabancı seyahat acentasına 1.500.000 liralık hizmette bulunmuştur. Bu hizmetten yabancı seyahat acentası yararlandığından bu tutara katma değer vergisi uygulanmayacak ve hizmet ihracatı kapsamından işlem yapılacaktır.

  Ancak, adı geçen mükellefin turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerden, Türkiye'de yararlanıldığından, bu hizmetler vergiye tabi tutulacaktır. Dolayısıyla turist grubuna verilen yeme-içme konaklama gibi hizmetler için genel esaslara göre hesaplanan katma değer vergisinin ödeneceği tabiidir.

  Bu mükellef, yabancı seyahat acentasına verdiği sözkonusu hizmetlere ait keseceği faturada, vergiden müstesna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedelini ayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura da düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

  Örnek 4:

  Yabancı bir firma mallarının pazarlanmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de bir büro açmıştır. Bu büro, pazarlama hedeflerini tam olarak tayin edebilmek için satışını yaptığı mallara olan talebin araştırılmasını Türkiye'de yerleşik (A) Danışmanlık firmasına vermiştir.

  Bu Danışmanlık firmasının, sözü edilen yabancı firmanın Türkiye'deki bürosuna verdiği hizmet, bu büronun Türkiye'deki faaliyetlerini ilgilendirdiğinden, hizmet, ihracat istisnasından yararlanamayacaktır.

  Örnek 5 :

  Türkiye'de yerleşik olan ve aracılık (tavassut) faaliyetinde bulunan (A) Şirketi, Japonya'da yerleşik bir firmanın mallarına Türkiye'de müşteri bulmaktadır.

  Bu şirket aracılık (tavassut) faaliyetine ilişkin olarak, faturayı yabancı firma adına düzenlemiş ve hizmet bedelinin Türkiye'ye döviz olarak gönderildiğini döviz alım bordrosu ile tevsik etmiştir. Ancak, adı geçen şirketin yaptığı hizmetten Türkiye'de yararlanıldığından, bu hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.


  Umarım faydalı olmuştur.


  Saygılarımla,

  İyi Çalışmalar Dilerim.
  Saniye KARAKAŞ

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  29

  hizmet ihracı

  sayın skara vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim.
  hizmet ihracı istisnalarından yararlanan ve yararlanamayanların durumunu örneklerle belirttiniz.ben de şöyle bir çelişki oluştu?!..
  hizmet ihracından yararlanamayanların kestiği faturalar ihraç kayıtlı mı olacak?misal faturada 3065 sayılı kan.11/1-a gibi.kaşelemesi mi lazım?
  ikinci bir çelişkim örnek 2 de belirttiğiniz olayda Türkiyede ki mümessil firma yine Türkiye' deki ÜRETİCİ FİRMAYLA yurt dışındaki alıcı firmayı karşılaştırarak malı sattırıyor.tabi burada üretici firmanın kesmiş olduğu ihraç kayıtlı faturayı sanırım GİSAD firmasına kesiyor.ihraç kayıtlı fatura yurt dışına kesilmiyor.gisad firması tekstilcilerin yurt dışına malı gönderen sektörel dış ticaret firması.malı ithal eden batı alman firması.şimdi böyle bir durumda batı alman firmasının Türkiye deki ilişiği olmadığı temsilci firmaya bana üretici bul derse , malı tedarik için yardımcı ol derse mümessil firmanın batı alman firmasına kestiği faturada kdv olmayacak.zaten yurt içindeki üretici firma bana müşteri gönderdin diye bir komisyon veriyor.bu da yurt içindeki firmaya bilindiği gibi kdv li faturayı zaten kesiyor.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  29

  hizmet ihracı

  merhaba arkadaşlar.
  hizmet ihracı konulu 2.soruma görüş ve bilgi verirseniz sevinirim.
  iyi çalışmalar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  127

  hizmet ihracı

  Sayın Çaycı,

  Gisad Firmasına mal satışı yapan firmalarda (en azından benim bildiklerim ve gördüklerimde) ihraç kayıtlı değil de, direk satışı faturası düzenleniyor.

  Ayrıca daha önce yazmış olduğum örnekler Tebliğden alıntıdır. İkinci örnekte esasen çelişki yaşamanıza sebep bir durum yok. Çünkü, oradaki örnekte çok açık ifade edildiği gibi; (A) şirketinin yurt dışındaki firma için yaptığı hizmetten, Türkiye'de yararlanıldığı için, bu hizmet ihracat istisnasından yararlanamayacaktır.


  Dolayıısıyle burada Hizmet İhracatının gerçekleşmesini sağlayan ve bir arada bulunması gereken şartlardan biri yani ;

  4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır:

  İstisnanın uygulanabilmesi için, hizmetten, yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışındaki müşteri için verilen hizmetin bu müşterilerin, Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.


  gerçekleşmediğinden hizmet ihracatı sayılmamıştır.

  Saygılarımla,


  İyi Çalışmalar Dilerim
  Saniye KARAKAŞ

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  hizmet ihracatı hk.

  26 seri nolu kdv teb. k-hizmet ihracatı bölümünde ki 3. örneği incelediniz mi?
  &quot;Vatandaşa,hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için,yorulmamak lazımdır.&quot;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; K.Atatürk<br /><br />http://ugurmuhasebe.com

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Hizmet ihracı
  Konu Sahibi aliosmankeles Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 22.Mart.2012, 09:43
 2. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
  Konu Sahibi fb1907 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Ağustos.2011, 16:55
 3. A.Ş. borç senetleri ihracı
  Konu Sahibi acemi39 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Eylül.2009, 19:08
 4. Mecburi Hizmet Süresi Tayin Edilen Sözleşmelerin Belirli Süreli Hizmet Sözleş...
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Temmuz.2009, 16:19
 5. İhraç Kayıtlı alınan malın ihracı
  Konu Sahibi juılet Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ekim.2008, 12:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36