Basit usule tabi vergi mükelleflerinin Defter tutma zorunluluğu olmadığından adına kayıtlı araçların envantere dahil edilemeyeceği, bu araçların satışı halinde fatura düzenlenemeyeceği gibi bu araçlara ait akaryakıt haricindeki giderlerinde kayıtlara alınması mümkün değildir.