kamu işçi maaş

Konu: İhraç Kayıtlı Satış

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  327

  İhraç Kayıtlı Satış

  İhraç kayıtlı fatur keserken Kestiğimiz firma kdv den muaf olduğundan Faturayı keserken kdvb bölümüne muaf yazdık faturayada ibare düştük kdv kanunun 13/a md göre diye yapılan işlem doğrumudur saygılar

  Beklenen Gün Gelecekse Çekilen Çile Kutsaldır

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  96

  Ynt: İhraç kayıtlı Satış

  ihrac kayıtlı satış yapabilmeniz için İMALATÇI olmanız gerekmektedir.
  Faturanın üzerine tahsil edilmeyen kdv tutarı belirtilip dipnotu( 3065 sayılı KDV kanununun 11/c maddesi gereğince .... YTL tutarlı kdv tahsil edilmemiştir)yazılmışsa işlem doğrudur

  İhraç kayıtlı işlemlerle ilgili daha fazla detay aşağıdaki gibidir.


  İhracatçılara getirilen istisnalardan bir tanesi de yurtiçi teslimlerde yüklenilen KDV istisnasıdır.3065 sayılı KDV kanununun ikinci kısım birinci bölümü ihracat istisnasını konu almıştır .Aynı bölümün 11md/1 c bendi İhraç kayıtlı satışları ele almaktadır.Kanun metnine göre ;  ?İhraç edilmek şartıyla İmalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi , ihracatçılar tarafından ödenmez.Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi , vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.?  Yazımızın konusu İhraç Kayıtlı Teslimler de tarafların neler yapması gerektiğidir. Faturanın kesilmesi aşamasından beyanın verilip Tecil ,Terkin veya İade aşamaları yükümlülükleri ,beyanları, ve bu yükümlülükleri zamanında yerine getirmediklerinde karşılaşacakları yaptırımları kapsamaktadır.  2.İHRAÇ KAYITLI TESLİMİN AŞAMALARI NELERDİR ?  2.1.İhracatçı Firmanın İhraç Edeceği Malı Satın Alması  İhracatçı firma aradığı malı imalatçıdan yukarıdaki i şartlarla teslim alır.  İhracatçı firma bu malı 3065 sayılı KDV kanununun 11/c maddesi ile talep ettiğini ve bu işlem için KDV ödemeyeceğini söyler.  2.2.İmalatçı Firma Malı Satar  İmalatçı firmada sattığı mal için KDV tahsil etmez ama bu tahsil etmediği KDV yi ilgili dönem beyannamesinde normal satışlarıyla beraber gösterir.  Dikkat 1:

  İmalatçı kestiği faturanın üzerine aşağıdaki ibareyi eklemek zorundadır.  ?3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim ettiğimizden KDV tahsil edilmemiştir.?  2.3.İhracatçı Firma Faturayı Kayıtlarına Alır  Yaptığımız satış 1.000,00 YTL olsun ve KDV oranı %18 hesaplanarak 180,00 YTL olarak fatura edilmiştir.Toplam bedel 1.180,00 YTL.Devreden ve iade KDV dikkate alınmamıştır.

  Mal İhraç edileceğinden

  153 Ticari Mallar Hesabı 1.000,00  Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil ? terkin sistemi ile ilgili olarak yayımlanan 27 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(13) 7. bölümündeki açıklamalara göre, ihracatçının ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerekmektedir.  191 İndirilecek KDV 0,00

  İhracatçının KDV açısından, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin yapacağı bir

  işlem bulunmamaktadır. Çünkü ihracatçı,ihraç kaydıyla aldığı mallar için

  KDV ödememekte ve ihracatçı gerçekleştirdiği mallar için de KDVK?nun

  11/1-c bendi hükmü dahilinde KDV tahsil edememektedir.

  320 Satıcılar 1.000,00  Dikkat 2:İhracatçı KDV ödemediği için 180,00 YTL lik tutarı dikkate almadı.  Dikkat 3:Söz konusu mallar ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur.  Dikkat 4:Yukarıdaki tebliğ kapsamında işlem yapılmamışsa tecil-terkin kavramından bahsedilmez.  2.4.İmalatçı Firma Faturayı Kayıtlarına Alır  192 Diğer KDV 180,00

  120 Ticari Alacaklar 1.000,00

  600 Yurtiçi Satışlar 1.000,00

  391 Hesaplanan KDV 180,00  KDV Beyannamesinin Tablo 1 Teslim ve Hizmetler Bedeline yapılan ihraç kayıtlı işlemler normal satışlarmış gibi yazılır.

  Matrah 6-8-10-12 nolu satırlar

  KDV 7-9-11-13 nolu satırlar  İhraç Kayıtlı Satış Tablo 10 İhraç Kaydıyla Teslimler bölümüne yazılır

  Teslim Bedeli KDV oranına göre yazılır.84-86-88. satırlar

  Tecil Edilebilir KDV 89 nolu satıra yazılır.(Müşteriden tahsil edilemeyen KDV)

  İade Edilecek KDV 90 nolu satıra yazılacak.  Dikkat 5:40 nolu iade edilmesi gereken KDV tutarına hiçbir rakam yazılmaz İade rakamı sadece 90 nolu satırda gösterilir.95 nolu tebliğ gereği 83 nolu satır hiç kullanılmayacak boş kalacak.  2.4.1.Ödeme Çıkarsa

  Hesaplanan KDV ile İndirilecek KDV arasındaki fark pozitif çıkarsa yani Hesaplanan KDV fazla çıkarsa işletmenin KDV ödemesi çıkar.Bu durumda , KDV ihraç kayıtlı tutar kadar tecil edilir.ihraç kayıtlı satış fazla ise iade olarak imalatçı firmaya geri ödenir.Vergi Dairesinin istediği belgeleri fatura tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde tevsik edilmesi şartıyla terkin işlemi yapılır.

  2.4.2.Devir Çıkarsa

  İhraç kayıtlı tutar kadar iade edilecek bu işlemde ,iade tutarı 90 nolu satıra yazılacak.ihracat gerçekleşince vergi dairesinin istediği belgeleri(aşağıda istenilen belgeler belirtilmiştir.) tevsik ederek iade işlemi başlatılır.  2.4.3.Tecil-Terkin İşlemleri

  Tecil durumunda tecil rakamını beyannamenin hangi tablosuna yazacağımızı yukarıda anlattık .Terkin işlemi için neler yapılacak?  Bu durumda İhracatçıları KDV yükünden kurtararak iade işlemleriyle uğraşmalarını önlerken asıl külfet imalatçı firmanın üzerinde kalmaktadır.Terkin işlemeleri için İhracatçı firmadan Gümrük Çıkış Beyanının Noter ,yada YMM onaylı örneğini ,İndirilecek KDV listesini ve satış faturalarını elde etmek için ihracatçı firmayla telefon trafiği başlar. İhracatçı firmanın Gümrük Çıkış Beyanında imalatçı firma sütununda imalatçılar listesinde unvanının yazılması(unvan doğru yazılmalı) sağlanır.Unvanın yazılmamış veya yanlış yazılmış olmasının sorunları ,İdareye dilekçe hazırlanması, dilekçenin takibi ,terkin veya iade işlemleri vergi dairesine git geller bunlar hep zaman kaybı ve sorun olarak imalatçı firmanın karşısına çıkmaktadır.Ne yaparsın bir kere ihraç kayıtlı satışı yapmış bulunmaktasın.  3.TARAFLAR VE SORUMLULUKLARI  3.1.İhracatçı Firma ve Sorumlulukları  Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil ? terkin sistemi ile ilgili olarak yayımlanan 27 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(13) 7. bölümündeki açıklamalara göre, ihracatçının ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerekmektedir.

  Ancak, ihraç edilecek mal ile bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurt dışındaki müşteriye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılması mümkündür. Bu şekilde gerçekleşen işlemlere ait gümrük beyannamelerinde ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı-tedarikçi firmaların isim ve unvanlarının yer alması gerektiği de tabiidir  İhracatçının KDV açısından, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin yapacağı bir işlem bulunmamaktadır. Çünkü ihracatçı,ihraç kaydıyla aldığı mallar için KDV ödememekte ve ihracatçı gerçekleştirdiği mallar için de KDVK?nun 11/1-c bendi hükmü dahilinde KDV tahsil edilmemektedir.

  Bir teslimin ihracat sayılabilmesi için KDV 12/1 maddesinde gerekli şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. Şöyle ki;  a-Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya yada yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.

  b-Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı yada yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.  Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.  Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde ziya uğratılan vergi buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.  Yurt dışındaki müşteri tabiri;  İkametgahı , işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.  Dikkat 6:23 seri nolu KDV Genel Tebliği C Bölümünde ?ihracatçıların imalatçılar dışındaki kişilerden ihraç edilmek kaydıyla dahi olsa, satın aldıkları mallara ait katma değer vergileri için bu şekilde işlem yapılması mümkün değildir? denilmektedir.  3.2.İmalatçı Firma ve Sorumlulukları  İmalatçı Tanımı 23 seri nolu KDV Genel Tebliğinde KDVK 11/c maddesinde bir maddenin şeklini niteliğini veya terkibini makine alet veya el emeği yardımı ile kısmen veya tamamen değiştirilmesini sağlayanları ifade eder denilmektedir.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma göre imalatçının;  1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,

  Bu şartlara sahip olan imalatçılar ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim ettikleri dönemde bir kere ile sınırlı olmak üzere Noter onaylı Sanayi Sicil Belgesi KDV beyanına ek olarak verilmelidir.  2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,

  Bu şartlara sahip olan imalatçılar ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim ettikleri dönemde bir kere ile sınırlı olmak üzere Noter onaylı Esnaf ve Sanatkarlar Derneklerine üye Belgelerini KDV beyanına ek olarak verilmelidir.  3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,

  Maliye Bakanlığının 20.06.1992 tarih ve 2601011 sayılı özelgesinde imalat işinde 5 kişiden az işçi çalıştırılması İhraç kayıtlı teslim yapma kabiliyetini ortadan kaldırdığı görüşünde.

  Bazı vergi hukukçuları da 5 işçiden daha az işçi çalıştırılsa dahi ispat edilmek şartı ile Tecil terkin uygulamasının yapılmasında hiçbir sakınca olmadığı görüşündeler.  4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,

  5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde,

  a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,

  b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonu üstlenmeleri,

  c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri, gerekmektedir.  3.2.1.İhracatın Belirlenen Süre İçinde Gerçekleştirilmesi Hali  İhraç kayıtlı olarak verilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilir. (Süre aşımı söz konusu olduğunda on beş gün içinde vergi dairesinden ek süre alınabilir.)  ? 3065 saylı KDV Kanununun 11/c mad. hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla

  teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.? ibaresinin bulunma zorunluluğu da unutulmaması gereken önemli bir husustur.  90 No.lu satırda bulunan İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV?nin iadesi, ihracatın gerçekleştiği dönemde 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/1.1.3.v) bölümünde sayılan belgelerin dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi

  ile mümkün olacaktır.

  İhraç kaydıyla satışlarda

  - Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),

  - (05.07.2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile değişen hali) ihraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi,

  - İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste,

  - Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde, ihracatçıdan temin edilen ve münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği .  İade Talebi  Mükellefler ihraç kayıtlı teslimlerden doğan iadeleri için ihracatın gerçekleştiği dönemde iade talep dilekçesi ve yukarıda yazılan belgelerle beraber vergi dairesine müracaat edebileceklerdir.  Terkin İşlemleri

  Terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren Gümrük Çıkış Beyannamesinin aslı veya Noterden onaylı bir örneğinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur. Ancak, Bakanlığa yansıyan olaylardan, aynı türden malların birden fazla imalatçıdan alınıp, tek bir gümrük çıkış beyannamesi ile aynı zamanda ihraç edilmesi halinde, ihraç edilen malların içerisinde terkin talebinde bulunan imalatçıya ait kısmının

  belirlenemediği ve bu durumun terkin uygulamasında tereddütlere yol açtığı anlaşılmaktadır.

  İmalatçıların ihraç kaydıyla satmış oldukları malların, başka imalatçıların aynı türdeki malları ile birlikte ihraç edilmesi halinde, söz konusu mallara ait tecil edilen verginin terkini için imalatçılar, vergi dairesine yapacakları müracaatta, kendileri tarafından teslim edilen malların ihraç edildiğini gösterir, ihracatçı firmadan alacakları bir belgeyi de gümrük çıkış beyannamesine ekleyeceklerdir.

  3.2.2.İhracatın Belirlenen Süre İçinde Gerçekleştirilmemesi Hali  KDV 11/1 c bendinde İmalatçılar isterlerse ihraç kaydıyla satış yapabilmektedir.İhraç kaydıyla satışta imalatçıya düşen sorumluluklara bakıldığında ihraç kayıtlı satışın hiç de vergi sorumluluğunda adil olmadığı gözlenmektedir.Bu sebeplerdendir ki ihraç kayıtlı satışlara yanaşmayan imalatçılar bulunmaktadır.  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 51 md göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.  İhraç kayıtlı olarak verilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilir. (Süre aşımı söz konusu olduğunda on beş gün içinde Vergi Dairesinden ek süre alınabilir.)

  (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde Vergi Dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir. ?  5-SONUÇ  Yukarıda anlatılanların ışığı altında görülen o ki 3065/11 c hükmü gereğince yapılan teslimler ihracatçı firmalara finansman kolaylığı sağlarken yapısı gereği zaten uğraştırıcı olan imalatçıların işleri tecil-terkin ve iade kavramlarıyla iyiden iyiye zorlaşmaktadır.İhraç kayıtlı teslimlerde İmalatçı üzerindeki KDV yükünü tecil-terkin kavramlarıyla sadeleştirmeye çalışan Maliye Bakanlığı bürokratik işlemlere adeta işi zorlaştırıyor.Bu arada ihracatı yapacak firmanın ihracatı kısmi yapması , Gümrük Beyannamesinde imalatçı isminin yazılmaması yada yanlış yazılması , ihracatı zamanında yapmaması yada hiç yapmaması , süre uzatımı için imalatçının takibi , ihracatçının malı iade etmesi , yada ithalatçının malı iade etmesi , kur farkı işlemleri vb işlemlerin zamanında yapılamaması 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. gereği cezalı işlemlerle karşı karşıya gelmesi imalatçıları nereden yaptım ?İhraç Kayıtlı Bu Satışı ? dedirtmeye getiriyor.Bu türlü olayları bir nebzede önlemek için ihracatçı firma ile ihracatın süresinde yapılması için bir Taahhütname yada Teminat Çeki alınmak suretiyle imalatçı kendini garanti altına almış olacaktır.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  327

  Ynt: İhraç kayıtlı Satış

  Faturanın üzerinde kdv Gözükmiyor kdv bölümüne Muaf tır yazmışlar sadece ama ibare var yani tahsil edilmemiştir diyerekten
  Beklenen Gün Gelecekse Çekilen Çile Kutsaldır

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  96

  Ynt: İhraç kayıtlı Satış

  faturanın üzerine belirtmişlerse işlem doğrudur .beyan ederken kdv tutarı istisnalar kısmında zaten belirtilecektir.

  kolay gelsin

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  81

  Ynt: İhraç kayıtlı Satış


  I- YASAL SİSTEM
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası?nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, ?İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçı firmalara yapılan? teslimleri belli koşullar çerçevesinde KDV?den istisna tutmuştur.
  Anılan maddenin bu günkü şekli aşağıdaki gibidir;
  ?Mal ve Hizmet İhracatı
  Madde 11-1) Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.
  a)
  b)
  c) (3297 S. Kanunun 3. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük tarihi : 20.06.1986) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
  Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunla değiştirilen ibare.Yürürlük tarihi tarihi : 01.05.2003) ?gecikme zammıyla birlikte? (*) tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
  (4842 s. Kanunun 21. maddesiyle eklenen hüküm. Yürürlük tarihi: 01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.
  Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32. maddesi hükmü uygulanmaz.
  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan fazla olamaz.
  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.
  2) (3297 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük tarihi : 20.06.1986) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.?

  (*) (4842 sayılı Yasa ile değişmeden önceki şekli; -20.06.1986 ? 30.04.2003 tarihleri arası- gecikme zammının % 50 fazlası ile birlikte)

  İhraç kaydıyla yapılan satışlarda normal satış faturası düzenlenir ve faturada hesaplanan KDV belirtilir. Ancak, faturaya ?3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Yasası hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir.? ibaresi yazılır.

  Bu düzenleme ile;
  a)İhracatçı firmanın KDV ödemeden mal sağlamasına, bu yolla KDV iadesi ile uğraşmaktan kurtulması,
  b)İmalatçı firmanın, KDV?li fatura kesmesine ve bunu beyan etmesine rağmen, ihraç kayıtlı satışa ilişkin KDV tutarını faizsiz biçimde tecil ettirerek finansman yükünden kurtulması,
  c)İmalatçı firmanın KDV borcu çıkmamışsa veya tecil edilecek tutardan az ise, aradaki farkı nakden almak veya mahsup ettirmek yoluyla ihracatçıdan alamadığı KDV tutarının tamamını vergi dairesinden alması olanağı sağlanmıştır.
  Öte yandan ihracatçı firma, ihraç kaydıyla aldığı malı sadece maliyetiyle kayda alır. Faturadaki KDV onu ilgilendirmez, KDV için yevmiye kaydı yapmadığı gibi, beyannamede de KDV indirimi yapmaz.

  II- ARANAN KOŞULLAR
  İhraç kayıtlı satışın yapılabilmesi için temel koşul, satıcı firmanın sanayi sicil belgesine sahip bir üretici olmasıdır. Ancak, alıcı firma ?Dış Ticaret Sermaye Şirketleri? arasında sayılmış ise, satıcı firmanın üretici olması koşulu aranmamaktadır.
  Üretici firmaların ihraç kayıtlı mal satabilecek durumda olup olmadığının saptanmasına yönelik ölçütler, ilgili tebliğlerde belirtilmiştir.

  III- ÜRETİCİ (SATICI) FİRMA AÇISINDAN UYGULAMA
  İhraç kaydıyla satış yapılan dönemlerde üretici firmanın KDV işlemlerinde üç değişik durumla karşılaşılabilmektedir.

  1)Sonraki döneme devreden KDV ve İade edilecek KDV?nin bir arada oluşması hali;

  Satıcı (üretici) firmanın Mart 2004 dönemi işlemleri aşağıdaki gibidir:

  Toplam satış tutarı : 100.000.000.000 (Bu tutarın 50.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlıdır.)
  Toplam Hs. KDV tutarı : 18.000.000.000 (Bu tutarın 9.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlı satışındır.)
  Alış İade KDV tutarı : 2.000.000.000 TL.
  Önc.Dnm.den devir KDV : YOK
  İndirilecek KDV tutarı : 17.000.000.000 TL.
  Satış İade KDV tutarı : 4.000.000.000 TL.

  Dönem içerisinde normal ve ihraç kayıtlı olarak yapılan satışlar için aşağıdaki muhasebe kayıtları yapılmıştır;
  Normal satışların kaydı;
  ------------ ../03/2004 ------------
  120 ALICILAR 59.000.000.000
  120 A01 A ALICISI 59.000.000.000
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000.000.000
  600.01 TİCARİ MAL SATIŞLARI 50.000.000.000
  391 HESAPLANAN KDV 9.000.000.000
  391.01 TİCARİ MAL % 18 HSP.KDV 9.000.000.000

  İhraç Kayıtlı satışların kaydı;
  ------------ ../03/2004 ------------
  120 ALICILAR 50.000.000.000
  120 B01 B ALICISI 50.000.000.000
  1DİĞER KDV 9.000.000.000
  192.01 İHRAÇ K.SATIŞ % 18 KDV 9.000.000.000
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000.000.000
  600.03 İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR 50.000.000.000
  391 HESAPLANAN KDV 9.000.000.000
  391.03 İHRAÇ K. SATIŞ % 18 HSP.KDV 9.000.000.000

  Örnekte görüleceği gibi, ihraç kayıtlı olarak yapılan satışta, hesaplanan KDV tutarı, alıcı hesabına değil, ?192- DİĞER KDV? hesabına borç kaydedilmektedir.

  Bu verilerin Katma Değer Vergisi Beyannamesine aktarılması:

  6 ve 8 no.lu satırlar : 100.000.000.000
  9 no.lu satır : 100.000.000.000 10 no.lu satır : 18.000.000.000
  19 no.lu satır : 18.000.000.000
  20 no.lu satır : 2.000.000.000
  21 no.lu satır : 20.000.000.000
  23 no.lu satır : 17.000.000.000
  24 no.lu satır : 4.000.000.000
  26 no.lu satır : 21.000.000.000
  Bu aşamada beyannamenin arka sayfasına geçilmelidir;
  54 no.lu satır : 50.000.000.000 55 no.lu satır : 9.000.000.000
  62 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu aşamada (*****) dipnota dikkat edilerek 63 no.lu satır doldurulur.
  63 no.lu satır : --------
  64 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu aşamada tekrar beyannamenin ön sayfasına geçilir;
  28 no.lu satır : 1.000.000.000
  29 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu noktada, ?190- DEVREDEN KDV? hesabının borcunda 1.000.000.000 TL. bulunmaktadır. Beyannamenin 28 no.lu satırı ile uyum sağlanmıştır. ?192- DİĞER KDV? hesabında bulunan tutar ise, ihracatın gerçekleştiğinin üç ay içerisinde belgelenmesi sonucunda satıcı (üretici) firmaya iade edilecektir. Bu tutar, beyanname döneminin son gününde işletme için bir alacak haline gelmiştir. Dolayısıyla ?192- DİĞER KDV? hesabından alınarak, ?136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR? hesabına aktarılmalıdır.

  2)Ödenecek KDV ve Tecil Edilecek KDV?nin bir arada oluşması hali;

  Satıcı (üretici) firmanın Mart 2004 dönemi işlemleri aşağıdaki gibidir:

  Toplam satış tutarı : 100.000.000.000 (Bu tutarın 50.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlıdır.)
  Toplam Hs. KDV tutarı : 18.000.000.000 (Bu tutarın 9.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlı satışındır.)
  Alış İade KDV tutarı : 2.000.000.000 TL.
  Önc.Dnm.den devir KDV : YOK
  İndirilecek KDV tutarı : 6.000.000.000 TL.
  Satış İade KDV tutarı : 1.000.000.000 TL.

  Dönem içerisinde normal ve ihraç kayıtlı olarak yapılan satışlar için yukarıda örneklenen muhasebe kayıtları geçerli olduğundan burada tekrarlanmamıştır.

  Bu verilerin Katma Değer Vergisi Beyannamesine aktarılması:

  6 ve 8 no.lu satırlar : 100.000.000.000
  9 no.lu satır : 100.000.000.000 10 no.lu satır : 18.000.000.000
  19 no.lu satır : 18.000.000.000
  20 no.lu satır : 2.000.000.000
  21 no.lu satır : 20.000.000.000
  23 no.lu satır : 6.000.000.000
  24 no.lu satır : 1.000.000.000
  26 no.lu satır : 7.000.000.000

  Bu aşamada beyannamenin arka sayfasına geçilmelidir;
  54 no.lu satır : 50.000.000.000 55 no.lu satır : 9.000.000.000
  62 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu aşamada (*****) dipnota dikkat edilerek 63 no.lu satır doldurulur.
  63 no.lu satır : 9.000.000.000
  64 no.lu satır : -------------

  Bu aşamada tekrar beyannamenin ön sayfasına geçilir;
  27 no.lu satır : 4.000.000.000
  28 no.lu satır : ------------
  29 no.lu satır : ------------
  30 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu noktada, ?190- DEVREDEN KDV? hesabının alacağında 13.000.000.000 TL. bulunmaktadır. Bu tutarın 4.000.000.000 TL.lık kısmı, ?360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR? hesabının altında açılmış olan ?YÜKÜMLÜ SIFATIYLA ÖDENECEK KDV? hesabına aktarılır. Beyannamenin 27 no.lu satırı ile uyum sağlanmıştır. Geriye kalan 9.000.000.000 TL. lık kısım ise, ?392-DİĞER KDV? hesabının alacağına aktarılarak orada terkin gününe kadar bekletilir. (Aynı tutar ihraç kayıtlı satışın yapıldığı gün ?192- DİĞER KDV? hesabının borcuna kaydedilmişti.

  ?192- DİĞER KDV? hesabında bulunan bu tutar, ihracatın gerçekleştiğinin üç ay içerisinde belgelenmesi sonucunda terkin edilecektir. İhracatın gerçekleştiği belgelendiğinde, ?192- DİĞER KDV? hesabının borcu ile ?392- DİĞER KDV? hesabının alacağında bulunan tutarlar, karşılaştırılarak kapatılır.


  3)İade edilecek KDV ve Tecil Edilecek KDV?nin bir arada oluşması hali;

  Satıcı (üretici) firmanın Mart 2004 dönemi işlemleri aşağıdaki gibidir:

  Toplam satış tutarı : 100.000.000.000 (Bu tutarın 50.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlıdır.)
  Toplam Hs. KDV tutarı : 18.000.000.000 (Bu tutarın 9.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlı satışındır.)
  Alış İade KDV tutarı : 2.000.000.000 TL.
  Önc.Dnm.den devir KDV : YOK
  İndirilecek KDV tutarı : 6.000.000.000 TL.
  Satış İade KDV tutarı : 11.000.000.000 TL.

  Dönem içerisinde normal ve ihraç kayıtlı olarak yapılan satışlar için yukarıda örneklenen muhasebe kayıtları geçerli olduğundan burada tekrarlanmamıştır.

  Bu verilerin Katma Değer Vergisi Beyannamesine aktarılması:

  6 ve 8 no.lu satırlar : 100.000.000.000
  9 no.lu satır : 100.000.000.000 10 no.lu satır : 18.000.000.000
  19 no.lu satır : 18.000.000.000
  20 no.lu satır : 2.000.000.000
  21 no.lu satır : 20.000.000.000
  23 no.lu satır : 6.000.000.000
  24 no.lu satır : 11.000.000.000
  26 no.lu satır : 17.000.000.000

  Bu aşamada beyannamenin arka sayfasına geçilmelidir;
  54 no.lu satır : 50.000.000.000 55 no.lu satır : 9.000.000.000
  62 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu aşamada (*****) dipnota dikkat edilerek 63 no.lu satır doldurulur.
  63 no.lu satır : 3.000.000.000
  64 no.lu satır : 6.000.000.000

  Bu aşamada tekrar beyannamenin ön sayfasına geçilir;
  27 no.lu satır : ------------
  28 no.lu satır : ------------
  29 no.lu satır : 6.000.000.000
  30 no.lu satır : 3.000.000.000

  Bu noktada, ?190- DEVREDEN KDV? hesabının alacağında 3.000.000.000 TL. bulunmaktadır. Bu tutar ?392-DİĞER KDV? hesabının alacağına aktarılarak orada terkin gününe kadar bekletilir.

  ?192- DİĞER KDV? hesabında bulunan 9.000.000.000 TL.lık tutarın 6.000.000.000 TL. lık kısmı iade alınacak bir tutardır, yani bir alacak doğmuştur. Bu tutar, ?192- DİĞER KDV? hesabından alınarak, ?136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR? hesabına aktarılmalıdır.

  Bu aktarmadan sonra ?192- DİĞER KDV? hesabının borcunda terkin edilecek KDV tutarı olan 3.000.000.000 TL. kalmış durumdadır. ?392- DİĞER KDV? hesabının alacağında da aynı tutar vardır. Bu tutarlar, ihracatın gerçekleştiğinin üç ay içerisinde belgelenmesi sonucunda terkin edilecektir. İhracatın gerçekleştiği belgelendiğinde, ?192- DİĞER KDV? hesabı ve ?392- DİĞER KDV? hesabı, karşılaştırılarak
  SMMM ÖNDER ÖZSOY<br />ozsoy_1973@hotmail.com

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  96

  Ynt: İhraç Kayıtlı Satış

  Sayın Lebedir,
  Sizin firma imalatçı mıdır?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  327

  Ynt: İhraç Kayıtlı Satış

  Evet Sanayi odasından imalatıcıdır diye belgede aldık. yalnız Bizim durum değişti Bizim Mermer Döşemesi yaptığız firmanın KDV istisnası var imiş defterdarlık yazısı geldi ihraç kayıtlı değil yani Saygılar
  Beklenen Gün Gelecekse Çekilen Çile Kutsaldır

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İhraç Kayıtlı Satış
  Konu Sahibi AKDENİZ36 Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 19.Ekim.2013, 09:08
 2. İhraç kayıtlı satış KDV
  Konu Sahibi elifbe Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Kasım.2012, 16:49
 3. İhraç Kayıtlı Satış Yaptık Ama Karşı Firma Yurtiçine Satış Yaptı...
  Konu Sahibi fthsrd Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Eylül.2011, 16:03
 4. İhraç Kayıtlı Satış
  Konu Sahibi politehandsome Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2009, 12:53
 5. İhraç Kayıtlı Satış
  Konu Sahibi yyurtalan Forum KDV
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 17.Eylül.2005, 18:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36