Bir konu için Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtık.
Dava açmak için ödediğimiz harçların birinde açıklama olarak "Posta Masrafları" yazıyor.
Bu makbuzdaki tutardan KDV indirimi yapılması gerekiyor mu¿