3065 sayılı KDV Kanununa ait tebliğlerde belirtilen kdv oranlarının bazı sektörler yönelik olarak indirimler yapıldığını 107 tebliğ taslağı ve diğer tebliğler ile görmüş bulunmaktayız.
Bu tebliğin yayınlanmasından sonra bu sektörlerin sağlık sektörü gibi nasıl çoğalacağını ve ülkemize ne tür kazançlar getireceği şimdiden bellidir.
Bu sektörler ise turizm ve gıda sektörlerinde indirme gidilmiş böylelikle 2008 yılında hükümetin turizm gelirlerini artırma yöneliminde olduğu anlaşılmıştır.
107 Tebliğe göre yayınladığı tarihten itibaren neler getirecektir.

GIDA SEKTÖRÜNDE.

107 seri nolu KDV Genel tebliğine (C/1 bölümünün 1 fıkrası) göre

?2007/12143 sayılı Kararnamenin 6 ncı maddesiyle 2002/4480 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 23 üncü sıra ile 01/01/2008 tarihinden itibaren; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir.?

Yukarıdaki fıkrada anlaşılacağı üzere devletin hazır gıda sektöründeki %18 vergi gelirlerini %8 indirerek %10 puan lık indirim yapmıştır. Bu da sanırım bu yerlerde satılan yiyeceklerin fiyatlara yansıtarak %10 azalacağı görülmektedir.

Peki burada alkolü içki servisini bulunması halinde ise ,

107 seri nolu KDV Genel tebliğinin (C/2 bölümünün 2 fıkrası ) göre,

?Ancak bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına %18 KDV oranı uygulanacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ek (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir. Yukarıda sayılan işletmeler toplam hizmet bedeli içinde alkollü içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterecekler ve alkollü içeceklere isabet eden kısım üzerinden %18, diğer kısım üzerinden %8 KDV hesaplayarak KDV tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada belirteceklerdir.?

Yukarıdaki açıklamaya bakılacak olursak alkolü içiki satışlarına %18 kdv uygulanacaktır.,

TURİZİM SEKTÖRÜNDE


107 seri nolu kdv tebliğine (C/2 bölümüne ) göre;

Turizm sektörüne yönelik yapılan kdv indirimine göre bu yerlerdeki bazı uygulamaları açıklanmasına yer verilmiştir.

Alkolü içki olduğunda Faturanın kesilmesi (c/2 böl. 4-5 fık.)

?Bu şekilde sunulan hizmet kapsamında yer alan alkollü içeceklere ait yüklenilen KDV tutarları, konaklama tesisleri tarafından hesaplanan KDV tutarlarından indirilemeyecektir. Örneğin konaklama tesisleri tarafından verilen ve her şey dahil sistem olarak bilinen konaklama hizmet türünde, tek bir fatura düzenlenmekte ve bu bedel içerisinde müşteri konaklama tesisinde verilen hizmetlerin tamamından ya da pek çoğundan oda fiyatı kapsamında mutat olarak yararlanabilmektedir. Böyle bir durumda, müşteriye verilen hizmete uygulanan KDV oranı %8 olacak, ancak bu hizmetlere isabet eden alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen KDV tutarları konaklama tesisleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ek (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir. ?

?Öte yandan, konaklama tesislerinin alkollü içeceklere isabet eden hizmet bedelini ayrıca fatura etmesi veya bu tutarı faturada ayrıca göstermesi halinde, hizmet bedelinin alkollü içeceklere isabet eden kısmı üzerinden %18 KDV hesaplanacak ve bu hizmete konu olan alkollü içecekler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı indirim konusu yapılabilecektir.?


Acente Aracılığında ise faturanın kesilmesi (c/2 bölüne göre,)

Hizmeti veren konaklama tesisi bir acente ile anlaşılmışsa Acente?nın Konaklama Tesisine keseceği fatura %8 olarak kesilecek Aracılık hizmeti faturası ise Genl oran olana %18 uygulanacaktır.

Öte yandan, geceleme hizmetinin seyahat acenteleri aracılığıyla verilmesi halinde hizmeti veren konaklama tesisleri faturayı seyahat acentesine düzenleyebilmektedir. Bu durumda seyahat acenteleri hizmeti alan kişi veya kuruluşlara ayrıca bir hizmet faturası düzenlemektedir.

Konaklama tesisi tarafından seyahat acentesine düzenlenen geceleme hizmetine ilişkin faturada hizmet bedeli üzerinden yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde %8 oranında KDV hesaplanacaktır. Bu hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında da %8 oranı uygulanacaktır.

Ancak, seyahat acentesinin hizmeti alan kişiye veya konaklama tesisine verdiği aracılık hizmeti nedeniyle alınan bedeller genel oranda KDV'ye tabidir. Bu tutarın müşteri veya konaklama tesisine ayrıca fatura edilmesi ya da müşteriye düzenlenen faturada ayrıca gösterilmesi ve %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, bu firmaların, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmeleri nedeniyle bu işlerle ilgili olarak KDV Kanununun 29/2 maddesi uyarınca iade talebinde bulunmaları mümkün değildir.

Gıda ve Turizm sektöründeki bu değişiklik 2008 yılında turizm gelirlerin ve bu yöne yapılan yatırımların artırılması teşviklediği görülmektedir.

Saygılarımla
Kadir DEMİREL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir