kamu işçi maaş

Konu: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  8

  Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  merhabalar, bir müşterime gelen YMM karşıt inceleme neticesinde alış yaptığı firmalardan birinin adreste bulunmadığından haraketle koda alındığını öğrendik. YMM faturayı kayıtlarımızdan çıkarmamızı istiyor. Dolayısiyle düzeltme KDV beyannamesi vermemiz gerekiyor. Öğrenmek istediğim buna mecburmuyuz? Çıkarmasak ne gibi sonuçlar doğurur? Ayrıca düzeltme beyanı verdiğimizde tekrar defterlerimiz incelemeye alınırmı? Ayrıca sadece KDV ye düzeltme vermek yeterlimidir? Geçici vergi beyanınada düzeltme vermemiz gerekirmi? Üstadlarımızdan yardım bekliyorum. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. Selamlar


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  Benim bildiğim düzeltme vermediğin takdirde, YMM bunu vergi dairesine rapor edebiliyor.Bu durumda Vergi dairesi düzelttirir.Ben çalıştığımız YMM nin çok beyanname düzelttirdiğini gördüm, ama hiç ben düzeltmem diyeni görmedim açıkçası 8)

  Düzeltmede Ymm'yi kdv ilgilendirir.Kdvyi düzeltmen yeterlidir, ancak vergi daireside konuyu takip ediyorsa geçiciyide düzeltmen gerekir.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  Sayın merttuna,

  YMM' nin sizden düzeltme istemesi rapor yazdığı mükellefi müteselsil sorumluluktan kurtarmak ve iadeyi alabilmek için bir yoldur. Bunun haricinde YMM' nin başkaca yollarıda vardır.

  Sizin açınızdan mevzu şöyle gelişecektir. Düzeltme vermediğinizde YMM durumu vergi dairesine bildirmese de rapoda yapılan alt firma kod taramasında bu durum çıkabilir ve YMM bunu en kötü ihtimalle KDV iadesinden çıkarmak suretiyle aşacaktır. Ancak sizin ile ilgili durum malum inceleme olacaktır. İncelemede alımlarınızın gerçek olup olmadığı rapor edilecektir. Eğer,

  Alımlar gerçek,
  Yasal belgeleri mevcut,(FT, irsaliye, varsa taşıma FT ve taşıma irsaliyesi)
  Ödeme banka kanalı ile yapılmış ise, konuyu bir değerlendirin derim.

  Bunun dışında düzeltme vermeniz, müteselsil sorumluluğunuzu ortadan kaldırır. Bu konudan muhtemelen incelemeye alınmazsınız.

  Geçici vergi konusunda mal alımı gerçekse bir düzeltme yapmayın.


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  545

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  peki örneğin

  birinci versiyon
  -mart 2008 dönemine ait bir faturadan dolayı KDV beyanının indirilecek KDV'nin azaltılması yönünde düzeltileceğini ve bu mükellefin devreden KDV'si olduğunu varsayarsak, devreden KDV azalacağından mart'08 döneminden sonraki güncel döenem kadar tüm dönemler için mi düzeltme verecektir?

  ikinci versiyon
  -örneğin temmuz 2008 dönemine ait bir hasılat faturasının kayıtlara geçmediği ve beyan edilmediğinin tespiti halinde ilgili dönem için matrah artırıcı yönde düzeltme verilmesi halinde devreden KDV'nin düzeltilmesi için izleyen dönemlere de düzeltme vermek gerekir mi? benzer şekilde bir olayda her dönem ödeme çıktığını varsayarsak da kümülatif matrahın düzeltilmesi amacı ile izleyen dönemler için de düzeltme verilmesi gerekir mi?
  ....Çok fazla duvar, çok az köprü yapıyoruz....Newton..<br /><br /><br /><br />[img]http://[center]&nbsp;&nbsp; http://img340.imageshack.us/img340/1426/bayrak7ed1kb6.gif[/center][/img]

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  YMM alt inceleme yapmış. Çoğu firma için alt inceleme yapılmasını istemez vergi dairesi... Geçmiş raporlarında sıkıntı varsa, firmayla ilgili sıkıntı varsa hammadde tedarikçisinin tedarikçisine indirir.

  Öncelikle hammadde temini yaptığınız firma gerçekse, fatura konusunda bir sıkıntınız yoksa, ödemeyi banka aracılığı ile yaptıysanız, malın alımı sırasında sevk irsaliyesi v.s. belgeler düzenlenmişse yani işlemler usule uygunsa neden faturayı kayıtlardan çıkartasınızki? Bu işlemin kararını vergi dairesi kendisi verecektir. Sizin mal aldığınız firma naylon fatura kullandıysa, sizde, malı sattığınız firmada müteselsil sorumludur.

  Ancak şuda olabilir; YMM karşıt inceleme göndermiştir ve ulaşamamıştır. Uğraşmak istemeyip o faturayı kayıtlardan çıkartılmasını isteyebilir. O yüzden birde siz firmaya ulaşmaya çalışın, ve izah edin. Firmaya ulaşamıyorsanız muhasebecisine ulaşın. Firma kapansa dahi defterleri vardır. YMM için önemli olan o faturaların teyididir...

  Yapılması gereken şey için bilgi vermedim... Düşünmeniz için bilgi verdim. O yüzden ne yapılacağı konusunda tercih sizindir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  Sayın Murat CER,


  Sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz.


  368 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  Resmi Gazete Sayısı 26449
  Resmi Gazete Tarihi 01/03/2007
  Kapsam
  Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süreleri ilgili vergi kanunları ile belirlenmiş olup beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

  Bakanlığımızca bugüne kadar yapılan düzenlemeler ile beyannamelerde yer alması gereken bilgiler ilgili vergi kanunları esas alınmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır.

  Bilindiği üzere, beyannamelerin ilgili vergi kanunlarında belirlenen sürelerde verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu hallerde, mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra bu ve hata /veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Diğer taraftan, beyannamenin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni beyanname verilmesi söz konusu olabilmektedir.

  Yukarıda belirtildiği şekilde kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla verilen beyannameler kimi zaman yalnızca ilk beyannameye ek olacak şekilde "ek beyanname" olarak, kimi zaman da ilk beyanı kapsayacak şekilde "düzeltme beyannamesi" olarak verilebilmektedir.

  Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve gerçek vergi matrahı üzerinden gerekli tarhiyatın yapılabilmesi için; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi uygun görülmüştür.

  Bu beyannamelerin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte olması halinde durumu izah eden bir dilekçe ekinde verilmesi gerekmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin de 340(2) ve 346(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilmiştir. Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

  Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında durumu açıklayan yazılı izahat, elektronik ortamda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında yapılacaktır.

  Mükellefler tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde; Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin "II'nci derece usulsüzlükler" başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
  Bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler, Tebliğin yayım tarihini izleyen ikinci iş gününde yürürlüğe girecektir.

  Tebliğ olunur. 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  545

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  Sayın GMance, tebliği evelce inceledim ve anladığım özetle şu: Ek beyanname vermeyin, zamanında vermeniz gereken doğru beyannameyi düzeltme olarak verin.

  Oysa benim öğrenmek istediğim matrahı etkileyen düzeltme beyanı verildiğinde, örneğin devreden KDV var ise güncel beyana kadar devirleri düzeltmek amacı ile beyanname verilmesi gerekli midir?
  ....Çok fazla duvar, çok az köprü yapıyoruz....Newton..<br /><br /><br /><br />[img]http://[center]&nbsp;&nbsp; http://img340.imageshack.us/img340/1426/bayrak7ed1kb6.gif[/center][/img]

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  118

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  Alıntı Murat CER Nickli Üyeden Alıntı
  Sayın GMance, tebliği evelce inceledim ve anladığım özetle şu: Ek beyanname vermeyin, zamanında vermeniz gereken doğru beyannameyi düzeltme olarak verin.

  Oysa benim öğrenmek istediğim matrahı etkileyen düzeltme beyanı verildiğinde, örneğin devreden KDV var ise güncel beyana kadar devirleri düzeltmek amacı ile beyanname verilmesi gerekli midir?
  evet sonraki tüm dönemler için kdv ve geçici vergi beyannemelerine düzeltme beyannamesi verilmesi gerekir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  4

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  YMM tarafından kdv beyannamesinden çıkarmanızı istediği faturaları beyannamelerinizden çıkarma zorunluluğunuz yasal olarak yok.Ancak YMM tarafından şirketiniz adına düzenlenecek KDV iade ve/veya tam tasdik raprolarında ösz konusu faturalara değinilecektir.Eğer KDV iade raporu ise söz konusu faturalara isabet eden >KDV miktarı kadar iade önerilebilir.Rapodrda bu durumun belirtilmesi adresinde bulunamayan söz konusu mükellefin vergi dairesine sizin bağlı olduğunuz vergi dairesi tarafından yazı ile bildirilecektir.Bunun onucunda da söz konusu vergi dairesi muhtemelen alt firmanızı incelemeye sevk edecektir.İnceleme sonucunda alt firmanızın sahte belge düzenleyicisi olduğu tespiti yapılır ise bu sefer siz sahte belge kullanımı nedeniyle inceleme alınırsınız.eğer YMM nin tavisiyesine uıyup söz konusu faturaları KDV beyannamelerinden çıkarmış olursanız KDV yönünden yapılacak herhangi bir işlem olmaz.Ancak kurumlar ve geçici vergi yönünden malların gerçekten alınıp alınmadığı sahte faturalrın bilerek kullanılıp kullanılmadığı hususları değerlendirlecektir.Eğer söz konusu malları gerçekten alt firmanızdan aldıysanız ve bunu kanıtlayabileceğinizi düşünüyosanız sadece KDV beyannamelerinden söz konusu faturaları çıkarmanızı öneririm.Çünkü KDV kanunun 29.maddesi gereği malları gerçekten alsanız , faturaların sahte olduğunu bilmeseniz dahi faturalara isabet eden KDV si gerçek bir belgeye dayanmayan KDV indirimi kabul edilmeyeceğinden adınıza cezalı tarhiyat yapılır.KDv düzeltme beyannamelerinizi ise ; faturaların dahil edildiği KDV beyannamesinin ait olduğu dönemden içinde bulunduğumuz dönem arasında eğer "ödenecek KDV" çıkan bir dönem var ise bu döneme kadar (ödenecek kdv çıkan dönem dahil) düzeltmeniz gerekmektedir.arada "ödenecek KDV " çıkmamış ise içinde bulunduğumuz döneme kadar düzeltmeniz gerekecektir.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  4

  Ynt: Üstadlar Yardım....Düzeltme Beyannamesi

  düzeltme: YMM tarafından rapordasöz konusu faturalara isabet eden KDV nin düşümü yapıldıktan sonra kalan kısım kadar iade önerilir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Üstadlar Yardım
  Konu Sahibi crowww Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Şubat.2016, 08:54
 2. müşteri sıkıntısı yeni başlayanlar üstadlar lütfen yorum ve yardım
  Konu Sahibi Mehmet Görkem SM Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2010, 14:26
 3. Düzeltme Beyannamesi
  Konu Sahibi cansev Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 04.Eylül.2008, 17:02
 4. Düzeltme beyannamesi
  Konu Sahibi HasanYılmazer Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Nisan.2008, 21:39
 5. Düzeltme Beyannamesi
  Konu Sahibi atif_kizilkan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Şubat.2006, 23:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36