Merhaba,

Firma Teşvik Belgesi sahibi Belediyeye İtfaiye Arazözü imal edip sattı..Belediyenin yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizat listesinde itfaiye aracının KDV Hariç Tutarı 125000 YTL. İtfaiye aracının motoru KDV matrahı olarak kabul edilip 8000 ytl + kdvsi 1440 ytl hesaplandı..Satış faturasında 125000+8000 = 133000 ytl matrah, 1440 ytl kdv toplamda 134440 ytl fatura kesildi...
İlgili Hazine müsteşarlığından alınan Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneği ve diğer belgeler tarafımıza ulaştı..

Fatura Hazine müsteşarlığının ilgili yazısına istinaden KDVsiz düzenlenmiştir şerhini yazdık. KDV 1440 YTL sadece itfaiye aracının motor bedeli olan 8000 YTL den kaynaklanıyor..

KDV beyannamesinde bunu ne şekilde gösterebilirim ..Şöyle düşündüm satılan itfaiye aracının motor bedeli olan 8000 ytlyi teslim ve hizmet bedeline karşısına 1440 ytl kdv yi yazıp arka yüzünde TABLO-8 tam istisna kapsamına giren işlemlere ilgili kodu yazıp Teslim ve hizmet bedeli sütununa 125000 ytl, yüklenilen KDV yi de sıfır olarak yazmayı düşünüyorum. Teslim ve hizmet bedelinin karşılığını teşkil eden bedel sütunu da (28+42+56+68) 8000+125000=133000 olsun

Biraz karışık oldu ama bunu ne şekilde bayan edebiliriz?
Uygulamada karşılaşan değerli meslektaşlarımdan fikir talep ediyorum.