kamu işçi maaş

Konu: Tekstil Reklamasyon

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  6

  Tekstil Reklamasyon

  Değerli Arkadaşlar,

  Toptan kumaş işi ile iştigal eden bir firma X firmasına kumaş satıyor. kumas daha sonra hatalı cıkması uzerıne alıcı fırma malı iade etmeden(dikildiği için) reklamasyon adı altında fatura kesiyor ,bir nevi zarar ziyan tazminatı..bunun kdv oranı ne olmalı..


  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  327

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  % 8 olması gerekiyor
  Herkese saygılar ve sevgiler.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  6

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  Neden 8

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  327

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  Kumaşı % 8 den aldığınız için. Bu reklamasyonu da bi nevi iade olarak düşün. Miktar olarak değil, ama fiyat olarak bi iade daha doğrusu bi indirim söz konusu.
  Herkese saygılar ve sevgiler.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  6

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  yorumların ıcın tşk ama daha belırleyıcı olması acısından madde teblıg var mı yada alınmıs bor özelge

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  327

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  Tarih : 19.10.2006
  Sayı : B.07.1.GİB.0.01.53/5328-2239/82206
  Konusu : Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz ve reklamasyon gibi unsurlara uygulanacak KDV. oranı Hk.
  Muktezanın Özeti: İlgide kayıtlı dilekçenizde, ticari faaliyetiniz kapsamında yapılan teslimlerinizle ilgili olarak ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz ve reklamasyon gibi unsurlara uygulanacak KDV. oranı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konu ile ilgili Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. 3065 sayılı KDV. Kanununun ?Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah? başlıklı 20?nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği; (24/c) maddesinde de vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerinin matraha dahil olduğu hükme bağlanmıştır.
  Aynı Kanunun 35?inci maddesinde de malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzelteceği hüküm altına alınmıştır.
  Buna göre;
  1- Katma değer vergisine tabi bir mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak ortaya çıkan vade farkı, faiz, fiyat farkı ve mahiyet olarak bunlardan farklı olmayan kur farkları Kanunun 24?üncü maddesi uyarınca vergiye tabi işlemin matrahına dahil edilerek vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, ilgili mal veya hizmet bedelinin uzantısı niteliğinde olan söz konusu unsurlara, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oranda KDV. uygulanması (teslim veya hizmet KDV.?den müstesna ise bu unsurların da istisna kapsamında değerlendirilmesi) gerekmektedir.
  2- Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında yapılan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları hakkında 95 seri no.lu KDV. Genel Tebliğinin (4.2) bölümünde; imalatçı lehine ortaya çıkan kur farkları hakkında ise 25 seri no.lu KDV. Genel Tebliğinin (D) bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmalıdır.
  3- Satışı yapılan malların evsafına uygun olmaması veya kusurlu olmalarından dolayı ortaya çıkan reklamasyon adı verilen fiyat indirimleri matrahta değişiklik meydana getirdiği için Kanunun 35?inci maddesi gereğince işlem yapılacaktır. Alıcı tarafından reklamasyon bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanmalıdır. 4- Reklamasyonun ihracı gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak ortaya çıkması halinde, ihraç edilen mallar Kanunun (11/1-a)maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olduğundan, yurt dışındaki alıcı tarafından düzenlenecek fatura veya ilgili ülke mevzuatına göre fatura yerine geçen belgelerdeki reklamasyon bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
  Ancak, yurt dışındaki alıcıdan bu tür bir belgenin alınamadığı durumda ihracatçı firmanın, yeni bir belge düzenleyerek önceki faturayı iptal etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden kısmın iade edildiğini gösterir bir belgeyi de ispat vesikası olarak kullanılması mümkündür.
  5- Söz konusu reklamasyon bedelinin ihracatçı tarafından alt safhalara (örneğin imalatçıya) yansıtılmasında yukarıda 3 numaralı bölümde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
  6- İthalatı gerçekleştirilen bir malla ilgili olarak ortaya çıkan reklamasyon bedeli için ise, bu husus esas itibariyle ithalat matrahı ile ilgili olduğundan Gümrük Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

  Herkese saygılar ve sevgiler.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  6

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  stajyer cok tşk ederım uzun zamandır aradığım bir done idi..tşkler

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  123

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  Merhaba,

  Konu güncelliğini yitirmiş olabilir fakat kafama takılan birşeyi sormadan geçemeyeceğim.
  Yukarıda bilgilere göre; reklamasyonlar, matrahta değişiklik meydana getirdiği için Kanunun 35. maddesine göre işlem yapılmalıdır.

  35. Madde: Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.
  Buradaki vergi ; kumaş için %8 ve boya için de %18'lik dilim değil midir?

  Ayrıca; yukarıdaki muktezada "reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanmalıdır" deniliyor.
  Burada öyle bir durum var ki; mesela kumaş hatası ancak boyama işleminden sonra ortaya çıkabiliyor. Bu durumda mal ve hizmet ifası kumaş+boya değil midir?

  Son olarak, eğer, reklamasyonu da bir nevi iade olarak düşüneceksek ya da vade farkı, kur farkı vs. gibi düşüneceksek, yukarıdaki muktezada niçin iade ve vade fark. vs. bir maddede toplamış, reklamasyonları farklı bir maddede toplamış.

  Teşekkürler,
  Güzel günler,


 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  43

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  Yazılanlar yeterince açıklayıcı ancak bana göre reklamasyonu iadeden ziyade fiyat farkı olarak düşünmek gerekir. Yani 35. madde kapsamında değerlendirmek doğru mudur acaba.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  89

  Ynt: Tekstil Reklamasyon

  Merhabalar,

  Biz Fason işçilik yapan bir işletmeyiz. KDV oranımız % 8. Bir müşteriden malları anlaşma zamanından geç teslim ettiğimiz için bir fatura geldi. Açıklamasında "Reklamasyon (Gecikme)" yazıyor ve KDV oranı % 18 olarak hesaplanmış.

  Faturadaki bu oran doğru mudur?

  Olayı bir "vade farkı" ya da "finansman gideri" gibi düşünüp KDV oranını % 18 olarak mı kabul etmeliyiz; yoksa "bu reklamasyona konu olan işlemin KDV oranı % 8 olduğu için bu faturanın KDV oranı da % 8 olmalıdır" mı diyeceğiz?

  Yukarıdaki muktezada reklamasyonla ilgili olarak:
  3- Satışı yapılan malların evsafına uygun olmaması veya kusurlu olmalarından dolayı ortaya çıkan reklamasyon adı verilen fiyat indirimleri matrahta değişiklik meydana getirdiği için Kanunun 35?inci maddesi gereğince işlem yapılacaktır. Alıcı tarafından reklamasyon bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanmalıdır.

  deniyor. Burada "malların kusurlu olması"ndan bahsediliyor, gecikmeden falan söz edilmiyor. Bu yüzden tereddüt içindeyim.
  Teşekkür ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Reklamasyon Faturası ve İadesi
  Konu Sahibi youngeagle_3 Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2017, 10:48
 2. Reklamasyon Faturası Hakkında
  Konu Sahibi bulentgolpinar Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 29
  Son Mesaj : 04.Mart.2015, 10:15
 3. Reklamasyon
  Konu Sahibi ebruşah Forum KDV
  Cevap: 29
  Son Mesaj : 17.Şubat.2015, 12:37
 4. Reklamasyon Faturası Nasıl Kesilir ?
  Konu Sahibi ş.ebru Forum KDV
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 04.Şubat.2015, 13:07
 5. Reklamasyon Hakkında
  Konu Sahibi eyüp Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Ekim.2006, 22:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36