kamu işçi maaş

Konu: Yurt Dışı Acenteden Gelen Komisyon Faturası Kdv Ayrılmalı mı ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  182

  Yurt Dışı Acenteden Gelen Komisyon Faturası Kdv Ayrılmalı mı ?

  Merhaba,
  Otele yutrdışından acenteler müşteri gönderiyor. Otel faturayı konaklayan kişiler adına % 8 kdv ile kesiyor. Daha sonra yurtdışındaki acente kendi gönderdiği kişiler için komisyon faturası kesiyor. Örneğin kendi gönderdiği müşterilere kdv dahil 1.000 euroluk fatura kesildiyse ve komisyon oranı %5 ise 50 Euro.luk bir fatura geliyor.

  Bu faturadan KDV ayırmalı mıyız? Otel müşterilere % 8 ile kesiyor ancak Y.içi acentelerin kdv hizmet oranı %18. Y.dışı acenteler için de kdv ayıracaksak %18'den mi ayrımalıyız?

  Saygılar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  545

  Ynt: Yurtdışı Acenteden gelen komisyon faturası kdv ayrılmalı mı?

  http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=17512.0

  konuyu ayrıntılı okumadım ancak faydası olacağı kanaatindeyim.
  ....Çok fazla duvar, çok az köprü yapıyoruz....Newton..<br /><br /><br /><br />[img]http://[center]&nbsp;&nbsp; http://img340.imageshack.us/img340/1426/bayrak7ed1kb6.gif[/center][/img]

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Yurtdışı Acenteden gelen komisyon faturası kdv ayrılmalı mı?

  Bu hizmetten yararlanan yurt dışında mukim olan seyahat acentasıdır. Hizmet türkiyede verilmekte ancak pazarlanması ve organizasyonu, değerlemesi ve tahsilatı yurt dışında yapılmaktadır.
  KDV stopajı yoktur.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Yurt Dışı Acenteden Gelen Komisyon Faturası Kdv Ayrılmalı mı?


  Önce konu ile ilgili mevzuatı görelim:

  KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ YÖNÜNDEN:

  5457 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 30. maddesinin 7. bendi:

  (7) Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır. Ancak, emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemelerle kredi ana para ve kâr payı ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz. Bu fıkraya göre vergi kesintisine tabi tutulan ödemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre ayrıca vergi kesintisine tabi tutulmaz
  .................................................. .................................

  GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ YÖNÜNDEN

  Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinin 2. fıkrası:

  ? (5615 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen fıkra. Yür:4.4.2007) "Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye'de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla, deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz."

  Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır.
  Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde tutulur.?
  ...
  KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİ YÖNÜNDEN:

  HİZMET İTHALİNDE KDV SORUMLULUĞU (KDV Kanunu Md:9) :

  ?MADDE 9- Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.?

  İLGİLİ KDV TEBLİĞİ:

  KDV.Genel Tebliği
  (Seri No: 15)
  Resmi Gazete No 18818
  Resmi Gazete Tarihi 21/07/1985

  (..)

  C - YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLER:
  Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

  (..)


  Konunun bu mevzuat ışığında değerlendirilmesine gelince:

  1-Hizmetten Türkiye?de yararlanılması gereğince yapılan ödemeler KDV?ne tabi olacaktır. Dolayısıyla ödemeyi yapan için KDV?nun 9. maddesi gereğince stopaj sorumluluğu doğmaktadır.
  2-Gerek Kurumlar vergisi, gerekse Gelir Vergisi açısından stopaj sorululuğu doğmaktadır bu oran her iki kanunda da %30 olarak belirlenmiştir.
  3-Hizmet alınan ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa bu sadece gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili olabilir. Bu anlaşmalar KDV?ni kapsamaz. Bu nedenle her halükarda genel oranda (%18) KDV stopajı yapılmalıdır. Stopajı yapan bunu 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edip ödemesi gerekir. Sorumlu sıfatıyla stopaj yapanının indirim hakkı varsa bunu KDV matrahından indirebilecektir.
  4-Vergi stopajını yapma durumunda olanların iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa, bu anlaşmanın mahiyetini kontrol etmesi ve anlaşmanın vergilendirmeyi ne ölçüde etkilediğini tepsi etmesi ve buna göre stopaj yapmayacağına veya ne oranda stopaj yapacağına karar vermesi gerekmektedir. Zira yapılan anlaşmalar tek tip olmayıp vergilendirme konusunda değişik oranlar uygulanabilmektedir.

  ..................
 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Yurt Dışı Acenteden Gelen Komisyon Faturası Kdv Ayrılmalı mı?

  Hizmetten yararlanma yeri Türkiye olsa SN. Erol un söyledikleri doğrudur.Ancak burda drum böyle değil. Acenta kendine yarar sağlıyor ve yurt dışında mukim. Türkiyenin pazarlanmasını yapıyor ama Türkiye'de değil. Almanya da , Fransada , Vb.


  Bu noktayı dikkaten kaçırmayınız.

  Dar Mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye? de elde edildiği aşağıdaki şartlara gore tayin olunur;

  1. Ticari Kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye' de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması (Bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye' de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye? de elde edilmiş sayılmaz


  Aşağıdaki linki inceleyiniz.

  http://www.alomaliye.com/bulent_golg...rtdisi_kdv.htm

  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: Yurt Dışı Acenteden Gelen Komisyon Faturası Kdv Ayrılmalı mı?

  Bu durumun şu iki şekilde düşünebiliriz;

  1) Tam mükellef firmanın yurtdışında otelleri var. Yurtdışındaki otelleri için müşteri bulan bir acenteye ödeme yapıyor

  2) Tam mükellef firmanın Türkiye'de otelleri var. Türkiye'deki otelleri için müşteri bulan bir acenteye ödeme yapıyor

  2'ncisinde yurtdışındaki acenteden alınan hizmetten Türkiye'de faydalanılıyor. Acentenin hizmeti turistlere Türkiye'de otelcilik hizmeti sunulmasını sağlıyor. Türkiye'de yapılacak hizmete aracılık ediliyor ve acentenin hizmetinden Türkiye'de yararlanılıyor diye düşünüyorum.

  1'incisinde ise acentenin hizmetinden yurtdışında yararlanılıyor.

  Buradaki olay ikincisine giriyor ve KDV'ye tabi olduğunu düşünüyorum.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  42
  Konuyu açalı çok olmuş fakat bende bir şey sormak istedim. Otel işletmeciliği yapan firma. Türkiyede İstanbulda oteli bulunmakta. Yurt dışından otelde konaklamaya turistler gelmekte. Bunların bir çoğu booking firmasından otel rezervaslyonu yapip türkiyeye gelmekte. Simdi booking firmasıda bu turistlere hotel tanıtımı yaptığı için ve turistler türkiyede gelip konaklama yaptığı zaman. komisyon faturası kesip göndermekte. Bu gelen booking komisyon faturasını kayıtlara alırken stopaj olmayacak diye yorum yapıyorum. Fakat kdv olup olmayacağı konusunda tereddüd yasıyorum? Sizc bu gelen komisyon faturası üzerinden sorumlu sıfatıyla kdv beyan edip bunu 2 nolu kdv beyannamesinden indirim konusu yapmak zorunmıyız yoksa hiç bir işlem yapmadan direk olarak giderlere mi almamız gerek ?

 8. #8
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414
  Bu olaya kısmi hizmet ihracı olarak bakmalıyız. Eğer otel konaklaması fatura edilmiş olsaydı. sadece kar kısmı KDV ye tabi olacaktı. Bu durumda bence konaklama üzerinden alınan bir komisyon söz konusu. Hizmet ihracında en tartışmalı kısım "yararlanma" meselesidir. Burda yararlanan firma yurt dışındaki firmadır. Bu komisyonu da hizmete aracılık eden yurt dışındki acenta veya aracı kurum alıyor. Bu durumda ödenen komisyonlar kdv den istisnadır.
  Konu nguroy tarafından (23.Aralık.2013 Saat 15:48 ) değiştirilmiştir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 13
  Son Mesaj : 26.Aralık.2016, 19:30
 2. Yurt Dışına Kesilen Komisyon Faturası
  Konu Sahibi neslisah Forum KDV
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 04.Ocak.2014, 11:59
 3. Cevap: 12
  Son Mesaj : 12.Haziran.2013, 11:27
 4. Yurt Dışı Gelen Havale ve KDV Durumu.
  Konu Sahibi ggokhan.gokhan Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 28.Ağustos.2012, 11:02
 5. Yurt Dışı Komisyon Faturası
  Konu Sahibi accountmanager Forum KDV
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 21.Eylül.2011, 11:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36