kamu işçi maaş

Konu: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  ticari amaçlı oto alım satımı yapan bir şirket KDV hariç 30.000.-YTL satınaldığı bir otomobili aynı değerle aktifine kayıt ederek şirket adına kayıt ve tescil ediyor. tabi plakasını çıkarmak için satış üzerinden ötv ve kdv hesaplanması gerekirmi. Böylesi bir durumda şirketin yapacağı muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır. Bilgi verirseniz sevinirim. herkese iyi çalışmalar.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  arkadaşlar sorumu yanıtlayacak kimse yokmu?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  Araç sıfır mı dır , üretici firmadan mı gelmektedir, ikinci el midir, şahıstan mı alınacaktır ?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  Araç birinci el ve plakasız olarak satmak amacıyla satın alındı ve ticari emtia olarak 153 Hesaba % 18 kdv li 100+18 = 118 bedelle kayıtlarımıza aldık . Daha sonra bu aracı şirketimiz adına kendi kendimize fatura ettirerek 100+60 ( Aracın ÖTV si % 60 olduğundan)ve 160x%18= 28,80 YTL Kdv hesaplayıp şirketimizin Taşıtları arasına alarak aktifleştirdik ve Aracın Plakasını Şirket adına çıkardık.
  Burdaki sorun şu "işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak stoklarında bulunan emtiayı işletme bünyesinde kullanmasının ?teslim sayılan hal? kapsamında değerlendirilip değerlendirelemeyeceği sorunu var. Söz konusu emtia Binok Otomobil olunca bu konu daha fazla önem kazanmaktadır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  "Gönderen: MEMET ORHAN

  tabi plakasını çıkarmak için satış üzerinden ötv ve kdv hesaplanması gerekirmi. Böylesi bir durumda şirketin yapacağı muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır.

  Aracı ÖTVsi % 60 olduğundan)ve 160x%18= 28,80 YTL Kdv hesaplayıp şirketimizin Taşıtları arasına alarak aktifleştirdik"

  Aktife yaptığınız kaydı ilk mesajınızda belirtmeniz konuyu kavrama açısından daha iyi olurdu diye düşünüyorum.

  X A.Ş. Aracın Aktife Alış Kaydı

  254 Taşıtlar 100,00
  254 Taşıtlar veya 770 Gider (ÖTV) 60,00
  254 Taşıtlar veya 770 Gider (KDV) 28,80
  320 veya 102 188,80


  X. A.Ş. Aracın Satış Kaydı

  120 X A.Ş. 188,80
  391 KDV 28,80
  600 160,00

  ÖTV satış içerisinde kabul edilmiştir.


  İlk ticari mal olarak KDV 191 e konuldu. Kendi kendinize fatura ettiğinizde 391 e de ilave ederek KDV hesapladınız, Aktife alırken de KDV yi indirime dahil etmediğinizden sorun çıkmayacaktır.

  İyi çalışmalar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  Sayın Yılmaz Bey bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederim. Bu arada Maliye Bakanlığının bir muktezasından bahs ederek konuyu biraz açmak istiyorum.Bakanlık Vermiş olduğu görüşte;.....Kanunun3/a maddesinde de vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim hükmünde sayıldığı, bu nedenle, işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak stoklarında bulunan emtiayı işletme bünyesinde kullanmasının ?teslim sayılan hal? kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu işlemler için katma değer vergisi hesaplanmayacağı, ancak söz konusu firma tarafından satışa konu edilmeyecek olan bu mallar için yüklenilen katma değer vergisinin indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekeceği belirtilmektedir. Bu görüşü de dikkate alarak işletmenin kendi kendisine bir mal teslimi etmesi ve bunun üzerinden KDV hesaplaması konusundaki görüşünüzü açıklarsanız sevinirim.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  Alıntı MEMET ORHAN Nickli Üyeden Alıntı
  Sayın Yılmaz Bey bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederim. Bu arada Maliye Bakanlığının bir muktezasından bahs ederek konuyu biraz açmak istiyorum.Bakanlık Vermiş olduğu görüşte;.....Kanunun3/a maddesinde de vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim hükmünde sayıldığı,
  Bu nedenle, işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak stoklarında bulunan emtiayı işletme bünyesinde kullanmasının ?teslim sayılan hal? kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu işlemler için katma değer vergisi hesaplanmayacağı, ancak söz konusu firma tarafından satışa konu edilmeyecek olan bu mallar için yüklenilen katma değer vergisinin indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekeceği belirtilmektedir. Bu görüşü de dikkate alarak işletmenin kendi kendisine bir mal teslimi etmesi ve bunun üzerinden KDV hesaplaması konusundaki görüşünüzü açıklarsanız sevinirim.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  Söz ettiğiniz muktezaya baktım. Bunun üzerine konuya biraz daha vakit ayırdım.

  1 Nolu KDV Tebliği 'nde

  B _ Teslim Sayılan Haller:

  Teslim konusundaki tereddütleri gidermek amacıyla Kanunun 3. maddesinde bazı özel hallerin de teslim sayılacağı konusu hükme bağlanmıştır. Bu haller aşağıda açıklanmıştır.

  4. Maddenin (d) bendine göre amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması teslim sayılarak vergiye tabi tutulacaktır.

  Buradaki aktife alınmayı sadece bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerdeki aktife alınma olarak anlamamak gerekir, Vergi Usul kanununda aktife alınma hususundan, amortisman süresi ile ilgili 320. maddede söz edilmiştir. Aynı Kanunun 189 ve 211. maddelerinde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerle serbest meslek erbabının da işletmede kullandıkları iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayıracakları belirtilmektedir. Bu nedenle imal veya inşa suretiyle iktisap edilen kıymetleri kullanan şahsın işletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutmaları durumu değiştirmeyecektir.

  Nitekim Kanunda "aktife alınma" yanında "İşletmede kullanma" tabirine de yer verilmekle bunun bu şekilde anlaşılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yani aktife alınma, envantere alınma şeklinde anlaşılmalıdır.

  Kanun aktife alınma ile işletmede kullanılmaya başlama şartlarını birlikte aramamaktadır. Bu nedenle söz konusu iktisadi kıymet şeklen aktife alınmasa bile işletmede kullanılmaya başlandığı anda teslim vuku bulmuş sayılarak vergiye tabi tutulacaktır.

  denilmektedir. Benim görüşüm ticari mal olarak alınan ve daha sonra aktife alınan binek oto için ticari malın satışı olarak düşünülerek KDV hesabı yapılması gerektiği yönündedir.

  Zira KDV birbirini nötürleştirmektedir. Yani satış olarak beyan ettiğiniz KDV, ticari mal olarak kayıtlara alıp indirime koyduğunuz KDV ile biribirini mahsup etmektedir. Dolayısıyla binek otomobile ait KDV indirim konusu yapılmadan akitfe kayıt edilmiş olacaktır. Yukarıda yazdığım kayıt örneğinde aktife alış kaydında zaten KDV indirimi söz konusu değildir.

  İyi çalışmalar. 9. #9
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  Mesajı gönderdikten sonra

  4. Maddenin (d) bendine göre amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması teslim sayılarak vergiye tabi tutulacaktır.


  yürürlükten kaldırılmış olduğunu gördüm. (KDV Kanunu 10/F ve 20/3.)
 10. #10
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Şirketin Ticari Amaçla Satın Aldığı Aracı Aktife Alması..

  ilgili muktezada

  http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/vergiusul/8230.htm

  işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak stoklarında bulunan emtiayı işletme bünyesinde kullanmasının ?teslim sayılan hal? kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu işlemler için katma değer vergisi hesaplanmayacağı, ancak söz konusu firma tarafından satışa konu edilmeyecek olan bu mallar için yüklenilen katma değer vergisinin indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekeceği belirtilmektedir.

  Muktezaya göre yapacağınız belge düzeni ve kayıt sizce nasıl olacaktır?


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Şahıs İşletmesini Şirketin Satın Alması
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2013, 18:29
 2. Anonim şirketin limited şirketin hisselerini alması
  Konu Sahibi oky Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Nisan.2012, 10:29
 3. Ltd. Şirketin Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Tarla Satın Alması
  Konu Sahibi GHBAS225 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 30.Eylül.2011, 11:30
 4. Vergi Mükellefinın Satın Aldığı Ev
  Konu Sahibi neslisah Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 19.Mayıs.2010, 22:28
 5. Şirketin Satın Aldığı İnşaat Kaydı Hk.
  Konu Sahibi beyhanserin Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Ekim.2006, 15:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36