Bir Anadolu lisesinin kantin ve yemekhane işletmeciliğini yapmakta olan mükellefim Okul aile birliğininin isteği doğrultusunda fakir öğrencilere (13 kişi) ve okulda çalışmakta olan hizmetlilere(10 kişi)
toplam 23 kişiye her ay bedelsiz olarak yemek vermektedir.Ve okul aile birliği bu teslimle ilgili mükellefime bir teşekkür yazısı vermekte ve bu yazıda sözkonusu teslimlerin miktarını belirtmektedir.(fatura kesmemiz gerektiği kanaatindeyim)

Bu durumun (Okul Yada Okul aile birliği) Kdv kanununun 17. maddesinin 1 no.lu bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasına girmediği ve bu sebeple sözkonusu bedelsiz yemek teslimlerimizin aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmesi ve ilgili ayın kdv beyanında kdv nin beyan edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sizlerin görüşlerine ihtiyacım var,sizce bu yaklaşımım doğrumudur...

Çalışma hayatınızda başarılar dilerim saygılarımla....Örneğin

760
01 01 Sosyal sor.ilkesi ger.yapılan bağışlar 10.800

153 01- TİCARİ MALLAR 10.000

391 04- İLAVE EDİLECEK KDV 800