kamu işçi maaş

Konu: İndirilemeyen Kdv

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  295

  İndirilemeyen Kdv

  merhaba herkese kolay gelsin

  firmamız bir tekstil firması devreden kdv si şu an 851.704 ytl
  bunun nedenlerini şöyle özetleyebilirim

  2007 ve 2008 firmamız fabrika inşaatını bitirdi burda ödediğimiz kdv 504.000 ytl
  2008 makina aldık burdada ödenen kdv 108.000 ytl
  firmamda 1.500.000 ytl stok var bunun kdv si 150.000 karışık oranlı kdv

  devreden kdv 762.000 ytl yapıyor

  nisan ayında verdiğim beyanname
  matrah 1.114.679,79 %8 89174,38
  2193,56 %18 394,84
  ilave edilecek 1900,97

  toplam :91470,19 ytl

  ihracat rakamım 319631 iade rakamımda 17346,96 yüzde 5.4 geliyor buda ayrı bir sorun
  dışticaret firması kurmayı düşünüyoruz

  indirileceklerim

  %1 167254 1672,54
  %8 735206,88 58816,55
  %18 448793,11 80782,76

  toplam 141270 ytl

  sorularım her ay buna yakın bir işlemimiz var bunlar 1 aylık gereksinim değil stokta var içinde

  sorular
  devreden kdv iade taleplerimiz nasıl olabilir
  indirimli orana tabi bir liste örneği yada maliyenin rapor istediği format ve nasıl bir yol izlemeliyiz
  inşaatın kdv sine yapılabilecek bir durum var mı
  kdv bu kamburu atmak için başka önerileri olan meslektaşlarımız varsa şimdiden teşekkürler

  herkese kolay gelsin

  ben indirimli oran için 74 ve 76 nolu tebliğ
  leri okudum burda sorularım şu şekilde

  tekstil f

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  545

  Ynt: İndirilemeyen Kdv

  siz en iyisi bir YMM ile çalışmaya başlayın
  ....Çok fazla duvar, çok az köprü yapıyoruz....Newton..<br /><br /><br /><br />[img]http://[center]&nbsp;&nbsp; http://img340.imageshack.us/img340/1426/bayrak7ed1kb6.gif[/center][/img]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  91

  Ynt: İndirilemeyen Kdv

  Çok fazla stokla çalışma
  İndirimli orandan faydalanmak istiyosan yurt içi satışını artır
  Yada ihracat yap iade iste.
  Eğer geçen sene faaliyetiniz vardı ise ind. oranı yıllık hesaplattır.
  Bunun gibi şeyler bende tekstil fabrikasında çalışıyorum mail adresime her turlu derdini sıkıntını iletebilirsin.
  Kolay gelsin.
  *HEP İSABET EDENE HİÇ TESADÜF DENİR Mİ? *

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  172

  Ynt: İndirilemeyen Kdv

  Aslında bu konu ile ilgili açıklamalar epeyce bir zaman alır.Öncelikle Murat Cer arkadaşa katıldığımı belirtmeliyim, sizn bir YMM ile çalışırsanız bu sorunlarınızı kolayca cozersiniz. İnşaat KDV sini de aide alabilirsiniz.
  SMMM G. BOZKURT

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  295

  Ynt: İndirilemeyen Kdv

  ymm var

  inşaat kdv sini nasıl alabiliriz gökhan bey yardım ederseniz sevinirim

  ymm alamıyacağımızı söylemişti

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  307

  Ynt: İndirilemeyen Kdv

  Sn. Furkan,
  İnşaat kdv'sini alamazsınız. Özelden mesaj atmıştım size. Orada da yazıyo bu konu. Ama o kdv'leri hiç ödemeyebilirdiniz. Şimdi peşine düşmek zorunda kalmadığınız gibi 504.000,-YTL cebinize kalırdı.
  Saygı ve sevgilerimle,

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  172

  Ynt: İndirilemeyen Kdv

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)  TARİH: 25.01.2007
  SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.29.478

  KONU : İndirimli orana tabi işlemlerden dolayı KDV'nin iadesi


  ...........................................


  İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/2.maddesine göre her türlü mal ve hizmet ithalatı katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

  Aynı Kanunun 21/a maddesinde ise;

  "İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri," ithalatta matrahı oluşturan unsurlar arasında sayılmıştır.

  Yine Kanunun 28. maddesinin; mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespiti konusunda Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı (B) bölümüne 09.03.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen;

  "20- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri" % 8 vergi oranı kapsamına alınmıştır.

  Yine Kanunun 29/2. maddesinde ; "Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 nci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca, yıllık iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 74, 76, 82,84 ve 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup, 99 ve 101 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

  Öte yandan Benzer bir konu ile ilgili olarak Bakanlık Makamı'nın 18/09/2002 tarihli ve 38380 sayılı yazılarında;

  "Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen, yıl içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek sınırı aşan verginin mükelleflere iadesi imkanı getirilmiş ve iade uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 74, 76 ve 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılmıştır.

  Öte yandan, 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen "iade hakkı doğuran işlem"lerden oluşan mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet için ödedikleri vergilerin iadesinin mümkün bulunduğu, "iade hakkı doğuran işlemler"in Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde sayılan istisnalar ile değişik 29/2 nci maddesinde belirtilen temel gıda maddelerine ilişkin olduğu, bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirimi mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebileceği, iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergilerin de dahil olduğu, ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %10'u olarak hesaplanan miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.

  Bu durumda, genel oranda vergiye tabi işlemlerle indirimli orana tabi işlemlerde ortak olarak kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 74, 76 ve 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan esaslar çerçevesinde iadesine imkan bulunmaktadır.
  Ancak, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ve genel giderlere ilişkin olarak bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, o dönemde iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu hesaplanan miktardan fazla olmayacaktır." denilmektedir.

  Buna göre, %18 oranında KDV ödenerek ithal edilen malların %8 oranında KDV uygulanarak teslim edilmesi halinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin indirimli oranda vergiye tabi teslim bedeline genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı geçmemek üzere iadesi mümkün olacaktır.

  Diğer taraftan, %8 oranında KDV uygulanarak ithal edilen malların %8 oranında KDV uygulanarak teslim edilmesi halinde, sadece genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin iade konusu yapılacağı tabidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Başkan a.
  Grup Müdür V.
  SMMM G. BOZKURT

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 5
  Son Mesaj : 18.Aralık.2015, 10:11
 2. KV İndirilemeyen Giderler
  Konu Sahibi stajerim Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 29.Nisan.2014, 19:10
 3. Kapatırken İndirilemeyen Kdv
  Konu Sahibi figo Forum KDV
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 29.Mart.2008, 19:36
 4. İnşaat İşinde İndirilemeyen Kdv
  Konu Sahibi mahmut kalkan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Aralık.2007, 13:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36