danıştay 7. dairesi
karar tarihi:26/4/2004
esas no:2001/5042
karar no:2004/1139

konusu : ihraç kayıtlı teslimleri olan imalatçı davacı şirketin yecil-terkin ve iade başvurusunun, 5 işçi çalıştırma koşuluna uymadığından bahisle reddedilemeyeceği hk.