689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında kalan diğer olağan dışı gider ve zararlardan oluşur.
hesabın açıklaması bu şekilde

750 ya atılsa 630
760 atılsa 631
770 atılsa 632 şeklinde olacaktır

bence; ötv olağan dışı değil her ay olan bir gider 689 atılması doğru görünmüyor tekdüzen hesap planındaki açıklamaya göre
nazım hesapları hiç kullanmadım şu ana kadar...
saygılar...