kamu işçi maaş

Konu: İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  8

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Sayın Yetkili,
  Yılbaşından bu yana içki satışı yapan bakkaliye ve tekel bayileri nihai tüketiciye satışında bir muamma yaşıyoruz. Tebliğlerde kesin bir açıklama yok. Var belki ama anlaşılır değil. Sizin yorumunuza göre; A bakkaliyesi müşterisi olan ve vergi mükellefi olmayan B şahsına içki satarsa sattığı fişte kdv uygulayacak mı? A bakkaliyesi genel dağıtıcıdan aldığı faturayı muhasebeleştirirken kdv yi indirim konusu mu yapacak yoksa maliyete mi alacak ? Kolaylıklar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Sayın bahadıyavcin,

  Gerekli açıklama 93 seri numaralı KDV tebliğinin 8.bendinde yapılmıştır.Yine bu bendle 89 sıra numaralı tebliğin B/1 bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

  Sigarada özel matrah şekli uygulaması devam etmekte ancak içkide kaldırılmış bulunmaktadır.

  Örneğinizde Bakkal A içki satışlarında %18 KDV uygulayacak alışlarında yüklendiği KDV'nide indirim konusu yapacaktır.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Sayın bahadıyavcin

  Alkollü içkiler ile ilgili KDV mükellefiyetini tespit eden KDVK’nun “Ek vergi” başlıklı 60. maddesi Özel Tüketim vergisi ile 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Yani alkollü içkiler KDV kapsamından çıkarılmış ve ÖTV kapsamına alınmıştır. (III liste)

  Bu mallarda verginin mükellefi ve sorumlusu Ö.T.V.K.’nun 4. maddesi ile “ (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler”
  olarak tespit edilmiştir.

  Bu nedenle sizin nihai tüketiciye yaptığınız bu kabil satışlar KDV’ ye tabi değildir.
  -------------

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Sn. Erol;

  Alkollü içki imali ve satışı tamamen özelleştiğinden artık rakı vs. alkollü içki diğer genel orana sahip mallar gibi KDV ne tabidir. Dolayısyla nihai tüketicilere satılan rakı vs. alkollü içkiler de KDV tabidir.

  Sn. Ekici'nin yukarıda bahsettiği tebliği inceleyiniz.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Merhaba

  Sayın Ekici bahsettiğiniz tebliğin ilgili bölümünü kopyaladım. Soru sahibinin bahsettiği nihai tüketiciye satışta KDV hesaplanması lüzumuna burada değinilmiyor. 93 sayı tebliğin 8. bendinde de böyle bir açıklama yok. Kaldı ki ÖTV'in ilgili maddesi aynen yürürlükjtedir. Bu konuda açıklama yapmanızı bekliyorum.

  Selamlar

  Kod:
  B- 1 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
    1- 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Özel Matrah Şekilleri" Başlıklı VII/D Bölümünün son üç paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki parağraflar eklenmiştir&#58;
    "Diğer taraftan, tütün mamüllerinin ve Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin satışında da, bayi paylarının değişik vergilendirme usullerinde ve indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Spor-Toto, Milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir.
    Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamüllerinin satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükelefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilecektir.
    Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü içkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin bayilere satışında da yukarıdaki işlem gibi işlem yapılacaktır. Bu Şirketler tarafından üretilmeyen ve ithal edilmeyen alkollü içkilerin bayilere tesliminde ise genel esaslar uygulanacaktır.
    Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde &#40;mesela, hizmet işletmelerinde&#41; kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır.
    Özetle, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanlar katma değer vergisi mükellefi olmayacaklardır. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyet sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacaktır."

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  42

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Değerli Meslektaşlarım,

  Konu ile ilgili olarak bir makale çalışmam olmuştu, faydalı olması dileğiyle;

  http://archive.ismmmo.org.tr/docs/ma...n%20kivanc.pdf
  AYGILARIMLA
  <br />SMMM HAKAN KIVANÇ

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  104

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  içki satışları artık aynen kola satışından ve alışından farkı yoktur.
  kdv ye tabidir 1.1.2005

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Sayın Erol,

  Esasen yazdıklarım ve meslektaşlarımın yazdıkları yeterli yeterki biraz daha acele etmeden ve sırasıyla tebliğleri süzün.Ama madem açıklama istediniz biraz daha detayı ile yapmaya çalışayım.

  Açıklamalarıma geçmeden önce;

  Kod:
  Sayın bahadıyavcin 
  
  Alkollü içkiler ile ilgili KDV mükellefiyetini tespit eden KDVK’nun “Ek vergi” başlıklı 60. maddesi Özel Tüketim vergisi ile 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Yani alkollü içkiler KDV kapsamından çıkarılmış ve ÖTV kapsamına alınmıştır. &#40;III liste&#41;
  açıklamanızı gözden geçirmenizi rica ediyorum.Zira ÖTV kanunu ile KDV'ye istisna getirilmez zaten yokta.Ek vergiler 4760 sayılı kanunla (ÖTV kanunu ile) tamamen kaltı zaten ÖTV bunların yerine geldi ama ek vergi (Ek KDV) ile ormal KDV ayrı, Ek vergi ilk aşamada alınır ve indirilemez maliyete eklenirdi, aynı ÖTV gibi, buna lütfen dikkat ediniz.

  Alıntıladığınız bölüm 93 seri numaralı KDV tebliğinin 8.Bölümü değil 89 seri numaralı tebliğin 93 seri numaralı tebliğle değiştirilen eski hali.

  Ve 93 seri numaralı tebliğde yeterli açıklama bulunuyor;

  Kod:
  8.KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
  
  Alkollü içki teslimlerinde özel matrah şekli TEKEL'in ilgili işletmeleri tarafından üretilen veya ithal edilen içkilerde uygulanmakta, diğer kamu veya özel sektör işletmelerinin alkollü içki teslimlerinde genel esaslara göre işlem yapılmaktadır.Ancak, TEKEL'in ilgili işletmelerinin özelleştirilmesi nedeniyle bu işletmeler için öngörülen özel matrah şekli uygulaması fiilen ortadan kalkmıştır.Bu durumun konuyla ilgili düzenlemelere yansıtılması gerektiğinden, 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin &#40;VII/D&#41; bölümünde değişiklik yapan 89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin &#40;B/1&#41; bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır&#58;
  
  "Diğer taraftan, bayi paylarının indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, tütün mamullerinin satışında da Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak spor-toto, milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir."
  ............
  Bu hükümlere göre alıntıladığınız 89 seri numaralı tebliğin B-1.Bölümü;

  Kod:
  B. 1 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
  
  1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Özel Matrah Şekilleri" Başlıklı VII/D Bölümünün son üç paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki paragraflar eklenmiştir&#58; 
  
  " &#40;1. paragrafın&#58; 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 93 Seri No'lu Tebliğ ile değişen şekli.&#41; Diğer taraftan, bayi paylarının indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, tütün mamullerinin satışında da Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak spor-toto, milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir. 
  Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamullerinin satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilecektir. 
  
   &#40;19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 93 Seri No'lu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.&#41; 
  
  Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde &#40;mesela, hizmet işletmelerinde&#41; kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır. 
  
  Özetle, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanlar katma değer vergisi mükellefi olmayacaklardır. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyet sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacaktır."
  Şeklini almış olup içki satışları %18 KDV'ne tabidir ve Özel matrah şekline tabi değildir.Normal şekilde tüm satcılar KDV hesalayacaklar ve alımlarında yüklendikleri KDV'ni indireceklerdir.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  Değerli Arkadaşlar;

  Bir zamanlar tekel içkisi olarak anılan alkollü içkileri satanların artık bunların tamamen özelleşmesi nedeniyle satışlarına kdv yi de dahil edecekleri, kdv ni indirim konusu yapabilecekleri ve bu içkilerin satışı üzerinden kdv hesaplanıp ödeneceği konusu netleşmiş oldu gibi geliyor bana.

  Yalnız bu yanıtlara bir de şunu eklemek gerekiyor. Bu içkiler belli bir tarifeye sahip oldukları için bunların satışları için düzenlenen fatura, fiş vs. de kdv ayrıca gösterilmeyebilir.

  KDV Kanununun 20/4. maddesi şöyle der; "Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez."

  Bu maddeden de anlaşılacağı gibi bunların satışlarında kdv var. Ve bu kdv fiyatın belirli bir tarife üzerinden tespit edilmesi nedeniyle fiyata dahildir. Gerek nihai tüketiciye, gerekse de malın satıcısına satılması durumunda ayrıca kdv hesaplanmasına gerek yok. Bu kdv fiyata dahil olduğundan iç yüzde yöntemiyle ayrıştırılarak kayıtlanabilecektir.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

  sayın Ekinci

  Nazik ikazınıza teşekkür ederim. Ancak, benim itirazım özellikle soru sahibine verilen cevapla ilgilidir. Yani "perakendeci esnaf içki satışı ile ilgili olarak kestiği fişte KDV gösterecek mi?" meselesidir.

  93 sayılı tebliğin ilgili bölümünü aşağıya kaydediyorum. Bunun izahını yaparsanız memnun olurum
  ------------------------------
  Saygılarımla
  Osman Erol

  Kod:
  Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde &#40;mesela, hizmet işletmelerinde&#41; kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2012, 10:19
 2. Nihai Tüketiciye Düzenlenecek Belgelere T.C. Kimlik Numarası Yazılmalı Mı?
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2009, 13:11
 3. bs ve bs'da nihai tüketiciye satış.
  Konu Sahibi serkan aymaz Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Ekim.2008, 22:50
 4. İçki Satışlarında KDV Oranı
  Konu Sahibi armagan Forum KDV
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 26.Şubat.2007, 10:57
 5. Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu
  Konu Sahibi kalyon Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 06.Aralık.2006, 22:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36