kamu işçi maaş

Konu: Kdv 2 Beyanı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  31

  Kdv 2 Beyanı

  şirketimizin bi aracı şirket ortağının üstüne kayıtlı olduğundan kira karşılığı her ay 2 nolu kdv 2 beyanı kestiriyoruz.stopajınıda muhtasarda gösteriyoruz.yalnız kasım ayını sehven kdv 2 sini vermedik.aralık ayı beyanına ekleyipte bir versek sonradan kasım ayına verilmedi diye ceza önümüze çıkarmı.kdv 1 her ay verilmesi gerekiyor.kdv 2 de bir ay verilmese ne olur.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  1 No.lu Kdv'de indirimi gösterdinizmi?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  31

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  evet gösterdik.Şimdi 2 nolu beyanı versem 1490 ceza kesilecek.sizce ne yapmalıyım.kdv 2 sonradan verilmedi diye çıkarmı önüme.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  1'no.lu da indirimi gösterip 2 no.lu da tahakkuku yapmamak yaptırım olarak daha ağır sonuçlar taşımazmı?

  Bence düzeltme vermekte fayda var... Diğer meslektaşlarında görüşünü almak gerekir.

  Saygılar.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  PİŞMANLIKLA ZAMANINDA VERİN NORMALDE usulsüzlük ve vergi ziyaı çıkar vergi ziyaı çıkacak verginin %50 si kadardır fakat pişmanlıkla verileceğinden dolayı sadece usulsüzlük cezası ile olayı kapatırsınız fakat dediğim gibi kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verin beyannameyi yani ait olduğu aya

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  31

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  Haklısınız ağır ama indirim yaptığım çok yüksek bir rakam değil 36,00 ytl ama yinede yapılması gerekiyor.Ancak 355 madde hepimizin olduğu gibi bizimde canımızı yakacak.


 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  31

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  sayın kızıldereli cevabınız ilginiz için tşk.

  2008/11 kdv süresi geçti şimdi verirsem 1490 ceza kesilmiyecekmi.Beni düşündüren bu ceza.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  Sayın Kızıldereli ve benimde dediğim gibi

  Pişmanlıkla verin. Ertelemeyin.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  hayır pişmanlıkla verince 80 veya 90 ytl üsulsüzlük cezası var 1490 bildirimler için uygulanıyor beyannameler için sadece usülsüzlük
  sizin söylediğiniz özel üsülsüzlük cezası

  2. Sonradan Pişmanlıkla Verilen Beyannameler:  Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek beyanname V.U.K.'nun 371. maddesinden faydalanarak da verilebilmektedir. Tabi bu şekilde beyanname verilmesi mükellefe birtakım kolaylıklar getirmiştir. Mükellefin bu kolaylıklardan faydalanabilmesi için kanundaki şartların yerine getirilmesi istenmektedir.  Öncelikle bu kolaylıklar nelerdir onu açıklayalım, sonra istenen şartları sayalım.  Önceki bölümdeki örnek olay üzerinde sağlanan bu kolaylığı açıklamaya çalışalım. Örnek olayımızda ltd. Şirket 2006/şubat ayına ilişkin KDV beyannamesini, 20 mart 2006 ayında verilmesinin unutulduğunu fark ederek bu beyannameyi 2006/ağustos ayında pişmanlıkla verdiğini varsayalım. Verilen bu beyanname yine yukarıdaki şekilde vergi çıkıp çıkmadığına göre açıklama yapalım.


  1. Durum:

  6.000 YTL KDV ödemesi çıktığını varsayalım. Bu durumda pişmanlıkla verilen beyanname üzerine vergi dairesi, beyannamenin geç verilmesinden başka re'sen takdiri gerektiren başka bir tespiti yoksa verilen bu beyanname üzerinden 6.000 YTL vergi tarh ettirip tahakkuk fişini düzenleyecektir. Beyanname pişmanlıkla verildiğinden dolayı vergi ziyaı cezası kesilmeyeceğinde sadece usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek 1.derece Usulsüzlük cezası 2 katmı, 1 katmı kesileceği yasa ve tebliğlerde ve uygulamada çelişkili gibi görünmektedir.  fakat 1490 da uygulanabiliniyor aslında sadece usülsüzlük olmalı fakat tabi burda 1490 ytl ceza yiyeceğinize normal beyanname yani süresi geçmemiş gibi bu aya verin eğer farkederlerse yine aynı cezayı yersiniz tabi tam bilemiyorum 1490 mı kesilecek yoksa 80 ytl mi değişiyor normalde 80 ytl olmalı karar sizin ben olsam kss vermem bu ay veririm zaten yakalansam en fazla aynı cezaları yerim böyle farkına varmazlarsa hiç ceza yememiş olursunuz
  kesin diyebilsek 1490 olmaz diye o zaman verilir 1490 haklıdır diye birde mükteza gönderiyorum

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü
  SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-2/353 26.04.2007*3328

  KONU: Pişmanlıkla verilen geçici vergi beyanı akabinde kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının terkini hk.

  Sayın: ??????

  İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde, ????.. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ??????.. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yasal süresi içinde vermediğiniz 2006/4-6 dönemine ait Gelir Geçici Vergi Beyannamenizi , 12.03.2007 tarihinde pişmanlıkla elektronik ortamda verdiğiniz ve bunun üzerine usulsüzlük cezası ile özel usulsüzlük cezası kesildiği belirtilerek, kesilen özel usulsüzlük cezasının terkin edilmesi talebinde bulunulmuştur.  Bilindiği üzere; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mük-257?nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler, 340, 346, 357 ile 367 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, 15 No?lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri, 2004/11 ve 2005/1 Seri No?lu Uygulama İç Genelgeleri ve 2006/1 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde yapılmıştır.  357 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 346 Sıra No?lu Genel Tebliğin ?2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar? bölümünün ilk paragrafı,  ?31.12.2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını veya 2005 hesap dönemine ait ciroları toplamı 200.000 Yeni Türk Lirasını aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.? şeklinde bu tebliğin yayımı tarihi itibariyle değiştirilmiştir.  ?..  ?..  - 2006 yılının birinci geçici vergi dönemlerine ilişkin olup, 10 Mayıs 2006 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,  - 340 ve 346 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.  Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

  2006/1 sıra no?lu vergi usul kanunu içi genelgesinin;  IV- a) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilmesi başlıklı bölümünde;  ?Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini kanunî süresi ve bunu takip eden birinci ve ikinci 15 günlük süreler geçtikten sonra vermeleri veya bu beyannameleri vermediklerinin idarece tespit edilmesi halinde, adlarına mükerrer 355 inci maddede yazılı özel usulsüzlük cezası kesilecektir.


  Ayrıca, bu mükelleflerin beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden vermeleri halinde Vergi Usul Kanununun 30, 341, 344 ve 352 nci maddeleri dikkate alınacak ve birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle en ağırı kesilecek; beyannamelerin pişmanlık talebiyle verilmesi durumunda ise mezkûr kanunun 371 inci maddesine göre gereken işlemler yapılacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir.


  Diğer yandan, anılan mükelleflerin zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak vermeleri durumunda, kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunmamakla birlikte, söz konusu beyannamelerin kanunî süresi içerisinde ve elektronik ortamda verilmemiş olmasından dolayı yukarıda belirtildiği şekilde ceza uygulanacağı tabiidir.?  Açıklamaları yer almaktadır.  Diğer taraftan bağlı bulunduğunuz Rami Vergi Dairesinden alınan 12.04.2007 tarih, 8238 sayılı yazı ve eklerinin tetkikinde 2006/4-6 dönemi geçici vergi beyannamenizi 12,03,2007 tarihinde pişmanlıkla verdiğiniz ve adınıza pişmanlık zamlı geçici vergi tahakkuk ettirildiği ve usulsüzlük cezası ile V.U.K.nun mükerrer 355. maddesine istinaden özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmıştır.  Bu durumda yukarıdaki açıklamalara göre vergi dairesince hakkınızda yapılan işlemlerde mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamıştır.  Bilgi edinilmesini rica ederim.  Başkan a.
  Grup Müdür V.
 10. #10
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  Ynt: Kdv 2 Beyanı

  Sayın Ahmet Kızıl Hocam a sorulan bir soruda da sadece usülsüzlük cezası olur diyor yani 80 ytl civarı


  Beyanname süreden sonra verme cezası
  Kolay gelsin,
  Hocam geçen ay bir firmanın kdv beyannamesini vermeyi atlamışız süresinde sonra vereceğiz, peki alacağımız cezalar nedir hocam şunu belirteyim firmaya kdv ödemesi çıkmıyor

  Nihat sordu. [ 12/12/2007 7:52:40 AM]


  KARŞILIKLAR

  GEÇ VERİLEN BEYANNAME
  Sayın Nihat
  KDV ödemesi çıkmadığından vergi ziyaı ve gecikme cezası olmayacaktır. Ancak:
  VUK 352. maddesine göre II. derecede usulsüzlük cezası gerektirir.
  VUK 371.Maddesine göre de: (Pişmanlık ve islah)
  " Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren (360 ıncı maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
  - Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi;
  - Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi."
  VUK 376. maddesine göre:
  Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,
  indirilir.
  Sonuç olarak II. derecede usulsüzlük cezası pişmanlık dilekçesi ile 1/3 indirimli olarak ödenecektir.
  AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 12/29/2007 10:15:16 AM]

  --oOo--

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ki̇ra Beyanı
  Konu Sahibi YOLCUEFE Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Mart.2017, 17:20
 2. Kdv Beyanı
  Konu Sahibi AKDENİZ36 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Eylül.2013, 12:37
 3. Ötv beyanı hk.
  Konu Sahibi cemoja Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Şubat.2010, 15:42
 4. Kdv Beyanı
  Konu Sahibi tuğbasu Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Şubat.2008, 10:16
 5. KDV Beyanı
  Konu Sahibi OĞUZHAN Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Haziran.2005, 13:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36