kamu işçi maaş

Konu: Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  577

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  Firmanın yapmış olduğu Satış İskontolarını işlerken
  611 S.İskontoları (B)
  600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.
  Sorum Şu:
  Kdv beyannamesinde 44 nolu satırda Teslim ve hizmetlerin Karşılığını teşkil eden Bedel (Kümülatif) Kısmında Satış iskontoları yer alacak mı? Yoksa Yapılan İskonto Özel Matrah Şekline tabi işlemler gibi mi değerlendirilecek? Bizim kullandığımız muhasebe programı İki seçenek sunuyor. Beyanname toplamı mı yoksa mizan toplamı mı? dikkate alınacak şeklinde. Siz bu durumdaki mükelleflerinizin beyannamesini nasıl yapıyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.

  İnsanlar Kırmızı Güllerin Peşinden Koşarken Ayaklarının Altında Ezilen Papatyaların Farkında Olmaz Çoğu Zaman.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  12

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  Merhaba rıza özbek;

  Beyannamelerde genellikle Mizan toplamları dikkate alınıyor ve biz pratikte mizan toplamlarını dikkate alarak işlem yapıyoruz.

  44 no'lu satırda satış iskontolarını kümülatif toplamdan düşerek işlem yapmak gerekiyor bildiğim kadarıyla ve bizde bu şekilde uyguluyoruz.

  Kolay gelsin!

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  577

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  Sayın katre

  Beyannamelerde genellikle Mizan toplamları dikkate alınıyor ve biz pratikte mizan toplamlarını dikkate alarak işlem yapıyoruz.

  44 no'lu satırda satış iskontolarını kümülatif toplamdan düşerek işlem yapmak gerekiyor bildiğim kadarıyla ve bizde bu şekilde uyguluyoruz.

  demişsiniz.

  Anlamadığım konu mizan toplamları dikkate alınarak işlem yapılırsa mizanda satışlar ile satış iskontolarının kümülatifi yer alır. Ve pratikte böyle yaptığınızı yazmışsınız.
  Sonraki cümlede kümülatif toplamdan iskontoları düştüğünüzü yazmışsınız. Doğrusu hangisi* cevabınıza göre her iki durumu birden uyguluyorsunuz. Nasıl oluyor anlayamadım. Cevabınız için teşekkür ederim.
  İnsanlar Kırmızı Güllerin Peşinden Koşarken Ayaklarının Altında Ezilen Papatyaların Farkında Olmaz Çoğu Zaman.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  44.satır açıklaması aşağıdaki şekildedir.
  43. satırdaki tutarların her yıl Ocak ayından başlayarak kümülatif toplamı yazılacaktır. Kümülatif toplam, izleyen yılın Ocak ayında yeniden başlatılacaktır. Özel hesap dönemine tabi gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinde de kümülatif toplam, her takvim yılının Ocak ayında başlatılacaktır. Yıl içinde işe başlayanlar başladıkları aydan itibaren kümülatif alacaktır.

  dolayısıyla sizin ay içerisinde beyan ettiğiniz rakamları esas almanız gerekir.
  Örn: 600 ytl satış ve 60 ytl iskontosu olduğunu düşünelim.
  540 ytl + kdv sizin kdv beyanınız olacaktır.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  Verilen cevaplarda bir yanlışlık var gibi geliyor.

  Ay içindeki işlemler aşağıdaki gibi olsun,

  600 - Yurtiçi Satışlar : 600.-YTL
  611 - Satış İskontoları : 60.-YTL

  KDV Beyannamesi aşağıdaki gibi olmalı

  6 nolu satır : 600
  7 nolu satır : 108
  31 nolu satır: 108
  34 nolu satır: 10,80 ( 60.-YTL X % 18 )
  44 nolu satır: 600

  KDV Beyannamesindeki kümülatif matrah ( 44 nolu satır ) ile gelir tablosundaki brüt satışlar rakamının tutması gerekiyor ( 649, 679 hesapları yok sayarsak )
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  160

  İskonto Hakkında

  Merhabalar Sayın Rıza Özbek ,

  KDV Kanunu

  Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah:

  Madde 20- 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

  2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

  3. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi tahsil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.

  Matraha dahil olan unsurlar:

  Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:

  a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,

  b) Ambalaj giderleri, sigorta ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,

  c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.


  Matraha dahil olmayan unsurlar:

  Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir:

  a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar,

  b) Hesaplanan Katma Değer Vergisi.


  Neticede KDV Beyannamesinde Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif tutar istenmiş olup bu tutarın nelerden ibaret olcağı ve bu tutardan nelerin indirilmesi gerektiği ve nelerin ilave edilmesi gerektiği KDV Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

  Bu durumda sizin ilgili bölüme alacağınız tutar;belirtilen iskonto tutarının düşülmesi neticesinde KDV için matrah teşkil eden rakamdır.Yani Yurtiçi Satışlar kısmına yazdığınız tutardır.


  Yinede yanlış biliyorsam değerli üstadlarımın yorumlarını bekliyorum...

  Teşekkürler....
  Hiç kimse,görmek istemeyen kadar kör değildir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  26 nolu kdv tebliği
  L - İSKONTO UYGULAMASI :

  1. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilen İskontolarda Durum:

  Katma Değer Vergisi Kanununun 25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teammüllere uygun miktardaki iskontoların, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre; malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, ticari teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontolar, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacaktır. Diğer bir anlatımla faturanın düzenlenmesini gerekli kılan işlem ve bu işleme bağlı olarak yapılan iskontonun aynı faturada yeralması şartına bağlı olarak iskonto, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  Fatura da gösterilen iskonto KDV matrahına dahil değildir.

  Ancak bu durumda 600 hesaba iskontodan sonra kalan rakam kaydedilir. KDV beyannamesine de iskontodan sonra kalan rakam beyan edilir.

  Ancak, iskonto fatura kesildikten sonra uygulanmış ise alınan iskonto faturası 611 hesaba işlenir. Daha önce kesilen faturanın da beyannameye içerdiği rakam kadar aktarılacağı tabiidir.

  Her iki durumda da brüt satışlar ile KDV beyannamesindeki matrahın birbirine eşit olması gerekir. ( 649, 679 gibi diğer hesaplara işlenen faturalar yok ise )
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Re: Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil eden bedel Kümü

  Alıntı rıza özbek Nickli Üyeden Alıntı
  Firmanın yapmış olduğu Satış İskontolarını işlerken
  611 S.İskontoları (B)
  600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.
  Sayın A.B.G sorudan da anlaşılacağı üzere satış ile birlikte iskonto yapıldığı anlaşılmaktadır.Dolayısıyla kdv matrahına dahil değildir.
  Kdv beyannamesine kalan miktarın yazılması gerekecektir.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

  Firmanın yapmış olduğu Satış İskontolarını işlerken
  611 S.İskontoları (B)
  600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.
  iskontolu satış faturaların kaydını:

  120 B
  600 A ( iskontodan sonraki net rakam )
  391 A

  şeklinde yapmalısınız.

  Bu durumda KDV beyannamesine net rakamı ithal etmeniz kayıtlarla KDV beyannamesini tutarlı kılar
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Mart.2015, 17:33
 2. Cevap: 8
  Son Mesaj : 25.Nisan.2013, 11:17
 3. hizmetlerin birleştirilmesi-emeklilik
  Konu Sahibi ppoemee Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Ekim.2009, 18:19
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Eylül.2009, 11:02
 5. Cevap: 13
  Son Mesaj : 13.Kasım.2008, 15:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36