kamu işçi maaş

Konu: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  10

  KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  Merhabalar,

  Bilindiği gibi, KDV beyannamesinde kredili satışlar hanesinde bankalardan işlem gören tutarlar bildirilmektedir. Ancak, henüz hizmet gerçekleşmemiş olan sipariş avanslarının da bu tutar içinde olmasından dolayı beyanname gönderme esnasındaki kredili satışların matrahı tutmamaktadır. Henüz gerçekleşmemiş hizmetin gelirini, (bankalardan tahsil edilen sipariş avanslarını) beyannamede nasıl gösterilmesini öngörürsünüz?

  Özellikle hizmet sektöründe ön rezervasyon bedelleri, müşterinin isteği doğrultusunda ödenmektedir. Bu bedeller, Alınan Sipariş Avansları hesabına kaydedilip, hizmetin gerçekleşmesiyle birlikte faturalandırılmaktadır.
  Sizce burda bir çelişki durumu yok mu?

  Cevabınızı bekler çalışmalarınızda kolaylık dilerim.

  Saygılarımla,

  Ayşe Bayrakcı


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  239

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  En güzeli bu konu ile ilgili bağlı bulunduğunuz ilin Vergi Dairesi Başkanlığından görüş talep etmenizdir. Çıkan sonuca göre hareket edersiniz..

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  Görüşe gerek yok bence açıklamanızı net ve anlaşılır yapabiliyorsanız, kayıtlarınız da sizi net şekilde destekliyorsa rahat olun.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  239

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  Görüş almalarının ne gibi bir sakıncası olacak?

 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  Vergi dairelerinden öyle her zaman görüş istemek pek de en uygun çözüm olmayabilir.
  Çünkü bu sefer kendi üzerinizde şüphe yaratırsınız. İncelenmeye davetiye çıkarmış olursunuz.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  239

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  Görüş istemek gayet iyi niyetli bir davranıştır. "Doğrusu neyse söyleyin ona göre yapalım" demektir. Ayrıca eğer yapılan bir yanlış varsa yol yakınken dönülmüş olur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  239

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-229-12178 13/07/2006*5442

  Konu : Servis İşletmeciliği işi ile iştigal edenlerde belge düzeni hk.

  ?????????????

  İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.  İlgi dilekçenizden; ?????..Vergi Dairesi Müdürlüğünün ??????.vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, özel bir okulun öğrenci servisi işini yaptığınızı, faaliyetinizin okulların açıldığı 15 Eylül tarihinde başlayıp, 15 Haziranda sona erdiğini ve bu sürecin yaklaşık 9 ay olduğunu velilerin servis ücretinin tamamını Eylül ayında nakit olarak veya kredi kartı ile aylık dönemler halinde ödediklerini belirterek, her iki ödeme şeklinde de faturaların ne zaman düzenleneceği hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkındaki görüşümüzü sorduğunuz anlaşılmaktadır.  Konu ile ilgili olarak Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünden alınan yazıda belirtilen hususlar da dikkate alınmak suretiyle gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.  Bilindiği gibi, 3065 Sayılı KDV Kanunu?nun 10. maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana gelmektedir.  Aynı Kanunun 20?nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.  Yine aynı Kanunun 39 uncu maddesinde verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gerçek usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerin birer aylık vergilendirme dönemine tabi olmalarına karar vermiştir.  2 Kasım 1984 gün ve 18563 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp 1985 yılında da devam eden okul hizmetlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak, 31/12/1984 gün ve 18622 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin 9. maddesinde; ?Katma Değer Vergisi Kanununun 17?nci maddesinin 1?nci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarca işletilen veya yönetilenler hariç, okul hizmetleri vergiye tabidir. Bu hizmetler karşılığında alınan bedel Katma Değer Vergisinin matrahını teşkil edecektir. KDV Kanunu?nun vergilendirmeye ilişkin hükümleri 01/01/1985 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 1984 yılında başlayıp 1985 yılında da devam edecek olan okul hizmetlerinin 01/01/1985 tarihinden sonraki kısmı vergiye tabi olacaktır. Bu kısma ait vergi matrahı basit orantı yoluyla bulunacaktır. Bu amaçla bedelin ait olduğu eğitim süresi içinde, 1985 yılına ait olan sürenin oranı bulunacak, gün sayısı baz olarak hesaplanacak bu oran, toplam bedel ile ilgilendirilerek matraha ulaşılacaktır. Bedel peşin tahsil edilmiş ise 1985 yılına isabet eden verginin tamamı ilk beyan döneminde beyan edilecektir. Bedel sonradan tahsil edilecek ise, ilk beyan döneminde, sadece ilk vergilendirme dönemine isabet eden vergi beyan edilecektir? şeklinde açıklama yapılmıştır.  26/06/2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin ?Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı 3.bölümünde; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde 65. satır olarak ?Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel? satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.? denilmiştir.  Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içindeki kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.  Benzer bir konuda Bakanlık Makamı?ndan alınan 07/05/2002 tarih, 20645 sayılı yazıda;  ?KDV beyannamesinin 65. satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından ?izah? gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.? denilmektedir.  Bu açıklamalar doğrultusunda; belli bir süreci kapsayan servis hizmetlerinde KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bu sürecin sonuçlanması gerekmemekte olup her bir vergilendirme döneminin tamamlanmasıyla bu dönem işleriyle sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bir başka ifade ile servis hizmetlerinde vergiyi doğuran olay prensip itibariyle servis hizmetinin fiilen verildiği vergilendirme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.  Buna göre;  1-Öğrenci servis bedelinin kısmen veya tamamen peşin yada çek ve senetle tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin bu şekilde beyan edilmesi gereken vergilere bir tesiri yoktur. Bedelin avans olarak peşin tahsil edilmesi durumunda da her bir vergilendirme dönemine isabet eden vergiler ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir.  2-Belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen öğrenci servis ücretine ilişkin katma değer vergisinin, fiilen servis hizmeti verilen vergilendirme dönemine isabet eden kısmının (bu kısım basit orantı yoluyla bulunacaktır.) Bu vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir.  3-Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir.  Ayrıca, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının kredi kartı ile daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi halinde tahsilatın yapıldığı dönem beyannamesinin kredi kartı ile yapılan ödemelerin yazıldığı satıra yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.  Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229?ncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika, şeklinde tanımlanmış olup, aynı Kanunun 231/5?nci maddesinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmü yer almaktadır.  Buna göre, okul servis işletmeciliğinde hizmet her ne kadar dokuz aylık bir süreçte tamamlanıyor ise de her KDV dönemine isabet eden hizmet ifası kısmi teslim sayılacağından her ayın bitiminden itibaren o aya ait hizmet ifası için takip eden yedi gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.  ???????.
  Grup Müdür V. 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  239

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü
  TARİH : 18.05.2007
  SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229-3705
  KONU : Dershane ücretinin peşin veya taksitle yada kredi kartıyla
  ödenmesi halinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.
  ??????????????????..
  İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz.
  İlgi dilekçenizden, Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi kimlik numaralı
  mükellefi olduğunuz, özel dershanecilik faaliyeti işi ile iştigal ettiğiniz,
  normal eğitim sürecinizin Eylül-Haziran arası olduğu, Eylül ayında ders
  başlamadan kayıtların başladığı belirtilerek, peşin ve taksitli ödemelerde
  belge düzeninin nasıl olması gerektiği hususlarında tereddüt hasıl olduğundan
  başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
  Konu ile ilgili olarak Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün
  18/04/2007 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.10.25-
  33278/2987 sayılı yazısında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli
  açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
  Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDV Kanunu?nun 10. maddesinin (a) bendine
  göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın
  teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, malın tesliminden veya
  hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde,
  bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve
  benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi
  veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan
  hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında
  meydana gelmektedir.
  Aynı kanunun 20?nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde verginin
  matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel
  deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar
  adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa
  olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan
  ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını
  ifade etmektedir.
  Yine aynı Kanunun 39 uncu maddesinde verilen yetkiye istinaden Maliye
  Bakanlığı 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gerçek
  usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerin birer aylık vergilendirme
  dönemine tabi olmalarına karar vermiştir.
  Bilindiği üzere, 2 Kasım 1984 gün ve 18563 sayılı Resmi Gazete?de
  yayımlanan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 1 Ocak 1985 tarihinden
  itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp
  1985 yılında da devam eden okul hizmetlerinin vergilendirilmesi ile
  ilgili olarak, 31/12/1984 gün ve 18622 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan
  9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin 9. maddesinde; ?Katma
  Değer Vergisi Kanununun 17?nci maddesinin 1?nci fıkrasında sayılan
  kurum ve kuruluşlarca işletilen veya yönetilenler hariç, okul hizmetleri vergiye
  tabidir. Bu hizmetler karşılığında alınan bedel Katma Değer Vergisinin
  matrahını teşkil edecektir. KDV Kanunu?nun vergilendirmeye ilişkin hükümleri
  01/01/1985 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 1984 yılında başlayıp
  1985 yılında da devam edecek olan okul hizmetlerinin 01/01/1985 tarihinden
  sonraki kısmı vergiye tabi olacaktır. Bu kısma ait vergi matrahı basit
  orantı yoluyla bulunacaktır. Bu amaçla bedelin ait olduğu eğitim süresi içinde,
  1985 yılına ait olan sürenin oranı bulunacak, gün sayısı baz alınarak
  hesaplanacak bu oran, toplam bedel ile ilgilendirilerek matraha ulaşılacaktır.
  Bedel peşin tahsil edilmiş ise 1985 yılına isabet eden verginin tamamı
  ilk beyan döneminde beyan edilecektir. Bedel sonradan tahsil edilecek ise,
  ilk beyan döneminde, sadece ilk vergilendirme dönemine isabet eden
  vergi beyan edilecektir? şeklinde açıklama yapılmıştır.
  26/06/2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 83 Seri
  No.lu KDV Genel Tebliği?nin 3. bölümünde; ?Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan
  Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı bölümünde; gerçek usulde
  vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde
  65. satır olarak ?Kredi Kartı Karşılığı Yapılan teslim ve Hizmetleri
  Teşkil Eden Bedel? satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren
  kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan
  edilmesi uygun görülmüştür.? denilmiştir.
  Bu satıra ait dipnotta (6) no.lu satırda beyan edilen toplam bedel içindeki
  kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.
  Benzer bir konuda Bakanlık Makamı?ndan alınan 07/05/2002 tarih,
  20645 sayılı yazıda;
  ?KDV beyannamesinin 65. satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku
  ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran
  olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan
  tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki bilgi ile
  uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması
  halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan
  avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin
  sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından ?izah? gerekçesi olarak
  belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı
  tabiidir.? denilmektedir.
  Bu açıklamalar doğrultusunda; belli bir süreci kapsayan eğitim hizmetlerinde
  KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için
  bu sürecin sonuçlanması gerekmemekte olup her bir vergilendirme döneminin
  tamamlanmasıyla bu dönem işleriyle sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bir başka ifade ile eğitim hizmetlerinde
  vergiyi doğuran olay prensip itibariyle eğitim hizmetinin fiilen verildiği
  vergilendirme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.
  Buna göre;
  1 - Eğitim-öğretim bedelinin kısmen veya tamamen peşin ya da çek
  ve senetle tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin bu şekilde beyan
  edilmesi gereken vergilere bir tesiri yoktur. Bedelin avans olarak peşin
  tahsil edilmesi durumunda da her bir vergilendirme dönemine isabet eden
  vergiler ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir.
  2 - Belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen eğitim ücretine ilişkin
  katma değer vergisinin, fiilen eğitim-öğretim hizmeti verilen vergilendirme
  dönemine isabet eden kısmının (bu kısım basit orantı yoluyla bulunacaktır.)
  Bu vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir.
  3 - Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise,
  Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak
  ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine
  ait beyanname ile beyan edilecektir.
  Ayrıca, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının kredi kartı ile daha
  sonraki dönemlerde tahsil edilmesi halinde tahsilatın yapıldığı dönem
  beyannamesinin kredi kartı ile yapılan ödemelerin yazıldığı satıra yazılmak
  suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
  Diğer taraftan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 229?ncu maddesinde;
  ?Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı
  meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından
  müşteriye verilen ticari vesikadır.? şeklinde tanımlanmıştır.
  Aynı Kanunun 231/5?nci maddesinde ise; ?Fatura malın teslimi veya
  hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu
  süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.? hükmü
  yer almaktadır.
  Buna göre, özel eğitim ve öğretim kurumlarında hizmet her ne kadar
  dokuz aylık bir süreçte tamamlanıyor ise de her KDV dönemine isabet eden
  hizmet ifası kısmi teslim sayılacağından her ayın bitiminden itibaren o
  aya ait hizmet ifası için takip eden yedi gün içinde fatura düzenlemeniz
  gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  10

  Ynt: KDV Beyannamesinde Kredili Satışlar

  Bilgilendirmeniz için çook teşekkürler...

  Vergi dairesine konuyla ilgili dilekçe ekinde, bankalardan tahsil edilen sipariş avanslarının dökümü ile alının sipariş avansları hesabının dökümünü ekleyerek izahta bulunmak en doğrusu sanırım...

  Ancak vergi daireleri bu konu hakkında zora koşarlarsa ayrı bir iş yükü ve yorgunluk bizleri bekliyor.

  Saygılar,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kredili Satışlar
  Konu Sahibi aynur09 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Kasım.2008, 15:57
 2. Kdv Beyannamesinde Kredili Satışlar
  Konu Sahibi YESİM549 Forum KDV
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 17.Eylül.2008, 18:02
 3. Kredili Satışlar Banka ve Kasa Hesapları
  Konu Sahibi g.günal Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Nisan.2007, 14:53
 4. Kredili Satışlar
  Konu Sahibi smcan Forum KDV
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 14.Aralık.2006, 10:29
 5. Kredili Satışlar Hk.
  Konu Sahibi beyhanserin Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Ekim.2006, 14:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36