BİR MUKTEZA
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
Sayı : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.4.1782 /25.02.2009

Konu : Kira sözleşmelerine istinaden ödenen D.V.?nin kiracılara yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı,İlgi kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu?nun 1/1. maddesine göre, Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamından alınan ? tarih ve ? sayılı yazıda;

??

(1) Başkaları için yapılan ve aslı katma değer vergisine tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.

(2) Aslı katma değer vergisinin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan
masrafların aktarılmasında katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse bu aşan kısım üzerinden genel vergi oranına göre katma değer vergisi hesaplanacaktır.? denilmektedir.

Buna göre, müşterilerle yapılan sözleşmelere ait aslı vergiye tabi olmayan damga vergisinin bire bir olarak yansıtması işlemi katma değer vergisine tabi değildir. Ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilmesi halinde bu aşan kısım üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi arz ederim.

Başkan a. Grup Müdür V.


ferhat