DANIŞTAY
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2006/228
Karar No : 2007/57

Özet: Ödendiği ihtilafsız olan; ancak, müteharrik yapraklı yevmiye defterinin tasdikli sayfalarının, tasdiksiz arka yüzlerine yapılan kayıtlarda gösterilen katma değer vergilerinin indiriminin, yalnızca bu sebeple kabul edilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı


T.C.
DANIŞTAY
DOKUZUNCU DAİRE
Esas No : 2005/2085
Karar No : 2007/1046

Özet: İndirimli orana tabi katma değer vergi yükümlülüğünün geçerli olduğu gazetecilik faaliyetinde, indirimli orana tabi ve iadeye konu olacak katma değer vergisinin net gazete satış miktarına göre hesaplanmasında isabet bulunmadığı, satılamayan gazete miktarı için yüklenilen katma değer vergisinin de iadeye konu olabileceği Hk