Değerli Arkadaşlar,
Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin (h) bendi ile aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine göre Kanun kapsamındaki idarelerden sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının 3065 sayılı kanunun 17. maddesi çercevesinde istisna kapsamında olduğunu düşünüyorum.
Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.