Ortak kullandığımız Binanın emlak vergisi ve sigorta primlerini ödeyen kuruluşun ,bunları bize fatura ile yansıtması üstelik bu tutarlar için bizden KDV talep etmesi doğrumudur? Bunlar için bir hizmet sözleşmesi yok yani hizmet alımı değil.