Merhaba dostlar,
Önemine binaen, tüm araştrmalarıma rağmen net yanıt bulmadığım bir konuda, siz değerli meslektaşların bilgi ve deneyimlerini, görüşlerini paylaşmak istedim....
Büyükşehirde, Muhtelif semtlerde büfeler, bayiler var..(gazete,bilet bayi, kitap, dergi, ekmek vs) Büyük şehir belediyesi söz konusu büfelerden işgaliye parası veya ecr-i misil adı altında yıllık tahsilat yapıyordu. Ancak tahsilatta sıkıntılar yaşanması üzerine büyükşehir, ecri misil bedellerini bizzat ana firmadan ( bu büfelere dağıtım ve pazarlamayı yapan) aracı kılmak suretiyle tahsilat yoluna gitti.Bu konuda meclis kararı çıktı.Uygulama şu şekilde olacaktır,
Kısaca, Büfelerden ecri misil bedellerini tahsil edeceğiz, toplu olarak büyükşehire ödeyeceğiz.
a) Tahsil aşamasında, işgaliye bedellerine ilişkin büfelere fatura düzenlenecektir. Meclis kararında artı KDV'den söz edilmektedir. Bu konuda KDV K'nun ilgili 17. mad. baktığımda bu kapsamdaki kiralamaların (büfe vs) KDV tabi olduğu ifade edilmektedir.
"Diğer taraftan, Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği'nin 67. maddesinde de; Haznenin özel mülkiyetinde olup tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak üzere kiralanmış taşınmazlarda, görevli personelin ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun görülecek bir yerin ihtiyaca göre çay ocağı, kantin vb. amaçlarla kullanılmak üzere kiraya verilmesinin, işletme hakkının kiraya verilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, idarenin bu yerlerde sahip olduğu işletme hakkını, belirli bir kira bedeli karşılığında belli bir süre yapacağı kiralama İşlemlerinin de Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-d maddesindeki istisna" kapsamına girmediği, vergiye tabi olması gerektiği belirtilmiştir"
Bu durumda fatura düzeni, kayıt nizamı nasıl olacaktır? Tahsil edilen KDV beyan edilecek midir? Sonuçta aracıyız.. Bir nevi emanetçiyiz.
b) Tek düzen muhasebe çerçevesinde nasıl bir kayıt işlemi olacaktır?
------------------------/-----------------------------
136
369
----------------------------/------------------------------
102
136
-------------------------------/------------------------------
Düşündüğüm bu kayıt hakkında yorumlarınız nedir?
Ayıca konu hakkında görüş ve tavsiyeleriniz ne olabilir?

c) Bahsi geçen konuyla ilgili, Büfelere işgaliye bedeli olarak (bedel +KDV) kesilen faturaların, BS/BA formu karşısındaki durumu ne olacaktır?
Kolay gelsin...Şimdiden teşkkür ederim....
saygılarımla
ali/istanbul