kamu işçi maaş

Konu: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  83

  85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  Değerli Arkadaşlar,

  Bilindiği üzere GSM operatörlerinin kontör kart satışlarına ilişkin bayilerine tanzim ettikleri satış faturalarında 85 nolu kdv tebliği kapsamında uygulama yapılmaktadır. Bu tebliğ gereği yapılan uygulamada GSM firması kendi satış matrahı üzerinden hesapladığı KDV 'ye ek olarak bayi karına isabet eden KDV'yi de hesaplayarak faturada belirtmek ve KDV beyannamesinde beyan etmek durumunda.

  Yakın bir süre önce ülkemizin önde gelen GSM operatör firmalarından biri ürünlerinin dağıtım ve pazarlanması amacı ile bölgeler bazında dağıtım merkezleri yapılanmasına girdi. Bu bağlamda yeni kurduğumuz bir limited şirket ile bir mükellefimizde belli bir bölgenin dağtım merkezi oldu. Başta kontör kart olmak üzere tüm gsm ürünlerinin toptan alışını ve satışı yapmaktayız.

  Sorunumuz şu !... toptancı firma olarak alt bayilere (perakendecilere) ürün teslimini GSM firmasının yetkili dağıtım merkezi sıfatı ile şimdi bizim firmamız sağladığı için tanzim ettiğimiz faturalarda 85 nolu tebliğ çerçevesinde uygulama yapmak durumunda kaldık. Kesmiş olduğumuz faturalarda alt bayinin karına isabet eden KDV'yi de hesap edip faturada göstermek ve beyan etmek durumundayız...

  Hal böyle olunca kdv beyannamesine aktaracağımız 600'ler ile 391 uyumsuz olmakta ..... sebebide alt bayiye ait olan karın KDV'sinide bizim hesaplayıp beyan ediyor olmamızdır...

  Örneklemek gerekirse;
  Dağıtım merkezi olarak x ürününü satış fiyatımız 20 TL + %18 KDV
  Bayinin aynı ürünü satış fiyatı 25.00 TL Kdv dahil (25/1.18=21.19.-TL X0.18=3.81)

  FATURA BİLGİLERİ

  X ürünü birim fiyat 20.00.- TL
  KDV 3.81.- TL
  Toplam 23.81.-TL

  Görüldüğü üzere hesaplanan KDV sadece satış matrahında yer alan bizim satış fiyatımız olan 20.00'TL'nin değil aynı zamanda alt bayiye ait karın da KDV'sini içermektedir.

  Bu tarz faturaları tanzim etmek başlı başına bir sorun... Yukarıda örneği verilen bir satışı KDV beyannamesinde nasıl göstereceğiz. Buradaki satış matrahı ile hesaplanan KDV'yi beyannameye nasıl aktaracağız.... KDV beyanında teslim kısmına 20.00.-TL'yi yazdığımızda otomatikman 3.60.-TL KDV hesaplıyor. Bayi karına ait aradaki 0.21.-Kuruşluk KDV'yi beyannamede nasıl göstereceğiz.... Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkiürler...


  KDV


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  83

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  Arkadaşlar başlığını açtığım konunun her gün karşımıza çıkan rutin konulardan olmadığının farkındayım. Bizlerde ilk defa 85 nolu tebliğ kapsamında uygulama yapacağımız için tüm araştırmlarımıza rağmen gerek kayıtlama ve gerekese KDV beyanına aktarmada somut bir çözüme ulaşamadık. O neden ile değerli görüş ve katkılarınızı beklemekteyiz.....

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  41

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  merhabalar
  gönderdiğim linkten aradığınız cevabı bulabilirsiniz

  Link vermek kurallara aykırıdır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  83

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  Sayın smmmserkan, öncelikle teşekkürler...

  Söz konusu muktezeda, Gsm işletmelerince özel iletişim vergisinin hesaplanması, ÖİV'nin kdv matrahına eklenip, eklenmiyeceği hususu ile , uygulamada gider kaydedilemiyeceği..... Gsm firmalarından telefon kartı satın alan dağıtıcı bayilerin (buna toptancı diyelim...) ise kart alışlarına ödedikleri özel iletişim vergisini maliyete dahil etmeleri gerektiği ve en önemlisi konu başlığında da belirttiğim üzere 85 nolu tebliğ kapsamında özel matrah uygulaması yapılması gerektiği vurgulanmaktadır . Yani 85 nolu tebliğin daha ayrıntılı yazılmış bir şekli diyebiliriz....

  Buraya kadar bir sorun yok... Sorun, konu başlığında verdiğim örnek satışın KDV beyannamesine nasıl taşınacağı, yada diğer bir ifade ile beyannamenin nasıl doldurulacağıdır.....

  Zira örnek satıştaki matrahın (20.00.-TL'nin) %18 oranındaki karşılığı olan (3.60.-TL'den fazla ) bir kdv (3.81.-TL) tutarının hesaplanması ( perakendeci bayinin satış karına isabet eden 0.21.-TL 'lik kdv tutarı ) söz konusudur... Alt bayilere ( perakendecilere ) kestiğimiz satış faturalarında bu tarz bir kdv hesaplaması yapmayı 85 nolu tebliğ bizim gibi " dağıtım merkezi konumundaki toptancı firmalara " zorunlu tutmaktadır....

  İşte bu durumun KDV beyannamesine yansıtılması asıl sorunumuzdur...

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Katma Değer Vergisi Gelir
  Müdürlüğü

  TARİH :27.12.2002
  SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.6905
  KONU : Ön ödemeli telefon kartı faturalarında KDV
  hesaplanıp, hesaplanmayacağı.


  ...................................
  İlgide kayıtlı dilekçenizde GSM sektöründe hem toptancı ve hem de perakendeci olarak faaliyet gösteren şirketinizin cep telefonlarında kullanılan her türlü hazır kart, kontür kartı vs. konuşma kartının da hem perakende ve hem de toptan olarak satışını yaptığını belirterek, ana dağıtıcı firmanın firmanıza kestiği faturada KDV bulunup bulunmayacağı KDV hesaplanacaksa nasıl bir uygulama yapacağınızı sizin perakendeci firmalara kestiğiniz faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda görüş sorulmaktadır.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.?nci maddesinde Türkiye?de ticari,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin verginin konusunu teşkil eden işlemler olduğu,

  Kanunun 20.?nci maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

  23/f maddesinde Maliye Bakanlığı?nın işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

  24/b maddesi uyarınca vergi,resim,harç , pay, fon karşılığı gibi unsurlar KDV matrahına dahil olduğu,

  hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 34/2. maddesinde; ?Katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirilebileceği Maliye Bakanlığı?nca tespit olunur.?denilmektedir.

  1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin VIII/F bölümünde, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile tekel?e tabi maddelerin tesliminde bu mal ve hizmetleri teslim alanlar tarafından, tarife veya bilet veyahut benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanacak ve yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir. Şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin;

  C- Özel Matrah Şekli Uygulaması bölümünde; ? Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 23 ncü maddesinin (f) bendi hükmünün Maliye Bakanlığı?na verdiği yetkiye dayanarak, GSM operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlarda dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.

  Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer vergisinin bayii kârına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayiilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

  Bu durumda bayiiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır.

  Öte yandan, telefon kartı ve jeton satışları dahil bütün işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilenlerin katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.?denilmektedir.

  Buna göre,

  1- Ana dağıtıcı firmanın kendi komisyon tutarı ile nihai alıcıya satış yapan perakendeci bayinin komisyon bedeli toplamı üzerinden iç yüzde uygulanmak suretiyle Katma Değer Vergisini hesaplayıp beyan etmesi gerekmektedir.

  2- Telefon kartı satışlarınızda perakende safhaya ait komisyon bedellerinin katma değer vergisi, doğrudan perakendeci bayiye satış yapmanız durumunda kendi komisyon tutarınız ile nihai alıcıya satış yapan perakendeci safhanın komisyon bedelleri toplamı üzerinden iç yüzde yoluyla Katma Değer Vergisi hesaplayarak tarafınızdan beyan edilecektir.

  3- Şirketinizin özel matrah şekline tabi olan bütün telefon kartlarının alış vesikalarında KDV gösterilmediğinden, vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan KDV?nden indirebileceğiniz KDV?ni iç yüzde oranı ile hesaplamanız gerekmektedir.

  4- Tarafınızca toptancı firma olarak perakendeci firmaya yapılan kontörlü kartlarla ilgili KDV bayii karına isabet eden KDV?ni de ihtiva edecek şekilde tarafınızca beyan edilecektir.

  5- Firmanızca nihai alıcılara perakende yapılan satışlar nedeniyle KDV hesaplanmayacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 6. #6
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı
  213 sayılı V.U.K.nun 227.maddesi uyarınca;bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü

  kişilerle olan ilişki ve işlemlere ait kayıtların belgelendirilmesi zorunludur. Bu belgelerin neler olduğu,hangi bilgileri içereceği,

  kimlerin hangi belgeleri düzenlemek veya almak zorunda olduğu anılan yasanın 229. ve onu izleyen maddelerinde

  düzenlenmiştir. Ayrıca; aynı yasanın mükerrer 242.maddesinde, elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge

  düzenlemenin esaslarını belirlemeye, mükerrer 257.maddesinde de mevcut defter ve belgeler dışında yeni defter ve belge

  ihdas etmeye,bunları kaldırmaya, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak daha önce olmayan yeni iş kolları ve meslekler ortaya çıkmaktadır.

  Bunlardan birisi de "Türk Telekom Bayiilik Yönetmeliği" ve "Türk Telekom Bayiilik Sözleşmesi" hükümleri çerçevesinde "İzin

  Belgesi"nde yazılı telekomünikasyon hizmetlerini sunan Türk Telekom Bayiiliğidir."Türk Telekom Bayiilik Sözleşmesi", Türk

  Telekomünikasyon A.Ş.(Türk Telekom) adına İl Telekom Müdürlüğü ile Bayiiler arasında düzenlenmekte ve bayiilerin sunacağı

  hizmetler ve yetkileri İl Telekom Müdürlüğünce düzenlenen "İzin Belgesi"nde belirlenmektedir.  ..........Türk Telekom Bayiilerinin yapmakta olduğu bu hizmetlerden dolayı hangi belgeleri düzenlemek

  ve almak zorunda olduğu konusunda tereddütlerin oluşması nedeniyle bu konunun irdelenmesi

  yapılması gerekenlerin ortaya konulmasına gerek duyulmuştur.Bayiilerin hangi belgeleri almak,hangi

  belgeleri düzenlemek zorunda olduğuna geçmeden önce bayiilerin yaptıkları iş ve hizmetlerin neler

  olduğunu ortaya koymak gerekmektedir.  A- TÜRK TELEKOM BAYİİLERİNİN YAPTIĞI İŞ VE HİZMETLER :

  ..........Türk Telekom Bayiilerinin yapmakta olduğu işleri üç grupta toplamak mümkündür.

  ..........1- Türk Telekom Adına Tahsilat Yapma ve Sözleşme Düzenleme :

  Bu işlemleri sadece tahsilat yapma ve Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenleme yetkisi verilen

  bayiiler yapabilir. Bayiiler, Türk Telekom tarafından aboneler adına düzenlenen;

  - Sabit telefon faturası(abonman taksidi,konuşma ücreti,bağlantı ücreti,damga vergisini içeren)

  - Kablo TV faturası,

  - Turpak faturası,

  - Data faturası,

  - İnternet ( Ttnet Erişim Paketi) faturası bedellerini Türk Telekom adına tahsil ederek engeç tahsilatı

  izleyen ilk işgünü saat:11.00'e kadar Türk Telekom'un banka hesabına aktarmak zorundadırlar.Ayrıca,

  Türk Telekom adına hareketle Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenlemektedirler.

  Tahsilat yapma ve Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenleme yetkisi verilen bayiilere;

  - Türk Telekom'a ait POS cihazları aracılığıyla yapmış oldukları tahsilatlar için % 0,3 (Binde üç )

  oranında,

  -Peşin tahsil edilen fatura tutarı üzerinden % 2 (Yüzde iki) oranında,

  - Düzenledikleri her sözleşme için bağlantı ücretinin % 20 'si oranında komisyon ödenmektedir. Bu

  komisyonlar için her ay Bayii tarafından Türk Telekom adına fatura düzenlenmekte ve komisyonlar bu

  faturaya istinaden Bayiiye ödenmektedir.


  ..........2- Kontörlü Telefon,Faks ve İnternet Görüşmesi Hizmetleri :

  Türk Telekom bayiileri, kendi işyerlerinde kurulu ve adlarına kayıtlı bulunan telefonlardan kontörlü

  telefon,faks ve internet görüşmesi yaptırıp görüşme bedellerini müşterilerden tahsil etmektedir.Bu

  telefon ,faks ve internet görüşmelerine ait Türk Telekom tarafından tahakkuk ettirilen ücretlere

  ilişkin fatura bayii adına düzenlenmekte ve bu fatura tutarları süresi içerisinde bayii tarafından

  Türk Telekom'a ödenmektedir.Türk Telekom tarafından tahsil edilen söz konusu fatura tutarları

  toplamından KDV ve Haberleşme Vergisi düştükten sonra kalan tutar üzerinden % 15 oranında

  komisyon Türk Telekom tarafından bayiiye ödenmektedir.Bayiilik komisyonu bayiinin Türk Telekom

  adına düzenleyeceği faturaya istinaden ödenmektedir.


  ..........3- Jeton ve Telefon Kartlarının ( Smart kart vb.dahil) Satışı:

  Bayiiye jeton,telefon kartı (smart kartlar vb.dahil ) satışları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre

  bedeli peşin tahsil edilmek kaydıyla satılmakta ve jeton ve kartların brüt bedelleri üzerinden % 10

  oranında indirim yapılarak indirim tutarı Türk Telekom tarafından bayii adına düzenlenen faturada

  gösterilmektedir.Bayii de jeton ve kartları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre müşterilerine

  satmaktadır.


  B- DÜZENLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN BELGELER :


  ..........Yukarıda A/1.maddede belirtilen tahsilat yapma ve sözleşme düzenleme yetkisi verilen

  bayiilerce tahsil edilen faturalar,Türk Telekom tarafından müşteriler (yani aboneler ) adına

  düzenlenmektedir. Bu tahsilatlar şekli Türk Telekom'ca belirlenmiş bir "Tahsilat Makbuzu"yla

  yapılmaktadır. Bayiiler yaptıkları tahsilat ve düzenledikleri sözleşmelerden doğan komisyon alacakları

  için Türk Telekom adına fatura düzenlemektedirler. Bu işlemler mevzuata uygun yapılmakta ve

  herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

  ..........A/2.maddede belirtilen kontörlü telefon ,faks ve internet görüşmesi hizmetleri için Türk Telekom

  Bayiilerinin kendi işyerlerinde kurulu ve adlarına kayıtlı bulunan telefonlar kullanılmaktadır. Bu

  telefonların aylık görüşme bedellerine ilişkin faturalar Türk Telekom tarafından bayiiler adına

  düzenlenmekte ve bedelleri bayiilerden tahsil edilmektedir.İsteyen bayiiler bu telefon hatlarına her

  abone gibi indirimden yararlanmak veya gelecek zamlardan etkilenmemek için Türk Telekom'dan

  peşin kontör satın alma yoluna da gitmektedir. Türk Telekom tarafından tahsil edilen söz konusu

  fatura tutarları toplamından KDV ve Haberleşme Vergisi düştükten sonra kalan tutar üzerinden % 15

  oranında komisyon Türk Telekom tarafından bayiiye ödenmektedir.Bayiilik komisyonu bayiinin Türk

  Telekom adına düzenleyeceği faturaya istinaden ödenmektedir.Buraya kadar yapılan işlemler

  mevzuata uygun olup, herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

  ..........Ancak; bayiiler müşterilerden tahsil ettikleri kontörlü telefon,faks ve internet ücretleri için

  genellikle herhangi bir belge düzenlememekte, hasılatını gelişi güzel gelir kaydetmekte veya toplu

  fatura düzenleyerek muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Bu konuda farklı uygulamaların olduğu

  gözlenmektedir. Her ne kadar fiziki şartlar bu durumun meydana gelmesinde büyük rol oynamakta ise

  de, bu durum 213 sayılı V.U.K.nun 227. ve onu izleyen maddeleri hükümlerine aykırıdır. Çünkü;

  bayiiler müşterilerden aldıkları kontörlü telefon,faks ve internet ücretleri için her müşteriye ayrı ayrı

  fatura ya da fatura yerine geçen perakende satış fişi düzenleyip vermeleri yasal zorunluluktur. Bu

  konuda bayiilere toplu fatura düzenleme hakkı tanınmamıştır. Eğer her müşteriye fatura ya da

  perakende satış fişi düzenlemenin zorluğu Maliye Bakanlığı'na iletilerek bu konuda toplu fatura

  düzenleme hakkı sağlanır ise toplu fatura ile belgelendirmek mümkün olabilir. Aksi durumda, şu anda

  yapılan uygulama yasal değildir.Herhangi bir inceleme veya denetim yapıldığında önemli ölçüde

  cezaya muhatap olmak veya hasılatın kayıtlara tam olarak geçmesi sağlanmamış ise vergi tarhiyatıyla

  karşılaşmak da olasıdır. Bu konunun yeni olması ve yeterince denetlenmemiş olması nedeniyle şu ana

  kadar pek sorun çıkmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar

  her müşteriye ayrı ayrı perakende satış fişi veya fatura verilmesi gerekir.  ..........A/3.maddede belirtilen jeton ve telefon kartlarının ( Smart kart vb.dahil) satışına gelince; Türk

  Telekom bu kartları bayiilere "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre bedeli peşin tahsil ederek

  satmaktadır.Türk Telekom jeton ve kartların brüt bedelleri üzerinden % 10 oranında indirim

  uygulamakta ve indirim tutarını bayii adına düzenlenen faturada göstermektedir.Bayii de jeton ve

  kartları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre müşterilerine satmaktadır.Ancak,Türk Telekom'un

  bayiilere jeton ve telefon kartları için kestiği faturalar mevzuata aykırıdır.Çünkü, 3065 sayılı Katma

  Değer Vergisi Kanunu'nun 23.maddesinin (f) bendinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı'nın

  yayınlamış olduğu 85 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ( C ) bölümünde "ön ödemeli

  hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre

  vergilendirilmesi "nin uygun görüldüğü açıklanmıştır.Bu genel tebliğ 19 Mart 2002 tarih ve 24700 sayılı

  Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmasına rağmen Türk Telekom

  bayiilere kestiği jeton ve telefon kartı faturalarını eski usule göre düzenlemektedir. Oysa,bu

  faturaların özel matrah şekline uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Buna göre, perakendeci bayiiler

  tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait KDV'nin bayi karına (olayımızda % 10) isabet

  eden KDV'yi de içerecek şekilde perakendeci bayiilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan toptancı

  kuruluş (Türk Telekom) tarafından hesaplanıp beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Bu

  durumda, perakendeci bayiiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca KDV

  hesaplamayacaklardır. Ayrıca, telefon kartı ve jeton satışları da dahil bütün işlemleri özel matrah

  şekline göre vergilendirilen perakendeci bayiilerin KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine ve KDV

  beyannamesi vermelerine de gerek yoktur. KDV mükellefiyetini gerektirecek başka faaliyetleri varsa,

  özel matrah şekline tabi işlemler KDV beyannamesinde gösterilecektir. Özel matrah şekli uygulanan

  işlemlere ait tutar, beyannamenin 6.satırına yazılarak teslim ve hizmet bedeli içerisinde gösterilecek,

  ancak aynı tutar 7.satıra da ithal edilerek özel matrah şekli uygulanan tutarın KDV matrahına dahil

  olmaması ve üzerinden KDV hesaplanmaması sağlanacaktır. Bu işlemler nedeniyle toptancı kuruluş

  (Türk Telekom) 'un kestiği faturada gösterilen KDV ise perakendeci bayiiler tarafından asla indirim

  konusu yapılmayacaktır. Çünkü, bu işlemlerle ilgili perakendeci bayiiye ait KDV, toptancı aşamada

  vergi dairesine ödenmektedir. Özel matrah şeklini bir örnekle açıklayalım.


  ÖRNEK: Türk Telekom, tarifeye göre herbirinin perakende satış bedeli KDV dahil 4.500.000.-TL olan

  smart kartlardan 100 adet (X No'lu ) Bayiisine satmıştır. Türk Telekom'un düzenleyeceği faturanın

  aşağıdaki gibi olması gerekmektedir.


  Malın Cinsi.........Miktarı..........Fiyatı(TL)......... ............................................Tutarı (TL )

  Smart Kart..........100 adet........4.500.000............................. ........................450.000.000.-

  % 10 Bayii İndirimi......(450.000.000 X 0,10) = 45.000.000.-TL

  Smart Kart Satış Bedeli............................................ ..(405.000.000 / 1,18 )=343.220.339.-

  Özel Matrah (450.000.000 / 1,18 ) = 381.355.932

  Hesaplanan KDV............................................... ..........(381.355.932 X 0,18 )=68.644.068.-

  TOPLAM...411.864.407.-

  Yalnız"DÖRTYÜZONBİRMİLYONSEKİZYÜZALTMIŞDÖRTBİNDÖRT YÜZYEDİ"TL'dır.


  ..........Bayii de bu kartları satarken herbirini 4.500.000.-TL dan (KDV Dahil olarak) satacaktır. Bayii

  kendisine Türk Telekom tarafından yukarıda belirtilen şekilde kesilecek fatura tutarının tamamı olan

  411.864.407.-TL 'yı defterine gider kaydedecektir. KDV 'ni indirim konusu yapmayacaktır. Bayii telefon

  kartı veya jeton satışları için düzenleyeceği fatura veya perakende satış fişlerinde herhangi bir KDV

  hesaplamayacaktır.Bedelin tamamını defterine gelir olarak kaydedecektir.


  ..........Diğer taraftan; bayiiler sattıkları jeton ve telefon kartları için her müşteriye ayrı ayrı fatura ya

  da fatura yerine geçen perakende satış fişi vermeleri gerekirken bu yasal zorunluluğa

  uymamaktadırlar.Bunlar için genellikle herhangi bir belge düzenlememekte, hasılatını gelişi güzel

  gelir kaydetmekte veya toplu fatura düzenleyerek muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Bu konuda

  da farklı uygulamalar söz konusudur.Her ne kadar fiziki şartlar bu durumun meydana gelmesinde

  büyük rol oynamakta ise de, bu durum 213 sayılı V.U.K.nun 227. ve onu izleyen maddeleri

  hükümlerine aykırıdır. Çünkü; bayiiler müşterilerine sattıkları jeton veya telefon kartları için her

  müşteriye ayrı ayrı fatura ya da fatura yerine geçen perakende satış fişi düzenleyip vermeleri yasal

  zorunluluktur. Bu konuda bayiilere toplu fatura düzenleme hakkı tanınmamıştır. Eğer her müşteriye

  fatura ya da perakende satış fişi düzenlemenin zorluğu Maliye Bakanlığı'na iletilerek bu konuda toplu

  fatura düzenleme hakkı sağlanır ise toplu fatura ile belgelendirmek mümkün olabilir. Aksi durumda, şu

  anda yapılan uygulama yasal değildir.Herhangi bir inceleme veya denetim yapıldığında önemli ölçüde

  cezaya muhatap olmak veya hasılatın kayıtlara tam olarak geçmesi sağlanmamış ise vergi tarhiyatıyla

  karşılaşmak da olasıdır. Bu konunun yeni olması ve yeterince denetlenmemiş olması nedeniyle şu ana

  kadar pek sorun çıkmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar

  her müşteriye ayrı ayrı perakende satış fişi veya fatura verilmesi gerekir.


  ..........Bilindiği üzere;Türk Telekom Bayiileri, eğer başka faaliyetleri yoksa ödeme kaydedici cihaz

  kullanmak zorunda değildir.Gerek muhasebe kayıt ve belgelerinin yasal zemine oturtulması, gerekse

  her müşteriye belge düzenlemenin zorluklarından kurtulmaları ve gerekse ceza ve vergiye muhatap

  olma riskinden kurtulmaları için bayiilerin biraraya gelip sorunu Maliye Bakanlığı'a ileterek toplu fatura

  vb. bir kolaylığın sağlanmasını istemeleri yararlı olacaktır.
  _________________________________________________
  HASAN BOZKURT

  ( Bu makale Mersin SMMM Odasının yayın organı "BÜLTEN" nin Eylül-Ekim 2002 sayısında yayınlanmıştır. )
  TÜRK TELEKOM BAYİİLERİNDE BELGE DÜZENİ

 7. #7
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  Alıntı elifgül Nickli Üyeden Alıntı
  Örneklemek gerekirse;
  Dağıtım merkezi olarak x ürününü satış fiyatımız 20 TL + %18 KDV
  Bayinin aynı ürünü satış fiyatı 25.00 TL Kdv dahil (25/1.18=21.19.-TL X0.18=3.81)
  Satış fiyatınız= 20 tl
  KDV = 3,6
  Toplam satış fiyatınız = 23,60 tl


  Bayinin satış fiyatı= 25 tl
  Bayinin payı 25-23,6=1,40 tl
  Bayi kdv hariç tutar =1,19
  Bayi kdv si 1,19*0,18=0,21

  Matrahınız 20+1,19=21,19
  kdv niz; 3,81
  _________________________________________________
  Bayinin beyanında 1,19 özel matraha tabi işlemler kısmında gösterilecek.
  _________________________________________________
  Bu konu hakkında hiç uygulama yapmadım, uygulama yapan forumdaş çıkarsa öğrenmiş oluruz.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  83

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  Sayın Güneş, öncelikle konuya göstermiş olduğunuz ilgi ve katkı için teşekkürler. Göndermiş olduğunuz mukteza ve makaleyi dikkatli bir şekilde okuduk. 2002 yılına ait bir mukteza olmasına rağmen güncelliğini korumakta. Makalenin de telekomun bayilerine yönelik fatura tanzimine ilişkin bilgilere yer verilmekle birlikte satış faturası tanzimi açısından birebir bizim firmamızla örtüşen bir uygulama şekli bulunmaktadır.

  Konuya girmeden önce firmamızın satış boyutundaki konumu ile ilgili bir vurgu yapmak istiyorum. Firmamız bir ?Ltd Şirket ? olup ülkemizin önde gelen GSM operatörlerinden birinin ürünlerinin belli bir bölgede dağıtım ve pazarlamasını yapan ? bölgesel dağıtım merkezi ? konumundadır. Bir nev?i toptancı firma konumundadır.

  GSM Operatörü ana Şirket---? Dağıtım Merkezi (Firmamız)---?Alt Bayiler(Perakendeciler)

  Yakın zamanda GSM şirketinin girmiş olduğu bu yapılanma sürecine göre firmamızın alt bayilere keseceği kontür kart satış faturalarında 85 nolu tebliğ kapsamında yer alan ? özel matrah şekli ? uygulaması yaparak fatura tanzim etmemiz gerektiği konusunda bilgi verilmiştir. Bu durum GSM şirketinin yetkili dağıtım merkezi olmamızdan kaynaklanmaktadır.

  Mal Alışlarımızda faturada yer alan ÖİV?ni malın maliyetine ekliyor ve KDV?yi de indirim konusu yapmaktayız.

  Satış Faturamıza gelince bunu sizin göndermiş olduğunuz makalede yer alan örnekteki rakamları sadeleştirerek vermek ve bizim için sorun teşkil eden hususa bir kez daha vurgu yapmak istiyorum.


  Firmamızın Satışı X ürününü Satışı 405.-TL KDV Dahil Bu durumda;
  405/1.18 = 343.22.-TL Matrahımız (600)
  61.78.-TL %18 Hes Kdv (391)
  405.00.-TL Genel Toplam(120) olması
  gerekirken

  Alt Bayinin tarife üzerinden X ürününü satış fiyatı ise 450.-TL KDV dahil..
  450/1.18 =68.64*

  *85 Nolu tebliğ kapsamında satış faturası tanzim ettiğimiz için perakendeci alt bayinin satış karına isabet eden KDV?yide içerecek şekilde iç yüzde yolu ile bulduğumuz ve satış faturasına taşınması gereken KDV tutarı 68.64.-TL olmak durumundadır.

  Satış Faturası

  X ürünü 343.22.-TL (600)
  Kdv 68.64.-TL*(391)
  Genel Toplam 411.86.-TL (120)

  Sayın Güneş görüldüğü üzere 343.22.-TL?lık satış matrahı üzerinden %18 =61.78.-TL olması gereken hesaplanan KDV?miz 85 nolu tebliğ gereğince satış faturasında 68.64?e yükselmektedir. Burada; 38.14.-TL?lık perakendeci bayinin karı vardır ve buna isabet eden %18 = 6.86.-TL?lık Kdv bizim gerçek satış matrahımız olan 343.22.-TL üzerinden hesaplanan 61.78.-TL üzerine eklenerek faturada gösterilmek durumundadır. Fiilen faturadaki matrah ile uyuşmayan bir hes.kdv söz konusudur.

  Sorun şu; Faturadaki 343.22.-TL?lik satış tutarını e-beyanname programında matrah kısmına girdiğinizde otomatikman %18?ini yani 61.78.-TL hesaplanan KDV kısmına yazmaktadır. Faturada bizim iç yüzde yolu ile bulduğumuz ve gösterdiğimiz alt bayi karına isabet eden KDV?yide içerecek şekildeki rakamı ( 68.64.-TL) e-beyanname kabul etmemektedir.Peki bu durumda aradaki farkı yani 6.86.-TL?yi ? ilave edilecek KDV ? satırına almamız doğru bir uygulama olur mu. Başka çıkış yolu göremiyoruz?


  Ayrıca göndermiş olduğunuz mesajın son kısmında 1.19 TL?lik alt bayi karını bizim satış matrahı rakamımız olan 20TL+1.19 =21.19 yaparak matrahınız 21.19 demişsiniz. İşte bizim bu rakamı (21.19.-TL) KDV beyannamesinde teslim ve hizmet bedeli satırına taşımamız doğru değil zira bizim satış matrahımız 20.00.-TL?dir. Eğer 21.19 rakamı matrah olarak KDV beyanına taşınacak olur ise bu kez 600?ler ile KDV beyanındaki kümülatif satış toplamları tutmayacaktır. Burada firmamıza ait olamayan 1.19.-TL?lık hasılat söz konusudur.

 9. #9
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  Tekrar belirtelim bu yönde uygulama yapmadım sadece yazılı düşünüyorum;

  Size GSM şirketinin kestiği faturalarda sizin adınıza KDV hesaplanmış mı? Eğer hesaplamamış ise;

  Sizin kesmeniz gereken fatura

  Kontör 1 adet 25 tl =25 tl
  bayi iskontosu payı vb.. = 1,4
  Toplam 23,60
  kdv = 3,6+0,21=3,81
  Genel toplam 23,60

  Buradaki bayi iskonto payını satışlardan çıkartabilirsiniz.
 10. #10
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: 85 Nolu Tebliğ Kapsamında Satışlar ve KDV Beyanı

  Okumakta fayda var.

  _________________________________________________
  CEP TELEFONU- KONTÖR-JETON VE HAT SATIŞLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

  Yazar MustafaTEKE*


  I- GİRİŞ

  [[85 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ|85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği]] ile gelir idaresi, Katma değer Vergisi Kanunu?nun 23/f bendinde kendisine tanınan özel matrah şekli belirleme yetkisini kullanmıştır. Bu nedenle halk arasında kontörlü kart olarak bilinen ön ödemeli hazır kart satışları da dahil olmak üzere, her türlü kart ve jeton satışı işlemlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygulaması 19.03.2002 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmesine rağmen bu hususta uygulamada hâlâ tereddütler olduğu, özellikle KDV matrahının tespitinde karışıklık olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Konuyu örneklerle anlatmadan önce 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?ne göz atmakta fayda görmekteyiz.

  85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?ne göre; ??Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer vergisinin bayi kârına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. ?

  Bu durumda perakendeci bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır.

  Öte yandan telefon kartı ve jeton satışları dahil bütün işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilenlerin katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

  4481 sayılı Kanun?un 4605 sayılı Kanunla değişik 8. maddesinde; ?özel işlem vergisi mükellefinin cep telefonu işletmecileri olduğu, bu verginin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. ?

  Bu hüküm uyarınca cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir nakil ve haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak özel işlem vergisi mükellefi olan cep telefonu işletmecilerinin düzenleyeceği faturalarda hesaplanan özel işlem vergisi katma değer matrahına dahil edilmeyecektir.

  Ancak cep telefonu işletmecilerinin verdiği haberleşme hizmetlerinde kullanılan kartların satışını yapanların, özel işlem vergisi mükellefi olmamaları nedeniyle cep telefonu işletmecilerinin hesapladığı özel iletişim vergisini katma değer vergisi matrahından indirmeleri söz konusu değildir.

  Perakendeci bayiye mal teslim eden kuruluş artık kendi satış fiyatı üzerinden değil, perakendecinin satması gereken fiyat üzerinden KDV hesaplayacak ve beyan edecektir. Bu suretle, perakendeci bayilerin perakende olarak kontörlu kart satışları için ayrıca KDV hesaplayıp beyan etmelerine gerek kalmayacaktır.

  Özel işlem vergisi uygulamalarına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğ?deki açıklamalara göre, yaygın adıyla kontörlü kart olarak bilinen ön ödemeli kart satışları da dahil olmak üzere, tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak özel iletişim vergisi mükellefi olan GSM işletmecisi ana firmaların düzenleyeceği faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Ancak, ana firmaların verdiği haberleşme hizmetlerinde kullanılan kartların satışını yapanların, önceki aşamalarda bir kez ödenmiş olan özel iletişim vergisini katma değer vergisi matrahından indirmeleri söz konusu değildir. Bir başka ifadeyle, kontörlü kart satışları da dahil olmak üzere, GSM işletmecisi ana firmaların yaptıkları mal ve hizmet satışlarında ana firmalar KDV matrahına özel iletişim vergisini dahil etmeyeceklerdir. Ancak, GSM işletmecisi ana firma dışında satış halkasında yer alan diğer ana bayi ve bayilerin KDV matrahları daha önceki aşamada ödenmiş olan özel iletişim vergisi dahil edilecek şekilde oluşturulacaktır.

  85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile, perakendeci bayilerin satın aldığı kontörlü kartlar için toptancı bayi tarafından düzenlenen faturalarda yer alan KDV?yi indirim, indirilecek KDV olarak dikkate almayacak olmalarıdır. Bu suretle ödenen ancak indirilmeyen KDV?ler genel hükümlere göre kontörün maliyetine ilave edilecektir.  II- MUHASEBE UYGULAMALARI

  '''A-TALİ BAYİNİN HAT ALIMI'''

  Örnek: 06.08.2003 tarihinde Turkuaz Limited Şirketi?nden bir adet muhabbet paket (cep telefonu hattının kendisi) alınsın.

  MUHABBET PAKET...................... : 2.076. 271

  T. G. M. RUHSAT VERGİSİ........... : 3. 550.000

  EĞİTİME KATKI PAYI.................. : 7.000.000

  ÖZEL İŞLEM VERGİSİ................... : 16.000.000

  TOPLAM........................................ : 28.626. 271

  KDV (2.076. 271x 0,18).................... : 373.728

  GENEL TOPLAM........................... : 29.000.000

  ??????????????????? 06.08.2003 ???????????????????????
  153 TİCARİ MALLAR HESABI 28.626.272
  153.01 Kontörlü Hat

  191 İNDİRİLECEK KDV 373.728
  191 03 % 18?lik KDV

  320 SATICILAR HESABI 29.000.000
  Kontörlü Hat Alımı
  ????????????????????????? / ?????????????????????????

  Alınan bu hattı perakendeci bayi aldığı fiyata verebilir, 30 milyona verebilir, ya da 28 milyona verebilir. Burada ana bayi hat başına uygulamada 2 milyon prim vermektedir. 27 milyona satıp 2 milyon prim almışsa;

  Satış Faturası ayrıntıları şöyle olsun:

  Muhabbet paket................................ : 450.000

  Özel İşlem vergisi.............................. : 16.000.000

  T.G.M. Ruhsat vergisi....................... : 3. 550.000

  Eğitime katkı Payı............................. : 7.000.000

  KDV 450.000/1.18............................ : 68.644  ??????????????????? 10.08.2003 ???????????????????????

  100 KASA HESABI 27.000.000

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 26.931.356
  600 01 Kontörlü Hat

  391 HESAPLANAN KDV 68.644
  391 03 % 18?lik KDV
  Kontörlü Hat Satımı

  ??????????????????? 10.08.2003 ???????????????????????

  ??????????????????? 10.08.2003 ???????????????????????

  320 SATICILAR 2.360.000

  649 DİĞER GELİRLER 2.000.000
  649 01 Hat Satış Primi

  391 HESAPLANAN KDV 360.000
  391 03 % 18?lik KDV
  Hat Satış Primi

  ????????????????????????? / ?????????????????????????

  Burada dikkat edilmesi gereken husus, 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ?Kart ve jeton? satışlarında KDV?nin malın içinde ve satıcı fiyatının içinde olacağı belirtilmiştir. Oysa hat satışlarında KDV hesaplanacaktır.

  '''B- SABİT HAT (KONTÖRSÜZ) HAT ALIMI'''

  Örnek: 06.08.2003 tarihinde 10.000.000.TL KDV ile 11.800.000 TL bir hat alınmıştır. Aynı gün aynı fiyata satılmıştır.

  ??????????????????? 06.08.2003 ???????????????????????

  153 TİCARİ MALLAR HESABI 10.000.000
  153 02 Sabit Hat

  191 İNDİRİLECEK KDV 1. 800.000

  320 SATICILAR HESABI 11.800.000
  Sabit Hat Satımı

  ??????????????????? 06.08.2003 ???????????????????????

  100 KASA HESABI 11.800.000

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR 10.000.000
  600 02 Sabit Hat

  391 HESAPLANAN KDV 1.800.000
  Sabit Hat Satımı

  ????????????????????????? / ?????????????????????????

  Görüldüğü gibi sabit hat alımında sadece KDV bulunmakta bunun dışındaki vergiler ise kullanıcıya ilk faturasında ilave edilmektedir.

  '''C- TALİ BAYİNİN KONTÖR ALIMI'''

  Örnek: 06.08.2003 tarihinde kazı konuş 100 kontörlük bir adet hazır kartı Genpa A.Ş.?den 9.050.000 TL almıştır. Aynı gün 10.000.000 TL satmıştır.

  ??????????????????? 06.08.2003 ???????????????????????

  153 TİCARİ MALLAR HESABI 9.050.000
  153 03 100?lük Kontör

  100 KASA HESABI 9.050.000
  100?lük Kontör Alımı

  ??????????????????? 06.08.2003 ???????????????????????

  100 KASA HESABI 13.000.000

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 13.000.000
  100?lük Kontör Satışı

  ????????????????????????? / ?????????????????????????

  '''D- GSM ŞİRKETİ TARAFINDAN NİHAİ TÜKETİCİYE FATURA EDİLEN TUTARIN KAYITLANMASI'''

  Örnek: GSM şirketi tarafından 10.08.2003 tarihinde fatura edilen ve aynı gün ödenen faturanın ayrıntısı şöyledir:

  Aylık Hat ücreti....................................... : 900.000

  Kullanım ücreti......................................... : 25.000.000

  Diğer ücretler.......................................... : 100.000

  Gecikme bedeli........................................ : 500.000

  KDV matrahı........................................... : 26.500.000

  Yasal kesintiler:

  KDV %18............................................... : 4. 680.000

  Özel iletişim vergisi................................... : 6.625.000

  Diğer vergiler harçlar............................... : 1.280.000

  Devlete verilecek kesintiler toplamı............ : 12.585.000

  Genel toplam............................................ : 39.085.000

  Bu faturanın muhasebe kaydı ise,

  ??????????????????? 10.08.2003 ???????????????????????

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 34.405.000

  191 İNDİRİLECEK KDV 4. 680.000

  100 KASA HESABI 39.085.000
  Fatura Ödenmesi

  ??????????????????? 10.08.2003 ???????????????????????

  ??????????????????? 10.08.2003 ???????????????????????

  950 K.K.E. GİDERLER 6.625.000

  951 K.K.E.G. KARŞILIĞI 6.625.000
  Özel İşlem Vergisi

  ????????????????????????? / ?????????????????????????

  Görüldüğü gibi özel işlem vergisi gider kaydedilmemiştir. Bunun dışındaki cep telefonu ile ilgili olarak ödenen vergilerin tamamı gider yazılabilir.

  '''E- ANA YA DA TALİ BAYİNİN CEP TELEFONU ALIP SATMASI'''

  Örnek: 06.08.2003 tarihinde bir adet x marka cep telefonu 150.000.000 TL, KDV ile 177.000.000 TL almıştır. Aynı gün, KDV dahil 200.000.000 TL?ye satmıştır.

  ??????????????????? 06.08.2003 ???????????????????????

  153 TİCARİ MALLAR HESABI 150.000.000
  153 05 Cep Telefonu

  191 İNDİRİLECEK KDV 27.000.000

  100 KASA HESABI 177.000.000
  Cep Telefonu Alımı

  ??????????????????? 06.08.2003 ???????????????????????

  100 KASA HESABI 200.000.000.

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR 169.491.525
  600 05 Cep Telefonu Satımı

  391 HESAPLANAN KDV 30.508.475
  391 03 % 18?lik KDV
  Cep Telefonu Satımı

  ????????????????????????? / ?????????????????????????

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Şubat.2013, 02:08
 2. 117 nolu tebliğ - 63 nolu sirküler
  Konu Sahibi guncel Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Haziran.2012, 10:01
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 16.Mart.2010, 17:26
 4. diib kapsamında ihraç kayıtlı satışlar
  Konu Sahibi eksen Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 17.Kasım.2009, 15:45
 5. 95 Nolu Tebliğ Hk.
  Konu Sahibi CANBOLAT Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Eylül.2006, 14:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36