Firmamıza Vergi Dairesince yapılan denetleme sonucunda 2004 yılı için
KDV Gerçek 2.816,97
Ver.Ziya Cz. 4.225.48
Geç.Faizi 4.042,35
KDV Tahakkuku ettirilmiştir.

1-) Tahkkuku kaydını nasıl yapacağım ?
2-) Vergi ziya cezasını ve geçikme faizini kurum geçici vergide vergi matrahına ekleyeceğimde KDV tutarını vergi matrahına eklemem gerekiyor mu ?

Vakit ayırıp cevap yazanlara şimdiden teşekkürler......