kamu işçi maaş

Konu: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  Merhaba,

  Cep telefonlarında kdv indirimi varmı yokmu. Benim bildiğim kadarıyla 30 Eylül 2009 %8, Uzatılmazsa 30 Eylülden sonra %18

  Ancak, Defterini tutduğum telefoncu mükellefim hala %18 le cep telefonu alıyor. Satarken %8 olarak satıyor çünkü biz kendisini 8 e düştüğü konusunda uyardık. Acaba diğer meslek mensupları bu konuda mükelleflerine bilgi vermemiş olabilirlermi. Yoksa benmi kanunu yanlış yorumladım.

  Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.


 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  Cep telefonlarında bildiğim KDV indirimi yok.
  _________________________________________________
  16 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27260 (Mükerrer)
  BAKANLAR KURULU KARARI
  Karar Sayısı : 2009/15081
  Ekli ?Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/6/2009 tarihli ve 468 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 12/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
  MADDE 1 ? (1) 30/9/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.
  (2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.
  MADDE 2 ? (1) 30/9/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;
  a) (II) sayılı Listede yer alan mallardan bazılarının vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
  b) (IV) sayılı Listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde gösterilenlerin vergi oranları % 2 olarak belirlenmiştir.
  MADDE 3 ? (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ekli (4) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
  MADDE 4 ? (1) Bu Kararın 1 inci maddesi 1/7/2009 tarihinde, 3 üncü maddesi yayımını izleyen gün, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 5 ? (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
  Konu başlıkları [gizle]
  1 (1) SAYILI CETVEL
  2 (2) SAYILI CETVEL
  3 (3) SAYILI CETVEL
  4 4 SAYILI CETVEL
  [değiştir](1) SAYILI CETVEL

  (25/12/2008 tarihli ve 2008/14483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)
  G.T.İ.P. NO:------- Eşyanın Tanımı
  9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
  9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
  9401.51.00.00.00 Bambu veya hint kamışından (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
  9401.59.00.00.00 Diğerleri (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
  9401.61.00.00.00 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
  9401.69.00.00.00 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
  9401.71.00.00.00 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
  9401.79.00.00.00 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
  9401.80.00.00.00 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
  9402.10.00.00.19 Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar)
  9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
  9403.20 Metalden diğer mobilyalar
  9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
  9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
  9403.50.00.00.00 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
  9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
  9403.70.00.00.00 Plastik maddelerden mobilyalar
  9403.81.00.00.00 Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar)
  9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
  9404.10 Şilte mesnetleri
  9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
  9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)
  84.69 Yazı makinaları (84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime işlem makinaları
  8470.10.00.00.00 Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar
  8470.21.00.00.00 Yazma tertibatı olanlar (Elektronik hesap makinaları)
  8470.29.00.00.00 Diğerleri (Elektronik hesap makinaları)
  8470.30.00.00.00 Diğer hesap makinaları
  8471.30.00.00.00 Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (En az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler)
  8471.41 Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
  8471.49 Diğerleri (Sistem halinde getirilenler) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
  8471.50 8471.41 veya 8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi işlem birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış biriminden bir veya ikisini içersin içermesin) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinaları)
  8471.60 Giriş birimleri ve çıkış birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi içersin içermesin) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
  8471.70 Bellek birimleri (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinalarına ait olanlar)
  8471.80.00.00.00 Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri
  8504.40.30.10.11 Kesintisiz güç kaynakları
  8504.40.30.10.12 Stabilize güç kaynakları
  8504.40.30.90.00 Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)
  8523.40.25.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar (Lazer okuma sistemleri için diskler)
  8523.40.45.00.19 Diğerleri (Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar)
  8528.41.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar
  8528.51.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar
  8528.61.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar
  8542.31.90.00.00 Diğerleri (İşlemciler ve kontrolörler (bellekler, dönüştürücüler, mantık devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın)
  8544.42.90.00.00 Diğerleri (Bağlantı parçaları takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen diğer elektrik iletkenleri)
  [değiştir](2) SAYILI CETVEL

  G.T.İ.P. NO:---- Mal İsmi -----Vergi Oranı (%)
  8701.20 Yarı römorkler için çekiciler---- 1
  87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar
  Otobüs----0
  Midibüs----1
  Minibüs ----4

  87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
  -Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
  İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³?ün altında olanlar ----3
  -Diğerleri
  Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler ----27
  87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )
  - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);
  Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler ----3
  - Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar--- 3
  - Diğerleri ---1
  87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar) -----1
  [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]
  87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 1
  87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
  Motor silindir hacmi 250 cm³?ü geçmeyenler ----16
  [değiştir](3) SAYILI CETVEL

  G.T.İ.P. NO: Mal İsmi
  84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

  (Çamaşır kurutma makinaları)
  8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
  (Bulaşık yıkama makinaları)
  8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar
  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
  8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
  8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
  (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
  8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
  (Çamaşır yıkama makinası)
  8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
  (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)
  8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar
  (Elektrikli olmayan çamaşır makinası)
  8450.19.00.00.19 Diğerleri
  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
  8451.21.10.00.11 Evlerde kullanılanlar
  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
  8451.21.90.00.11 Evlerde kullanılanlar
  85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri
  (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)
  85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
  [değiştir]4 SAYILI CETVEL

  G.T.İ.P. NO:-------Mal İsmi---- Vergi Oranı (%)---- Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)


  2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar ---30--- 0,1025
  2402.20 Tütün içeren sigaralar ---58---0,1025
  2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
  - Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar ?30--0,1025
  - Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ?58----0,1025
  2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) ---58----0,1025
  2403.10.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda) ---58--0,0264
  2403.10.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda) ?58--0,0264
  2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün---58---0,1025

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  8504.40.30.90.00 Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)

  cep telefonu buna dahil değilmi.

  ayrıca bu uzatma ile ilgili olan karar. bundan öncekinde vardı diye hatırlıyorum.

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  Sanırım telefonlar şu kapsamda;
  85.17 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için
  olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya
  vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda
  ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar
  dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya
  verici cihazlar hariç )
  - Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için
  olan telefonlar dahil)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  Yaklaşık 15 günden beri bunu araştırıyorum net bir şey bulamadım. Kimisi düştü kimisi düşmedi diyor. Kimisi cep telefonlarında yok bulutlarda var diyor. Beni ise büyük firmaların hala buna uymaması yani 18 e devam etmeleri tereddüte düşürüyor. Herhalde hala cep telefonlarında yüzde 18 e devam.

  Net bir cevap veren olursa çok memnun olacağım.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  157

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  kdv si indirimi olan listede telefon cihazları denilmekte.yani sabitmi cepmi net bi ayrım yok.bu resmen insanları faka bastırmak oluyo.her yerden elimizi kolumuzu bağlıyolar.şimdi kdv de düzeltme yapsak ba/bs lerede düzeltme vermek gerek düzeltiince de otomatikman 1700 kesecekler.böyle sistem adalet mi olur..resmen biz muhasebecilerle oynuyorlar.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  asiye hanım size yerden göğe kadar katılıyorum. ba bs ye gelince benim mükellef işletme olduğu için böyle bi sorun yok. düzeltmelerde ceza ise 1000 TL na düştü.


 8. #8
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  KDV indirimi öncesi Gümrük tarife cetveline tekrar tekrar bakmakta yarar var.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  haklısınız. kdv nin son günüydü fazla inceleme fırsatımız olmadı. mükellefin kdv si de çıkıyordu gönderdik 8 li olarak.

 10. #10
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Cep Telefonlarında Kdv İndirimi

  Hepimiz ithalat/ihracat uzmanıyız ya gümrük tarife cetvelinden şıp diye bulabiliriz. >

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. KDV İndirimi
  Konu Sahibi Vatan Müşavirlik Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Nisan.2014, 12:48
 2. % 5 lik SGK İndirimi ve Asgari Geçim İndirimi Yevmiye Kaydı
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Şubat.2009, 15:33
 3. SSK İndirimi
  Konu Sahibi oky Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Haziran.2008, 13:28
 4. "Vergi İndirimi Kalktı. Asgari Geçim İndirimi Geldi"
  Konu Sahibi SonerK Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mart.2007, 11:27
 5. KDV' nin İndirimi
  Konu Sahibi BİROL KAYA Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Haziran.2005, 14:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36