30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere ;
Maliye Bakanlığının 22 ağustos 2009 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararı ile
- 8901.10. ve 89.03 .00 G.T.İ.P. numaralı gemiler ve suda yüzen taşıt va araçların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
- daha önce bu malların tesliminde % 18 kdv, % 6,7 oranında Ötv uygulanmaktaydı.
Saygıyla bilgilerinize sunulur.