kamu işçi maaş

Konu: Araç Satışında Noter Satışı Olmadan Fatura Kesilemez mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  32

  Araç Satışında Noter Satışı Olmadan Fatura Kesilemez mi?

  personel taşımacılığı yapan bir mükellefim, aracını takasa verip, aynı firmadan daha üst model bir araç satınalmıştır. satıcı firma faturasını kesmiştir.
  ancak takas olan araç ne zaman 3.kişiler tarafından satın alınır ise o zaman noter satışı gerçekleşecektir.
  soru;
  1) araç teslimi kdv yi doğuran olay mıdır?(ki bence öyle). takas verdğimiz fimaya fatura kesmekte bir mahzur olur mu? faturanın kesilmesi için ille de noter satışı beklenmesi gerekir mi?

  2) diyelim noter satışı beklendi, 5 ay sonra satış gerçekleşti, fatura kesildi. vergi dairesine değişiklikleri geç bildrimiş olacağız. sonuçta 1 araç satın aldı, vergi dairesine bildirildi, diğer araçta satışı yapılmadığı için vd.ne bildirilmedi. ne oldu? sanki 2 tane araçla iş yapıyormuş gibi görünmüş olmaz mı?

  görüşlerinizi bekliyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2009
  Mesajlar
  16

  Ynt: araç satışında noter satışı olmadan fatura kesilemez mi?

  senin fatura kesmen için noter satışını beklemen gerekir. takası yapan kişi aracı üstüne almıyor anladığım kadarıyla ...yani bu durumda beklemekten başka yapailecek bir şey yok
  MEHMET ÇELEBİ

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: araç satışında noter satışı olmadan fatura kesilemez mi?

  Teslim
  Madde No 2 Teslim

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU


  Kapsam
  1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.
  2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.
  3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.
  4. (3297 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.
  5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.
  _________________________________________________
  Önemli olan teslimdir. Belgelendirme açısında da fatura önce gelir. VUK ta noter senedi ispat edici vesika olarak tanımlanmamaktadır. Okumakta yarar olabilir.
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-14052
  17.09.2008*9436

  Konu : Mükellef olmayan şahıstan alınan otomobiller için düzenlenecek belge.

  ?????????..TİC. LTD. ŞTİ.

  İlgi: 17/07/2008 tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ?? Vergi Dairesi Müdürlüğünün ???.. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz araç alım satım işi ile uğraştığınız, şirketinize ait olmayan araç satışlarında komisyon faturası düzenlediğiniz, firmanıza ait araçlar için de noter satış sözleşmesine bağlı kalarak fatura düzenlediğiniz belirtilerek, vergi sorumlusu olmayan kişilerden yapılan araç alımları için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, stopaja tabi olup olmadığı, noter satış sözleşmesi ile gider pusulası düzenlemeden % 1 KDV ayrılarak kayıtlarınıza giriş yapılıp yapılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 1. fıkrasında; ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? Hükmü yer almaktadır.

  Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup, 13. bendinde ?Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden? tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

  Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesine göre; ?Türkiyede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

  Buna göre firmanız tarafından satın alınan aracın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç sahibinin araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi başka bir ifadeyle aracın nihai tüketiciden satın alınması halinde söz konusu aracın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

  Ancak, aracın, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olması veya araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdüren bir şahsa ait olması halinde, teslimi katma değer vergisine tabi olacaktır.?

  Benzer konuda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 25.08.2008 tarih ve GİB.0.02.29/2992-3145-84139 sayılı yazıda;

  ?Vergi Usul Kanunu?nun 227?nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242?nci maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümler yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 234?üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

  230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ?Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni? başlıklı bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı, öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

  Görüleceği üzere, vergi mükelleflerinin faaliyetleri gereği Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerden herhangi birini düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen tebliğ ile yalnızca basit usul mükelleflerinin taşıtlarını satmalarında noter satış sözleşmeleri düzenleyebilecekleri yönünde düzenleme yapılmış olup, gerçek usulde vergiye tabi mükellefler için herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.

  Bu açıklamalara göre, noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığı taşıtlar için gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir.? denilmektedir.

  Bu durumda vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider pusulası düzenleyerek alacağınız araç için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Başkan a.
  Grup Müdür V

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  32

  Ynt: Araç Satışında Noter Satışı Olmadan Fatura Kesilemez mi?

  görüşleriniz için teşekkür ederim. çok faydalı oldu...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 12
  Son Mesaj : 02.Ağustos.2014, 22:58
 2. Noter satışı ile araç kaydı
  Konu Sahibi mgullu Forum KDV
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 11.Nisan.2011, 13:25
 3. Araç Noter satışı ve fatura
  Konu Sahibi Interesting Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Mart.2010, 15:15
 4. Araç Noter Satışı ve Fatura Düzenleme
  Konu Sahibi erdoğan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 17.Ekim.2007, 12:25
 5. Araç Satışı Olmadan Kapanış
  Konu Sahibi sultan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Kasım.2006, 18:16

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36