İhracatta KDV iadelerinde "Risk Analiz Projesi" devreye sokuluyor ...
Tarih 10.11.2009
09.11.2009 | Referans gazetesi
Maliye Bakanlığı, yeni dönemde ihracatçıya da vergi notu verecek. Notu yüksek olan ihracatçı, KDV iadesini hemen alırken, not düştükçe iade de zorlaşacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, "KDV İadesi Risk Analiz Projesi" ile ihracatçının katma değer vergisi iadelerini yeni bir sisteme bağlayacak. Proje kapsamında bütün KDV mükellefleri, yazılımı tamamlanan bilgisayar programı aracılığıyla hem vergisel uyum hem de sahte fatura düzenleme riskleri yönünden puanlamaya tabi tutulacak. KDV iadesi talep eden mükelleflerin vergi dairelerine verdiği listeler, elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi`nden alınıp, sisteme yüklenecek. Yeni programda vergi dairelerinin evrak veya e-vdo üzerinden el ile gerçekleştirdiği kontrollerin tamamına yakını program tarafından otomatik olarak yapılarak, vergi dairelerine raporlanacak. Yeni sistemde ihracatçılar, 80 kritere göre artı ya da eksi puanla derecelendirilecek. İade talebinde bulunan kişiyle ilgili işlem gerçekleştirilirken, kritere uygunsuzluk durumunda sistem uyarı verecek. İhracatta KDV iade başvurusu yapanlar, her kritere göre ayrı ayrı değerlendirilecek. KDV iadesinin yapılıp yapılmayacağı da çıkan sonuca göre belirlenecek.
KDV İadesi Risk Analiz Projesinde ihracatçı, 80 kriterin yanı sıra genel ve özel kontrol mekanizmalarından da geçecek. Bu iki kontrol de sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Genel kontrolde, "önceki dönemden devreden KDV, sonraki döneme devreden KDV, azami iade edilebilecek tutar, diğer mükelleflerden alınan faturalardaki beyan tutarlılığı, yüklenilen KDV listesinden yararlanan faturaların durumu, faturaların nerede basıldığı, yüklenilen KDV listeleri arasında karşılaştırma, KDV beyannamesi ile gümrük çıkış belgesi arasındaki tutarlılık ve gümrük çıkış belgesi ile satış faturalarında içerik kontrolü" gibi kriterlere bakılacak. Özel kontrolde ise ihracatçılar "KDV iadesi talep eden şirketin ortakları veya kanuni temsilcileri, bunların ortak olduğu şirketler, iade talep eden ve alt mükellefi gösterilmeyen KDV beyannameleri ile ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz durumları" gibi kriterlere göre değerlendirilecek.
Yeni sistemde KDV iadesi talebinde bulunan mükellefler yakından izlenerek, riskli mükellefler tespit edilecek ve haksız vergi iadeleri önlenecek. Mükellefler, kriterler ile genel ve özel kontrol mekanizmalarına göre risk açısından da değerlendirilecek. Kod sistemi sonucunda sahte belge kullandığı belirlenenler "en riskli grup" içinde yer alacak. Bunların ortaklık ilişkisi içinde olduğu kişi ve
kuruluşlar da "riskli" gruba dahil edilecek. Sistemde, notu yüksek olan ihracatçı KDV iadesini hemen alırken, not düştükçe iade de zorlaşacak.
Sistemle ilgili bilgi veren bir üst düzey yetkili, yeni modelin riskli mükellefler ile ilgili çok daha sağlıklı bir veri kaynağı oluşturacağını belirterek, "mesela sahte fatura kullananlar yüzde 100 riskli olacak. Bunlarla ortaklık ilişkisi bulunanlar yüzde 80, yapılan tespitlerde, yoklamalarda adresinde bulunamayanlar da yine örneğin yüzde 50 riskli sayılacak" diye konuştu. KDV İadesi Risk Analiz Projesi ile ilgili olarak halen Ankara Ostim Vergi Dairesinde pilot uygulama devam ediyor. Bu uygulama sonrası, bütün vergi daireleri ve mal müdürlüklerinde kullanılmaya başlanacak sistem ile hem KDV iadeleri sağlıklı hale getirilecek hem de işlemlerde önemli ölçüde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanacak.