Sn. Elasafir şöyle bir mesaj göndermiş:

"Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek, tarhiyat yapılacak.

İndirimi reddedilen KDV'ye ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacak. Ancak indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde, mahsup edilecek matrah tutarında yüzde 18'lik KDV dikkate alınacak. Bu ne demek arkadaşlar bilginize muhtacım."

Bilindiği üzere Varlık Barışıyla beyan edilen matrah, inceleme sonucu tespit edilen matrah farkına mahsup ediliyor. Ancak bazen matrah farkı değil de vergi farkı söz konusu olabilir. Buradaki durum da buna ilişkin. Yani inceleme sonucu indirimi reddedilen KDV varsa, matrah farkı değil vergi farkı söz konusu olacaktır.

Vergi farkının söz konusu olduğu durumda ise Varlık Barışı ile beyan ettiğim tutarı hangi matrahtan mahsup edeceğim? Böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Burada da yapılacak olan

1)İndirimi reddedilen KDV'lerin tek tek matrahları tespit edilebiliyorsa, bu matrahın tespiti
2) Böyle bir tespit yapılamıyorsa, %18'lik orana göre matrah tespiti yapılması gerekmektedir.

Örnek 1: X firması Varlık Barışından faydalanmış ve 20.000 YTL beyan etmiştir. Daha sonra yapılan inceleme sonucunda %1'lik 100.000 TL tutarında faturanın işle ilgili olmayan bir fatura olduğu tespit edilmiş. Bu faturaya ilişkin 10.000 TL'lik indirim reddedilmiştir.

Şimdi böyle bir durumda matrah 100.000 TL'dir. Buradan 20.000 TL mahsup edilecek, kalan 80.000 TL'ye tekabül eden 8.000 TL KDV reddedilecek.

Örnek 2: Y firması Varlık Barışından faydalanmış ve 20.000 YTL beyan etmiştir. Daha sonra yapılan inceleme sonucunda 10.000 TL'lik KDV indiriminin sehven kayıtlara yansıtıldığı, buna ilişkin bir belgenin sunulamadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda ise mahsup edilecek KDV matrahı tespit edilemez. %1'e göre mi %8'e göre mi % 18'e göre mi? İşte burada kanun devreye giriyor ve % 18'e göre matrahı tespit et diyor. Yani %18'i 10.000 TL ise KDV matrahım 55.555 TL'dir. 20.000 TL mahsuptan sonra kalan 35.000 TL'ye takabül eden KDV reddedilecek.