03 Temmuz 2009 Tarih 27277 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelere göre konut yapı kooperatifleri bundan böyle temmuz 2009 dahil olmak üzere
Katma Değer vergisi mükellefi olacağından
a)Gecici Gelir Vergisi veya kurumlar geçici vergisi beyannamesi verecekler mi?
b)Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi mükellefimi olacaklar?