kamu işçi maaş

Konu: Lokanta İşletmesi - Tablo Alımı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  Lokanta İşletmesi - Tablo Alımı

  Merhabalar,

  Lokanta işi yapan bir limited şirket mükellefimizin sermayesi 20.000,00 TL olup, 2008 karı 48 bin, 2009/9 dönem karı 50 bin tl civarındadır. Firma lokantasına dekorasyon amaçlı olarak 7.000,00 ( yedibin ) Tl civarında maliyetli bir tabloyu almıştır. Bu durumda,

  Tablonun alış maliyeti olan tutarı hangi hesapta izlememiz gerekir?
  Alışla ilgili KDV'nin indirilecek kdv olarak kullanılması mümkün müdür?

  Ayrıca, bu tabloyu maddi duran varlık veya maddi olmayan duran varlık olarak izleyeceksek, amortisman oranı ne olmalıdır? amortisman tablosunda bu durumla bağdaşan bir kayıt göremedim.


  Teşekkürler,

  engin

  Internet, futbol, kitap, sinema, yemek, crohn  vs....

 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Lokanta İşletmesi - Tablo Alımı

  41.Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler?..12?..0,0833

  Amortisman uygulanabilir de uygulanmayabilir de, duruma göre değişir. Ticari kazancın devamıyla ilgili olması gerekli. Lokantaya alınan tablo müşterinin iştahını açıcı nitelikte ise kazancın devamı ile ilintilenebilir ancak alınan tablonun bir özelliği var ise tarihi değeri var ise bu durumda da tablo gün geçtikte değer yitirme yerine değer kazanacaktır. Özelge istemenizi öneririm veya uygulama yapmış forumdaş varsa başlığın olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz.

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Lokanta İşletmesi - Tablo Alımı

  ...
  B. Sanat Eseri Niteliğindeki Kıymetler Üzerinden Amortisman Ayrılması

  İşletmeler, idari bina girişlerinde satın aldıkları sanat eserlerini kullanabilmektedirler. Çoğunlukla tablo, biblo, heykel vb sanat eserleri için yapılan ödemelerin işletmelerce gider yazılıp yazılamayacağı uygulamada tartışma konusu olmaktadır. İstanbul Defterdarlığınca verilen bir muktezada sanat eserlerinin işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması sözkonusu olmayacağından bu kıymetler için amortisman ayrılmasının da mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, sanat eserleri alımı için yapılan harcamanın da, işletme faaliyetiyle ilgili olmamasından hareketle, gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, konuya ilişkin Danıştay 4. Dairesi, 10.04.1995 gün ve E:1994/3132, K:1995/1616 sayılı Karar?ında sanat eserleri tefriş ve düzenleme amacıyla işletmede kullanılan birer iktisadi kıymet olarak görülmüş ve diğer tüm iktisadi kıymetler kadar yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz bulunmasından hareketle söz konusu kıymetler için amortisman ayrılabileceği kabul edilmiştir. İlgili kararda ayrıca tabloların ekonomik değerlerinin spekülatif olarak artmasının bu gerçeği değiştirmeyeceği de belirtilmiştir.
  ...
  Arzu AKÇURA DEĞER (SMMM)
  Deloitte / 02.04.2008
  Sanat eserlerinde amortisman karmaşası
  14.01.2009 | Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz | Yorum  Sanat eserleri işletmenin faaliyet konusuna göre amortismana konu edilebiliyor. Yürürlükteki mevzuata göre sanat eserlerine amortisman ayrılamıyor ancak bankanın aktifine aldığı tablolar amortismana tabi tutulabiliyor.

  SORU: İstanbul'da bir kuruluşta muhasebeci olarak çalışıyorum. Şirket ortakları özellikle tablo ve benzeri nitelikteki eserlere önem veriyorlar. Bu konuda hali hazırda 2008 yılı içerisinde satın alınmış bulunan 12 tablo ile tarihi nitelikte olup, piyasa değeri çok yüksek olan 6 kitap şirketimiz varlıkları arasına girmiş bulunmaktadır.
  Söz konusu varlıkların amortismana tabi tutulup tutulmayacağı konusunda şirket içerisinde tereddüde düştük. Şirketin mali işlerden sorumlu grup müdürü bunlar demirbaş niteliğindedir, dolayısıyla amortismana tabi tutulması gerekir diye, bu varlıkların amortismana tabi tutulmasını istiyor. Bu konuda yeminli mali müşavirimiz de amortisman konusu olabilir diyor.
  Söz konusu iktisadi varlıkları amortismana tabi tutabilir miyiz?
  YANIT: Vergi Usul Yasası'nın 313. maddesi uyarınca "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin söz konusu yasanın değerleme hükümlerine göre tespit edilen bedelleri üzerinden yok edilmesi" amortismanın konusu oluşturmaktadır.
  Aynı yasanın 315. maddesi uyarınca da "Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığı'nın tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır."
  Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Ancak amortismana tabi malın, işletmede ilke olarak bir yıldan fazla kullanılması gerekmektedir.
  Uygulamada özellikle piyasa değeri yüksek olan antika eserlerin ve bu bağlamda kıymetli tabloların amortismana tabi tutulup tutulmayacağı hususu tartışma konusu olmaktadır.
  Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilmiş olan bazı özelgelere göre;
  * Müzayede yoluyla edinilen tablonun aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması mümkün değildir. Bu nedenle amortismana tabi tutulmasına veya ticari kazancın tespit edilmesinde gider olarak dikkate alınmasına olanak bulunmamaktadır.
  * Şirkete alınan yağlıboya tablonun demirbaşlar arasına alınarak, amortisman yolu ile gider yazılması, yapılan harcamanın işletme faaliyeti ile ilgili bir harcama olmaması nedeniyle mümkün değildir.
  Buna karşın bir bankanın aktifine almış bulunduğu tabloların amortismana tabi tutulabileceği konusu Danıştay tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. (Danıştay 4. Dairesi E.No:1994/ 3132, K.No: 1995/1916)
  Kanımızca bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için o iktisadi kıymetin işletmenin faaliyet konusu ile ilgili ve işletmede de bir yıldan fazla kullanılabilir nitelikte olması gerekmektedir.
  Konuyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde "Yürürlükte bulunan mevzuata göre sanat eserlerine amortisman ayrılması için gerekli olan koşullara sahip olmamaları nedeniyle amortisman konusu yapılamayacağı ifade edilebilir." ( Bu konuda bakınız "Sanat Eserleri İçin Amortisman Ayrılabilir mi?" Boztaş, Hakan Vergi Dünyası Sayı:329, sf: 88-92)
  Ancak bazı hallerde sanat eserleri işletmeler için ticari faaliyetlerinin bir unsuru olabileceği gibi, muhafazası ve sergilenmesi açısından da işletmelerin aktifinde yer alabilir.
  Dolayısıyla "İşletmelerin faaliyet konularına göre sanat eserlerinin ticari kazanca etkisinin değerlendirilerek amortsiman konusu yapılıp yapılamayacağına karar verilebilir."
  Uygulamada ortaya çıkması muhtemel duraksamaları aşabilmek için Maliye Bakanlığı'nın olayın özelliğini dikkate alarak bir görüş oluşturması gerekmektedir. Bu bağlamda da öncelikle bu tür sanat eserlerini aktifine dahil edenlerin durumlarına göre özelge almak suretiyle bu varlıkları amortismana tabi tutmaları daha uygun olacaktır. (V. Seviğ)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  Ynt: Lokanta İşletmesi - Tablo Alımı

  Buraya kadar olan kısım bir çok olayda olduğu gibi maliye bakanlığının negatif, danıştayın pozitif karar vermesi yönünde. Oluşan maliyeti kullanacak olur isek ve yarın bir gün bir inceleme esnasında ortaya çıkarsa ve matrah farkı hesaplanacak olur ise bu konuyu vergi mahkemesine taşıyıp danıştay kararları ile iddiamızı desteklemek yolunda olacak. Bu kısmı anladığımı düşünüyorum.

  KDV açısından durum ne olacak?

  Sn. Güneş, verdiğiniz acil cevap için teşekkürü bir borç bilirim.


  engin
  Internet, futbol, kitap, sinema, yemek, crohn  vs....

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Lokanta İşletmesi - Tablo Alımı

  Madde No 30

  Kapsam

  Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:
  ......
  d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.
  ....
  _________________________________________________
  Geniş zamanda ayrıntıya girmek lazım. İyi akşamlar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  546

  Ynt: Lokanta İşletmesi - Tablo Alımı

  Şahsi kanaatim, zaten Vergi Mahkemesine gitme ihtimalini göze aldığınıza göre, kdv sini de indirebilirsiniz..

  Mahkemeden lehe karar çıkarsa no problem,
  Aleyhde karar çıkarsa hem kurum matrahınıza hem kdv matrahınıza tarhiyat yapılacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. ÖTV 3A Beyannamesi Ek Tablo
  Konu Sahibi didem* Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Eylül.2014, 12:26
 2. Acıklı Tablo!
  Konu Sahibi nguroy Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 09.Şubat.2011, 23:25
 3. Sınıf Değiştirme ( Lokanta)
  Konu Sahibi kayalı Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 27.Aralık.2008, 15:00
 4. Lokanta
  Konu Sahibi lebedir Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Ağustos.2007, 13:20
 5. Lokanta İşletmeciliği
  Konu Sahibi fatih Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Kasım.2005, 16:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36