kamu işçi maaş

Konu: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  Merhaba,

  Faturası 26 Aralık 2009 da kesilen bir otobüsün, MTV sini ödememek için tescili 2010 da yapılacaktır. İşe başlamasıda tescil tarihi itibariyle yapılacaktır.

  Soru: KDV 2010 yılında indirim konusu yapılabilirmi?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  Vergi indirimi:

  Madde 29-1. Mükellefler vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler;

  a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi,

  b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisi,

  c) (3297 sayılı kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen bent) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi,

  2. (5035 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik: 1.1.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 4.4.2007) işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

  3. (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen fıkra) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.
  4. (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle 3'üncü fıkra 4'üncü fıkra olmuştur.) Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  devir işlemlerinde bi taraf işi bırakıyor, bitaraf başlıyor mal faturası devir eden tarafından devir alana faturalandırılıyor devir eden 31/12 de işi bırakıyor devir alan 01/01 de işe başlıyor. Böyle bir durum başına gelen bisürü meslek mensubu vardır. Acaba bu durumda bu maddeye göremi işlem yaptılar.

 4. #4
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.815

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  Faturanın 2009 yılına kaydedilmesi ve kdv nin de 2009 yılında indirilmesi gerekir. Yalnız trafik tescili 2010 yılında yapılırsa amortisman uygulamasına 2010 yılında başlanır. "Kullanımı tescile tabi araçların tescil edildiği tarihte amortisman uygulamaya başlanır.(389 sayılı VUK tebliği)"

 5. #5
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.815

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  389 değil 365 sayılı VUK Tebliği 2. madde son paragraf
  Diğer taraftan, Kanunun 320 nci maddesinde amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, mükellefler tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılma şartı aranmaksızın kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılabilecektir. Bu kapsamda kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  iş yeri açmaktan maksat belli bir yerde bilfiil ticari veya sinai faliyete geçmek demektir. Bir yerin hangi maksatla olursa olsun sadece ttulmuş olması veya içinde tesisat vee tertibat yapılmakta bulunması işyerinin açıldığını göstermez.

  Örneğin bakkallık yapmak üzere 20 aralık 1996 tariginde bir dükkan kirayalan ve 31/12/96 tarihine kadar sadece raf ve vitrinlerin yapımı buzdolabı yerleştirilmesi gibi dükkanı yapacağı ticari faaliyete uygun hale getirmeye yarayacak çalışmaları yapan kimse, 96 yılında işe başlamış sayılmaz. Ancak 96 yılında emtea mübayaa edilirse, hiç satış yapılmamış olsa bile, ticari faaliyete başlanıldığı kabul edilir. Zira, ticari veya sınai faaliyette alım, ticari muamelenin unsurlarından birini teşkil eder.
  Yılmaz Özbalcı Vergi Usul Kanunu ve Yorumları 2006 basımı Sf 463

  Ticaret erbabının belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmesi, örneğin satılmak üzere mal satın alması (bu malları satmamış olsa dahi), ........işe başladığını gösterir.
  Beyanname düzenleme klavuzu 2009 _sf 897  1. Bir iş yeri açmak (Belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez);

  2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;

  3. Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.
  Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri: Madde 154
  _________________________________________________

  Üzerine konuşmak lazım....
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2009
  Mesajlar
  482

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  mtv den kaçış olabileceğini sanmıyorum faturayı 2010 yılına kestirmiş olsaydınız 2010/ Ocak mtv si istenirdi tescil işlemleri yapılırken.tescil memurunun gözünden kaçsa dahi vergi dairesinden kaçmaz tesil memuru ister mtv makbuzunun fotokopisini

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  546

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  2009 da alınan faturanın KDV sini 2009 yılı içinde indirebilirsiniz.2010 yılını aklından bile geçirme.
  Trafik tescil muhabbeti trafiki bağlar KDV ile alakası yok..

  Amortisman Mevzuu VUK la ilgilidir ( Amortisman Ne fatura tarihnde başlar nede tescil tarihinde başlar , Fiilen Kullanılmaya başlandığı tarihte amortisman ayrılmaya başlar) 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  ilginize teşekkür ederim

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: 2009 yılı araç faturasının KDV si 2010 yılında indirilebilirmi?

  ENVANTERE KAYITLI OLAN TAŞITLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASINDA TRAFİK TESCİLİ ŞART MIDIR?

  Yazar: HamzaSİVRİKAYA (*)

  E-Yaklaşım / Nisan 2007 / Sayı: 45


  IV- SONUÇ

  Yılın son günlerinde faturası alınıp bedeli ödenen ve envantere dahil edilen ancak trafik tescil işlemi ertesi yıla sarkan taşıtların aktife kayıtlı bedeli üzerinden amortisman ayrılması işlemi vergi incelemelerinde tenkit edilmiş ve bu husus yargıda ihtilaf konusu olmuştur. Tenkitlerin merkezinde ise kârı erteleme veya ortadan kaldırma amacının bulunduğu düşüncesi hakim olmuştur. Maliye Bakanlığı?nca yayımlanan 365 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile konu hakkındaki tartışmalara son nokta konulmuş ve trafik tescil tarihi sonraki yıla sarkan taşıtlarda trafik tescil işleminin yasal süresi içinde yapılması şartıyla, aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulmasının mümkün olduğu açıklanarak, bu konuda mevcut yorum farklılıkları ortadan kaldırılmıştır.


  --------------------------------------------------------------------------------

  * Vergi Denetmeni

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 31.07.2010 Faturasının Kayıtlara alınması!
  Konu Sahibi Allegro Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 08.Haziran.2011, 14:49
 2. 2010 yılında hiç ödenmemiş geçici verginin dönem sonu kaydı.
  Konu Sahibi KAAN07 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 14.Nisan.2011, 16:07
 3. Vadeli Çeklerde 2009 Yılında Reeskont Neden Olmasın?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Haziran.2009, 10:53
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Şubat.2009, 13:10
 5. 2009 Yılında Uygulanacak Tüm Prim Oranları
  Konu Sahibi ferhat Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ocak.2009, 09:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36