kamu işçi maaş

Konu: Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  Değerli Arkadaşlar,

  Çalışan bağkurlular yani (Emekliolmamış doktor,avukat.muhasebeci veya bağkurlu hergani bir esnaf) SSK veya Emekli Sandığına tabi olup çalışanlar gibi fiş toplayıp vergi iadesi alabilirmi? Bununla ilgili bilgisi olan varsa Uygulama ile ilgili yani fiş toplayıp nereye verileceği gibi bilgi verirse çok sevinirim.

  İyi Çalışmalar...


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  çalışan ssk ve memur için vergi indirimi,
  emekliler için vergi iadesi (2006 ve sonrası için fiş toplamadan)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  140

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  hayırrrrr. çalışan bağ kur lular vergi iadesinden yararlanamazlar.
  Bilgili, birikimli ve mesleki etik değerlere saygılı meslek mensubu emeğini ucuza pazarlamayandır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  21

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  Sn. Saybel e katılıyorum

  Çalışan bağkurlu vergi iadesinden yararlanamaz

  Çünkü;

  Emekli ve çalışan bir kişinin (memur ve işçi) brüt maaşından kesinlen Gelir Vergisine istinaden Gelir Vergisi Matrahının Belir bir orandan iadesi söz konusunur.

  Çalışan bir Bağ Kur luda ise böyle bir durum söz konusu değildir.

  Saygılarımla,
  aRLıĞıM TüRK VaRLıĞıNa aRMaĞaN oLSuN...!

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  Gelir vergisi beyannamesinde aşağıdaki şekilde indirim yapabilir.

  GVK Madde 89
  Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, (1) Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  Halde Komisyonculuktan(Bağkurlu) emekli bir mükellefim Bağkurlu olarak çalıştığı zaman bundan 10-15 sene evvel fiş toplayıp vergi iadesi aldığını iddia etti. Bende bu konuyla ilgili bilgi edinemedim. Verilen cevaplar pek yeterli olmadı ama yinede hepinize teşekkürler.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  676

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  Sayın abdsis,
  Mükellefinizin iddia ettiği durum doğrudur.
  Kanun ilk çıktığı şekliyle, ... ticarî, ziraî (küçük çiftçi muaflığından yararlananlar dahil) veya meslekî kazançları nedeniyle gelir vergisine tabi olan mükellefler, .... madde içeriğindeki hükmünden dolayı ticari, zirai, serbest meslek faaliyetı olan gelir vergisi mükelleflerini de kapsıyordu.

  VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN
  Kanun No : 2978
  Kabul Tarihi : 02/02/84
  Resmi Gazete No : 18306
  Resmi Gazete Tarihi : 08/02/1984

  Amaç ve Kapsam
  Madde No 1
  Kapsam
  (3239 sayılı Kanunun 83'üncü maddesiyle değişen fıkra.) Tam mükellefiyete tabi olup, ücret geliri elde edenler, ticarî, ziraî (küçük çiftçi muaflığından yararlananlar dahil) veya meslekî kazançları nedeniyle gelir vergisine tabi olan mükellefler, emekli, maluliyet, dul ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin; kamu idare ve müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda yazılı mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur.
  a) Dayanıklı tüketim malları alımları,

  b) Yiyecek, içecek giderleri (sigara ve alkollü içkiler hariç),

  c) İkâmet edilen konuta ait yakacak giderleri,

  d) Her türlü giyim giderleri,

  e) Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler tarafından karşılanmayan sağlık giderleri,

  f) Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri,

  g) Vekâlet ücretleri,

  h) Mesken olarak kullanılan konutların kira bedelleri,

  i) Ulaştırma giderleri.

  Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları, fatura, serbest meslek makbuzu kamu idare ve müesseseleri tarafından verilen belgeler ve birden fazla bağımsız bölümü muhtevi binalarda münhasıran ortak yakacak giderlerinden müstakil birim başına isabet eden gideri gösteren belgelerle tevsik edilir.

  Belirtilen bu belgeler dışında vergi iadesine konu harcamaları tevsik edici belgeleri ve bu belgelerde yer alması gereken bilgileri tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

  (3946 sayılı Kanunun 37'nci maddesiyle değişen fıkra) Vergi iadesinden yararlanacak olanlar ile vergi iadesine tabi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın tespit etmeye, kapsama almaya veya kapsam dışına çıkarmaya, vergi iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.(*)
  (*) (Değişmeden önceki şekli) Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini tespit etmeye yukarıda yazılanlar dahil kapsamı genişletmeye ve daraltmaya birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan tam mükellefleri kanun kapsamına almaya ve kapsam dışına çıkarmaya iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Bu kanunun yürütülmesine ilişkin BKK ile de aşağıda verdiği BKK ile vergi iadesinden faydalanacak olanlar yeniden belirlenmiştir.

  B.K.K. No 94/5372
  Başlık 2978 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 1 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
  Resmi Gazete No 21896
  Resmi Gazete Tarihi 05/04/1994
  Kapsam
  Karar Sayısı : 94/5372
  2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun'dan yararlanacak olanların tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 1/4/1994 tarihli ve 23982 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/4/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.


  1.4.1994 Tarihli ve 94/5372
  Sayılı Kararnamenin Eki Karar

  Madde 1 – Vergi iadesinden yararlanacak olanlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) Emekli, maluliyet, dul ve yetim maaşı alanlar,

  b) Emekli aylığı almaya hak kazanmış olanlardan emekli olmadan veya emekli aylığı almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan ana ve babaları,

  c) Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar,

  d) Şehit, dul ve yetim sıfatıyla dul ve yetim aylığı alanlar

  e) 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanlar,

  f) 2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık alan 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve sakat Türk vatandaşları,

  g) 1005 sayılı Kanuna göre İstiklal Madalyası aylığı alanlar,

  Yukarıda belirtilenlerin eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin, mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur.

  Madde 2 – Aşağıda yazılı kimseler vergi iadesi kapsamından çıkartılmıştır.

  a) Tam mükellefiyete tabi olup, ücret geliri elde edenler, ticari, zirai (küçük çiftçi muaflığından yararlananlar dahil) veya mesleki kazançları nedeniyle gelir vergisine tabi olan mükellefler.

  b) Bir işyeri açmaksızın gezici olarak milli piyango bileti satanlar (seyyar bayiler).

  Madde 3 – Vergi iadesinden yararlananlara ilişkin olarak daha önce çıkartılan Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulu Kararlarının bunlara ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 4 – Bu karar hükümleri 1/5/1994 tarihinde yürürlüğe girer.

  Sanırım yeterlidir.
  Selamlar...
  Ahmet Akca SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?

  Sayın Ahmet Akça,

  Konu başlığı tarafımdan açılmış olan çalışan bağkurluların vergi iadesi ile igili vermiş olduğunuz bilgilerle bu meseleye son noktayı koymuş oldunuz. Vermiş olduğnuz bilgiler tabiki çok yeterli oldu. Gerekçesini açıklamadan verilen bilgiler pek yeterli olmuyor. Forum kurallarında yazıldığı gibi sadece yıldız almak için cevap yazmamalıyız. Verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim.

  İyi çalışmalar...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 5
  Son Mesaj : 31.Aralık.2014, 12:43
 2. Bağkurlu çalışan
  Konu Sahibi karakaya_ Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Haziran.2011, 14:35
 3. Askerliğini Borçlanan Vergi İadesi Alabilir
  Konu Sahibi ferhat Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2009, 13:11
 4. Vergi İadesi Çalışan
  Konu Sahibi sehmus Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Şubat.2006, 18:37
 5. Çalışan Emeklilerin Vergi İadesi
  Konu Sahibi alierdem1983 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Ocak.2006, 12:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36