kamu işçi maaş

Konu: Noter sözleşmesi ile araç satış

 1. #11
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  8

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  Sayın Elif Şafak, söz konusu aracı vergi mükellefi olmayan şahıstan alnmış olmanız münasebebiyle yapılan teslim kdv nin konusuna girmemektedir.
  V.U.K.'nun FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER ANA BAŞLIKLI VE DİĞER VESİKALAR BAŞLIKLI 242 .Maddesine göre;"Tüccarlar evvelki Maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar. maddesinden de anlaşılacağı üzerine noterde düzenlenen araç satış mukavelenamesi Fatura Yerine Geçen evraklar arasında sayılmıştır. Bu sebeple herhangi bir makbuz veya evrak düzenlemenize gerek bulunmaktadır. Ancak söz konusu aracı satarken %18 kdv ile satacağınızdan kdv indirimi yapmak isteminiz durumunda gider pusulası düzenleme mecburiyetiniz doğmakta ve bunu da 2 numaralı kdv beyannamesi ile beyan etmeniz mecburiyeti ortaya çıkmaktadır.


 2. #12
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  56

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  aracı aktife alırken gider pusulası kestim (kdv ve stopaj uygulamadan) siz aracı satarken de gider pusulası düzenleyin fatura kesmeyin ve bunu kdv2 beyanname ile bildirin mi demek istiyorsunuz?

 3. #13
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  8

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  Tabiî ki hayır, aracı satarken gider pusulası düzenleyemezsiniz! Sanırım yanlış anlaşıldım

  Demek istediğim, yani; vergi mükellefiyeti olmayan bir şahıstan noter satış sözleşmesine istinaden aldığınız aracın muhasebeleştirilmesi hususunda iki farklı yol izleyebilirsiniz. Birincisi ya aracı alırsınız hiçbir vesika düzenlemezsiniz ve aldığınız tutarı direkt aktifleştirip üzerinden amortisman vs. ayırırsınız ?ancak aracı satarken kdv li satacağınızdan vergi yasalarında kdv nin nihai tüketicilerden alındığı ifadesine aykırı olduğu için burada sizin tarafınızdan kdv mağduriyeti yaşanacaktır.?
  İkincisi ve sizin sorunuzun karşılığı olan kdv sinin indirim konusu yapabilirliği durumunda ise benim şahsi kanaatime göre evet yapabilirsiniz ancak bunun için daha aracı satın aldığınız sırada kdv sini keseceğiniz gider pusulasında tevkifat olarak gösterip satıcı şahıstan mahsup ederek 2 numaralı kdv beyannamesi ile bildirmeniz ve ardından 191 indirilecek kdv ile birlikte de indirim konusu yapabilmeniz durumudur. bu ise legal ve daha akılcı olacaktır.


 4. #14
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  56

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  ben yukarda yazdığım gibi gider pusulası kestim ve ne kdv nede stopaj ayırdım ve kdv2 bey.düzenlemedim
  anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki eğer kdv2 beyanname ile bildirim yapsaydınız kdvyi indirim konusu yapacaktım ama şimdi yapamam ve kdvyi indirim konusu yapmadığım için satarken keseceğim %18 lik faturanın kdvsi bana ek külfet olacak
  peki ben kdvyi indirim konusu yapmadım direk tutarile aracı aktifleştirdim ve kdv2 ile bildirim yapmadım yanlış mı yaptım?

 5. #15
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  8

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  Yaptığınız işlemin yanlış olduğu söylenemez. Çünkü gerek idarenin konu ile ilgili verdiği muktezalar gerekse bazı hukuk bilginleri, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13 numaralı bendinde, 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle "diğer kişilerden" satın alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler vergi tevkifat?ının kapsamı dışına çıkartıldığından esnaf muaflığı kapsamı dışında kalan diğer kişilere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacağı hükmü benimsenmiş ve açıklamalarını bu yönde kullanmışlardır.Ancak, bazı hukuk bilginleri de konuyu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu açısından irdelemiş ve çok mantıklı tespitlerde bulunmuştur.Nitekim 3065 Sayılı K.D.V. Kanunun 1. maddesinin 1 numaralı bendine göre;Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir hükmü yer almaktadır. Yine bu kanunun 2.maddesinin 1. bendinde; Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hereket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Şeklinde mal tesliminin tanımı yapılmıştır. Bunlardan başka yine aynı kanunda 10 numaralı maddesininin aşağıda yazılı a,b,e, ve f bendleride konunun katma değer vergisine tabi olduğunu açıklamaktadır.
  a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
  b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
  e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
  f) Amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması, bendleri ile ile vergiyi doğuran olayın gerçekleşmiş olduğu hokum altına alınmıştır. 6. #16
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  336

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  elif hanım murat bey diyor ki : " racı satın aldığınız sırada kdv sini keseceğiniz gider pusulasında tevkifat olarak gösterip satıcı şahıstan mahsup ederek 2 numaralı kdv beyannamesi ile bildirmeniz ve ardından 191 indirilecek kdv ile birlikte de indirim konusu yapabilmeniz durumudur.

  aldığınız kişi sizinle kaça anlaştı ise onu aşlır kdv vs. onu ilgilendirmez tabi. doğal olarak böyle birşey yapabileceğinizi tahmin etmiyorum.

  sonuç olarak şu an yaptığınız işlem doğru. kdv siz ve stopajsız gider pusulası düzenlediniz aktife kayıtladınız. satarken de binek ise %1 ticari ise %18 li satarak kdv açısından kaybınız olacaktır.
  Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir.

 7. #17
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  42

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  şahıslardan alınan araçlar için gider pusulası düzenlemeye gerek yoktur.
  noter satışı ile kayıt yapabilirsiniz.
  tek ayrıntı kdv indirimiz söz konusu değildir.
  13000 tl ye aldıysanız
  yine bu rakam üzerinden amortisman ayırabilirsiniz.

 8. #18
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  336

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  Alıntı emreaysama Nickli Üyeden Alıntı
  şahıslardan alınan araçlar için gider pusulası düzenlemeye gerek yoktur.
  noter satışı ile kayıt yapabilirsiniz.
  tek ayrıntı kdv indirimiz söz konusu değildir.
  13000 tl ye aldıysanız
  yine bu rakam üzerinden amortisman ayırabilirsiniz.
  Benzer konuda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 25.08.2008 tarih ve GİB.0.02.29/2992-3145-84139 sayılı yazıda;

  ?Vergi Usul Kanunu?nun 227?nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242?nci maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümler yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 234?üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

  230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ?Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni? başlıklı bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı, öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

  Görüleceği üzere, vergi mükelleflerinin faaliyetleri gereği Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerden herhangi birini düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen tebliğ ile yalnızca basit usul mükelleflerinin taşıtlarını satmalarında noter satış sözleşmeleri düzenleyebilecekleri yönünde düzenleme yapılmış olup, gerçek usulde vergiye tabi mükellefler için herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.

  Bu açıklamalara göre, noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığı taşıtlar için gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir.? denilmektedir.

  Bu durumda vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider pusulası düzenleyerek alacağınız araç için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
  Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir.

 9. #19
  Üyelik tarihi
  Eylül.2009
  Mesajlar
  299

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  Alıntı İrem35 Nickli Üyeden Alıntı
  şahıs, vergi mükellefi değilse fatura düzenlemesi mümkün olmadığından, aracı gider pusulası düzenleyerek aktifinize alın. Noter satış sözleşmesine göre işlem yapmayın.
  Noter satış sözleşmesi tek başına vergi mevzuatı yönünden kabul görülen bir belge değildir.

  araç için düzenleyeceğiniz gider pusulasında KDV aranmayacak.
  sayın irem35
  vergi mükellefi olmayan bir kişiden aldığı araçla nakliye işi yapacak olan bir kişi vergi mükellefi olmadan gider pusulası yaptıramayacağına göre vergi dairesine noter satış senedi ile kayıt olamayacak mı bu durumda kayıt olduktan sonra gider pusulası da düzenlenebilir diyecekseniz o zaman vergi dairesininde noter satış senedi ile kayıt yapmaması gerekmez mi?

 10. #20
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: Noter sözleşmesi ile araç satış

  Merhaba,

  Noter satış sözleşmesi ilk işe başlamada tabii ki işi görür.
  Çünkü henüz belge (fatura-gider pusulası vs vs) basımı yapılmamıştır.
  Zaten mükellefiyette tesis edilmemiştir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ba- Bs ( Noter Araç Satış Sözleşmesi )
  Konu Sahibi weronx Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Şubat.2014, 19:36
 2. Noter Satış sözleşmesi
  Konu Sahibi MUSA KOZA Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Mayıs.2013, 15:03
 3. Noter Araç Satış Sözleşmesi BA-BS İlişkisi
  Konu Sahibi AKINCI Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Ekim.2009, 00:36
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Haziran.2008, 14:55
 5. noter satış sözleşmesi hk.
  Konu Sahibi AFA Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2005, 16:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36