kamu işçi maaş

Konu: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  387

  E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  internet üzerinden satışlarda, ödemenin banka yoluyla veya kargo aracılığıyla yapılması durumunda yazarkasa kullanımı şart mıdır? fatura, mal ile birlikte kargo edilecektir.
  mecburiyet olmadığına ilişkin bir yazı buldum yalnız kaynak gösterilmediğinden tereddütdeyim. konuyla ilgili bir tebliğ bulamadım. bulan varsa paylaşabilir mi?

  SMMM KEMAL DEMİRYÜREK

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  37

  Ynt: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-12294 05/07/2006*5081

  Konu : İnternet ortamında yapılan satışlarda belge düzeni hk.

  ?????????????  İlgi : 08.06.2006 tarihli dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde; tekstil ürünleri alımı ve internet üzerinden satışını yapmak üzere işyeri açacağınız ve satışlarınızın tamamını internet üzerinden fatura düzenleyerek yapacağınızı belirterek, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin olup olmadığı hususunu sormaktasınız.

  Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229?uncu maddesinde fatura; ?Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.? şeklinde tanımlanmış ve müteakip maddelerde fatura düzeni ve kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümler yer almıştır.

  Öte yandan, anılan kanunun 230/5?nci maddesinde ?satın alınan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.? denilmiştir.

  Bu açıklamalar doğrultusunda, internet aracılığı ile alacağınız 520.YTL?nin altındaki siparişlerin kargo aracılığıyla alıcıya teslim edilmek üzere irsaliyeli fatura veya sevk irsaliyesi ve fatura düzenlemek suretiyle gönderilmesi halinde, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.Diğer taraftan bu tür satışlar yanında işyerinizden müşterilerinize doğrudan satış yapmanız halinde V.U.K.?nun 232. maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için Ö.K.C. kullanmanız gerektiği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  İstanbul Vergi Dairesinin böyle bir özelgesi var fakat 2006 yılına ait . Sizde bağlı olduğunuz vergi dairesinden bu şekilde bir özelge alırsanız daha sağlıklı olur sanırım .

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  387

  Ynt: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  bunu bende buldum da eski bir yazı yeterli olur mu diye düşünüyorum.
  SMMM KEMAL DEMİRYÜREK

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  Toptan ve internet üzerinden yapılan satışlar haricinde herhangi bir satış yapmayan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.

  Tarih 28/05/2010
  Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-41
  Kapsam
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

  Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-41
  28/05/2010

  Konu : ÖKC

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, satışlarınızın tamamının toptan ve internet üzerinden satışlar olduğu, internet üzerinden satılan tüm malların irsaliye ile kargoyla teslim edildiği ve 7 gün içinde fatura düzenlendiği belirtilerek, bu faaliyetinizden dolayı ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunup bulunmadığı hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, satışı yapılan malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

  2. Serbest meslek erbabına;

  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

  5. Vergiden muaf esnafa.

  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

  Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (393 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden itibaren 680,00 TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (393 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden itibaren 680,00 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, toptan satışlarınız ve internet üzerinden yapılan satışlar haricinde herhangi bir emtia satışı yapmamanız, satış bedellerini büronuzda tahsil etmemeniz, tahsilatlarınızı banka aracılığıyla veya elektronik yollarla almanız ve satışlarınızda fatura veya perakende satış fişi düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Diğer taraftan bu tür satışlar yanında işyerinizden müşterilerinize doğrudan satış yapmanız halinde V.U.K.'nun 232 nci maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerektiği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Grup Müdürü

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  387

  Ynt: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  cevap için teşekkürler.
  satışlarımız perakende olduğundan vergi dairesini ikna etmeye çalışacağız anlaşılan.
  küçük çaplı bir iş olduğundan yazarkasa gibi ek bir maliyetten kaçmak için bunu düşündüm.
  bence yazarkasaya gerek yok. vergi dairesine anlatabiliceğimi düşünüyorum.
  SMMM KEMAL DEMİRYÜREK

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  37

  Ynt: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  04.04.2011 Tarihinde'de İstanbul Vergi Dairesinin aynı şekilde bir özelgesi daha var . Bu konuda dairenin görüşü büyük ölçüde bu şekilde ama özelgelerin geneli kapsayıcı özelliği olmadığını unutmamak lazım .

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  220

  Ynt: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  şahıs işletmesi olarak e-ticaret yapmanın (maliye açısından değil) diğer resmi kurumlar açısından bir sakıncası var mıdır? evden web sayfası oluşturulup yine elektronik ortamda kullanılabilen (video-oyun) ürünler satılacak.

 8. #8
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır?

  Olmaz, yapılabilir.Diğer resmi kuruluşlar kim ayrıca?
  İzin alınacak diğer kurumları soruyorsanız, Sgk' lı çalıştırmayacaksanız, Sgkya da kayıt yaptırmaya gerek yok.
  Belediyeden işyeri çalışma ruhsatı almanız gerekebilir bir!
  Bağkur açılışınızı yapacaksınız o kadar.
  Sizi ilgilendiren kurumlar bunlar...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti
  Konu Sahibi FUNDA Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Ekim.2013, 17:05
 2. Çay Ocağı ve kahvehanelerde yazar kasa kullanım mecburiyeti
  Konu Sahibi ELMAR Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Ekim.2010, 12:31
 3. Yazar Kasa alma mecburiyeti.
  Konu Sahibi swordofjustice Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Mart.2010, 21:15
 4. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti
  Konu Sahibi raynor Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Kasım.2008, 21:50
 5. E- Ticarette Yazar Kasa Zorunluluğu var mı?
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Nisan.2008, 19:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36