Plastik Teslimlerinde KDV Olmadığı Yolunda Bir Danıştay Kararı

Ersen DALGIÇ, SMMM

Yasa bendinde metal, plâstik, lâstik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV?den istisna edildiği lâfzen yazılmıştır.