Birleşme yoluyla devir alınan gayrimenkulun KDV den istisna olabilmesi için aktifteki bekleme süresinin hesabında devir olan firmanın aktife giriş tarihi baz alınabilir mi?


Kurumlar açısından açık hüküm var

Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.KDV de net bir hüküm yok , konu ile ilgili bilgisi olan varsa paylaşmasını rica ederim.


r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile (taşınmaz(**) ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.