kamu işçi maaş

Konu: Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  127

  Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

  Merhaba Meslektaşlarım, Bir konuda fikirlerinizi almak istiyorum.

  31.12.2011 tarihinde ithalatını yaptığımız mallara ait gümrük beyannamesi bu tarihe ait. Ancak İthalatın KDV'sini 02.01.2012 tarihinde ödedik. Dolayısıyla malları da ambarımıza 02.01.2012 tarihinde çektik. Yapılan tüm maliyetler ve giderler de (son taşımacılık bedeli hariç) 12/2011 dönemine ait.

  Soru 1) Yapılan bu ithalatı BA bildiriminde 12/2011 döneminde mi yoksa 01/2012 döneminde göstereceğiz.

  Soru 2) Eğer ithalatı 01/2012 dönemine kaydedilmesini düşünüyorsanız, ithalat maliyetlerinde yüklendiğimiz indirilecek kdv'ler 12/2011 dönemine ait olduğu için bir sonraki dönemde indirilemeyeceği için tamamını kanunen kabul edilmeyen gider yazmak zorunda kalacağız. Bu durumda ithalatı 01/2012 kayıt etmek bence mantıklı gelmiyor. Bu konuyla ilgili elinizde maliye bakanlığına ait bir yazı veyahut mukteza vs varsa paylaşırmısınız?

  eşeğe semer alınırken, eşeğin fikri alınmaz, ölçüsü alınır ...

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  149

  Ynt: Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

  İthalatlarda ba formunu verirken ödediğin gümrük kdv si ayrı bildirilir, o ithalata giren masrafların kdv si ayrı bildirilir.Ordino, Acente hzm.navlun faturaları eğer 2011 de ise gelen faturayı firma bazında ayrı ayrı değerlendirip aynı firmadan aynı ay içinde 5.000.tl?dan fazla masraf yapılmışsa o firmayı bildiriyorsun. Sorunda sanki dosya toplamı bazında bildirim veriyormuşsun gibi bir izlenim var yada ben yanlış anladım.. Bunu düzelttikten sonra sorunun cevabına gelince;

  1.soruya gelince;
  Kdv yi ödediğin tarih ba formuna yazacağın tarih. Bu durumda 2012. Beyanname tarihi önemsiz. Mal ancak kdv si ödendiğinde gümrükten çekiliyor. Beyannameyi tescili 2011 de yapmışsın kur 2011 kuru ama ödeme 2012, mal gümrükten 2012 de çekilmiş. Depona 2012 de girmiş. mantık olarak 2012. Mukteza yada tebliğ nerede bilmiyorum ama tevkif attan alacaklarda vergi dairesine ind kdv listesi verilirken ithalat larda vergi dairesi gümrük vezne alındısının tarihini ve sayı numarasının listeye yazılmasını istiyor. Bu durumda vergi dairesi ithalatıtavgümrük vezne alındısının tarihini baz alıyor. Ne ihracatçının faturasını nede gümrük beyanname tarihini sadece gümrük vezne alındısını!!! Buda neden kdv yi ödediğin tarihi ba da yazacağının ispatı olur sanırım.

  2.soruya gelince.

  İthalatların muhasebesini yaparken gelen bütün faturaları 159 da verilen sipariş avanslarında topluyorsundur , 2011 faturalarını topladın. Bunların içinde 5000 i geçen fatura varsa ki onu aralık 2011 de bildirdin. 2012 de ,gümrüğe ödediğin kdv?yi ind kdv?ye damga vergisi ve nakliyeyi 159 a işleyip 153 le hesabı kapatıyorsun. 2012 de ödediğin kdv yi ocak 2012 ba formunda bildiriyorsun.Eğer geç kalmışsan 2011 aralık kdv yi göndermişsen düzeltmede yapamam diyorsan o zaman o 2011 faturalarını 2012 ye işleyip kdvlerini kkeg yazıp ba larını 2012 de bildireceksin.
  Son bir hatırlatma ithalat için ödediğin dövizleri ki bunlar 159 un içinde 31.12 da değerlemeyi unutma.

  Saygılar


 3. #3
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.817

  Ynt: Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

  1-Ba formunda gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınacaktır (396 vuk tebliği 3.2.2 bendi.) Bir çok özelgede de ba formuna kdv matrahının yazılması gerektiği belirtilmiştir. KDV ise ödediğiniz dönemde indirim konusu yapılacaktır.
  2-2011 yılında yapılan masrafları ve mal bedelini 159 hesapta toplarsınız, 2012 yılındaki masrafları da ilave edip maliyetini oluşturursunuz.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  127

  Ynt: Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

  erkan212 ve bulent249, sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim. emeklerinize sağlık. 396/3.2.2 bana daha mantıklı
  eşeğe semer alınırken, eşeğin fikri alınmaz, ölçüsü alınır ...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  118

  Ynt: Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

  Sayı : B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-14-31 15/07/2011

  Konu : Form Ba-Form Bs

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Başkanlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.2.2" bölümünde, ithalat işlemlerinde gümrük beyannamesi giriş tarihinin dikkate alınacağı belirtilmekle birlikte Gümrük Beyannamesi tarihi ile fiili ithalatın gerçekleştiği tarih arasında gümrük işlemlerinden kaynaklanan gecikmelerin olduğu, tarihsel olarak bazen aynı ay içinde bazen de ay sarkması olarak tarih farkları olduğu, firmanızın serbest bölgeden ve yurt dışından gerçekleştirdiği ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde, hangi tarihin (ilgili gümrük beyannamesine bağlı olarak gümrük vergisi, ithalatta ödenen KDV ve damga vergisinin Gümrük İdaresine ödendiği tarihte mi, yoksa ihracat işlemlerinde olduğu gibi fiili ithalatın gerçekleştiği tarihte mi, yoksa Gümrük Beyannamesi giriş tarihi olarak gümrük beyannamesinin sağ üst köşesinde yazılı tarihin) dikkate alınacağı hususu ile ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde, hesaplanan KDV'nin indirim konusu yapılması nedeniyle gümrük vergisinin form Ba'ya dahil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

  Söz konusu yükümlülük kapsamına giren mükellefler, bildirimlerin dönemi, verilme zamanı ve hadleri, bildirimlerin verilme şekli ile cezai yaptırımlarla ilgili gerekli açıklamalara 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

  396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir.

  Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun,

  61. maddesi "...2. Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin tescil edildiği tarihtir...",

  74. maddesi ise, " Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür..."

  hükümlerini amirdir.

  Bu çerçevede, eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi ile eşyanın fiilen serbest dolaşıma giriş tarihi arasında farklılık bulunabilmektedir.

  Bununla birlikte, gümrük mevzuatında fiili ithalata yönelik bir düzenleme bulunmadığından, gümrük mevzuatı açısından esas alınması gereken tarih serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi olup beyanname üzerinde eşyanın fiilen serbest dolaşıma girdiği tarihe ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

  Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde, "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:

  a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

  b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

  c) (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.8.1998) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan (4731 sayılı Kanunun 5/B maddesiyle değişen ibare) diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

  Bilgilerinize rica ederim.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  118

  Ynt: Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

  Malesef becerisizliktenmi, yoksa işi bilmeyen adamların başta olmasından kaynaklanan bir durumdan mı, her çıkan tebliğte tartışmalı konular var. İthalatın Ba da beyan edilmesi konusuda bunlardan biri.

  Tebliğte 3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde "Gümrük Beyannamesi giriş tarihi" esas alınacak demiş. Ancak böyle bir tarih malesef yok.

  Gümrük Beyannamesi üzerindeki tarih esas alınacak dese olay bitecek. Bütün tartışmalar sona erecek. Ancak bu tebliği yazan kimse "muhtemelen cahilliğinden" yani gümrük mevzuatını tam bilmediğinden "Gümrük beyannamesi giriş tarihi" yazmış. Buda tartışmalara sebep oluyor.

  Yukardaki özelgeyi yazanlarda soruya net cevap vermeyerek konuyu dahada tartışmalı hale getirmiş. Resmen top çevirmişler özelgede

  Ben şahsen vergiler ödenmeden Mal Millileşmediği için, Kdv ve gümrük vergisini ödediğim ayda beyan ediyorum BA formunda. Çünkü Maliye BA formunda Kdv matrahının beyan edilmesini istiyor kdv beyannamesi ile kontrol etmek için.
 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  149

  Ynt: Ba/Bs ve KDV ile ilgili bir soru

  Benzer bir sorun la aralık ayında karşılaştım. Kdv devretti ve devletten alacaklı oldum (tevkif attan dolayı) indirilecek kdv listesi hazırlarken ithalatları bildirirken baktım ki faturalar ekim ayı tarihli gümrükçü beyannameyi 30 kasımda tescil etmiş ben ise 1 aralıkta gümrük kdv sini ödemişim. Hangisini yazacağımı şaşırdım. Bana ihracatçının faturasını bildirmek mantıksız geldi. Eğer fatura aralık ayı olsa yazardım zira ind kdv hazırlama rehberinde öyle yazıyor lakin fatura ekim ayı hangi mantıkla yazacağım ki. E beyanname hattını aradım onlarda Ankara kodlu bir telefon numarası verdiler. Oradaki şahıs g.v.alındısını alış faturası gibi göreceksin dedi. Zaten mantık olarakta öyle olması lazım.
  Soruya verdiğim 2.cevapta bir hatam var onu düzelteyim. İthalatla ilgili yapılan masraflarda 2011 e ait faturaları eğer 2012 de işleyeceksen sadece indirilecek kdvlerini değil faturaların matrahlarınıda kkeg yapacaksın. Ama bundan kurtulmanın bir yolu var. 2011 kdv beyannamesini göndermişsen 2011 e dönüp o matrahlar kadar gider tahakkuku yapıp 2012 de faturaları gider tahakkukuna işleyip hesabı kapatırsın. Yapmazsan şayet asla 2011 faturalarını 2012 de gidere yada maliyete yazamazsın. Kdv için yapacak bir şey yok onlar KKEG maalesef..
  Kolay gelsin.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. AGİ İle ilgili Bir Soru ?
  Konu Sahibi horoz29 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Mayıs.2014, 08:55
 2. Kıdem ile ilgili bir soru?
  Konu Sahibi Pekkara Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 05.Ocak.2012, 15:02
 3. TEFE ile ilgili soru ...
  Konu Sahibi SERHAT123 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Kasım.2010, 10:19
 4. bağ-kur kaydı ile ilgili bir soru
  Konu Sahibi seckin Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Temmuz.2005, 13:00
 5. bordro ile ilgili bir soru?
  Konu Sahibi ocalp Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 02.Haziran.2005, 12:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36